ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Damian Czarnecki

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/111


IDT: 0000039532.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Chodkiewicz J., Długosz A., Feldheim J., Waszkiewicz N., Kułak-Bejda A., Gorzkiewicz Marta, Budzyński Jacek, Junkiert-Czarnecka Anna, Siomek-Górecka Agnieszka, Nicpoń Krzysztof, Kawala-Sterniuk A., Ferri R., Pelc M., Walecki P., Laskowska Ewa, Gorzelańczyk Edward* Jacek*.

Tytuł oryginału: Initial study on COMT and DRD2 gene polymorphisms as well as the influence of temperament and character trait on the severity of alcohol craving in alcohol-dependent patients.

Czasopismo: J. Clin. Med.

Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 24, s. 1-25;, 5892.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Damian Czarnecki].

p-ISSN: 2077-0383
e-ISSN: 2077-0383

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.241

Punktacja MNiSW: 140.000

DOI: 10.3390/jcm10245892

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Chodkiewicz J. [ ];000;000, Długosz A. [ ];000;000, Feldheim J. [ ];000;000, Waszkiewicz N. [ ];000;000, Kułak-Bejda A. [ ];000;000, Gorzkiewicz Marta [*] 0000-0003-3402-5831 1274269;034;WL, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL, Siomek-Górecka Agnieszka [*] 0000-0002-2323-610X 2778509;040;WF, Nicpoń Krzysztof [*];213;WP, Kawala-Sterniuk A. [ ];000;000, Ferri R. [ ];000;000, Pelc M. [ ];000;000, Walecki P. [ ];000;000, Laskowska Ewa [*] 0000-0002-5940-7951 3969162;016;WL, Gorzelańczyk Edward Jacek [*] 1117624;225;WF


2/111


IDT: 0000038354.

Autorzy: Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Wyzwania i problemy pielęgniarstwa w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień.

Tytuł całości: W: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania Naukowe i Zawodowe we Współczesnym Pielęgniarstwie" : Książka streszczeń.

Adres wydawniczy: Kielce : Instytut Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2021

Opis fizyczny: s. 95-96.

p-ISBN: 978-83-7133-915-8

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


3/111


IDT: 0000038381.

Autorzy: Siomek-Górecka Agnieszka, Długosz A., Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: The molecular basis of alcohol use disorder (AUD) : genetics, epigenetics, and nutrition in aud: an amazing triangle.

Czasopismo: Int. J. Mol. Sci.

Szczegóły: 2021 : Vol. 22, nr 8, s. 1-24;, 4262.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Agnieszka Siomek-Górecka].

p-ISSN: 1422-0067

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 5.923

Punktacja MNiSW: 140.000

DOI: 10.3390/ijms22084262

Afiliacja: Siomek-Górecka Agnieszka [*] 0000-0002-2323-610X 2778509;040;WF, Długosz A. [ ];000;000, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


4/111


IDT: 0000037021.

Autorzy: Czarnecki D[amian], Ziółkowski M[arcin], Długosz A., Feldheim J., Waszkiewicz N., Kułak-Bejda A., Gorzkiewicz M[arta], Budzyński J[acek], Chodkiewicz J., Junkiert-Czarnecka A[nna].

Tytuł oryginału: The connection of COMT and receptor DRD2 polymorphisms with alcohol craving and hunger in people treated due alcohol dependence.

Tytuł całości: W: ESHG 2020.2 - Live in your living room. Virtual Conference.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2020

Opis fizyczny: : E-P09.03

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Długosz A. [ ];000;000, Feldheim J. [ ];000;000, Waszkiewicz N. [ ];000;000, Kułak-Bejda A. [ ];000;000, Gorzkiewicz Marta [*] 0000-0003-3402-5831 1274269;034;WL, Budzyński Jacek [ ] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Chodkiewicz J. [ ];000;000, Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL


5/111


IDT: 0000038012.

Autorzy: Czarnecki D[amian], Ziółkowski M[arcin], Długosz A., Feldheim J., Waszkiewicz N., Kułak-Bejda A., Gorzkiewicz M[arta], Budzyński J[acek], Chodkiewicz J., Junkiert-Czarnecka A[nna].

Tytuł oryginału: The connection of COMT and receptor DRD2 polymorphisms with alcohol craving and hunger in people treated due alcohol dependence.

Czasopismo: Eur. J. Hum. Genet.

Szczegóły: 2020 : Vol. 28, suppl. 1, s. 876.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Długosz A. [ ];000;000, Feldheim J. [ ];000;000, Waszkiewicz N. [ ];000;000, Kułak-Bejda A. [ ];000;000, Gorzkiewicz Marta [*] 0000-0003-3402-5831 1274269;034;WL, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Chodkiewicz J. [ ];000;000, Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL


6/111


IDT: 0000037896.

Autorzy: Kubica Aldona, Adamski Piotr, Bączkowska Anna, Czarnecki Damian, Derewiecki T., Donderski Rafał, Grzechowiak Elżbieta*, Jasiewicz Małgorzata, Kleinrok A., Kozera G., Michalski Piotr, Sulikowska Beata, Szeremeta E., Umińska Julia, Ulaszewska Katarzyna*, Ziółkowski Marcin, Kubica Jacek.

Tytuł oryginału: The rationale for Multilevel Educational and Motivational Intervention in Patients after Myocardial Infarction (MEDMOTION) project is to support multicentre randomized clinical trial Evaluating Safety and Efficacy of Two Ticagrelor-based De-escalation Antiplatelet Strategies in Acute Coronary Syndrome (ELECTRA - SIRIO 2).

Czasopismo: Med. Res. J.

Szczegóły: 2020 : Vol. 5, nr 4, s. 244-249.

Uwagi: [Poprzedni tytuł Folia Med. Copernicana].
Uwagi: [Autor korespondencyjny: Aldona Kubica].

p-ISSN: 2451-2591
e-ISSN: 2451-4101

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 20.000

DOI: 10.5603/MRJ.a2020.0043

Afiliacja: Kubica Aldona [*] 0000-0002-4608-0881 2778399;135;WP, Adamski Piotr [*] 0000-0001-9719-0987 3969164;016;WL, Bączkowska Anna [ ] 0000-0002-0147-2718;260;JM, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;213;WP, Derewiecki T. [ ];000;000, Donderski Rafał [*] 0000-0002-1142-1017 2778239;055;WL, Grzechowiak Elżbieta* [*];223;WL, Jasiewicz Małgorzata [*] 0000-0002-3825-4351 4014226;016;WL, Kleinrok A. [ ];000;000, Kozera Grzegorz [ ] 0000-0002-6908-6581 1924439;000;000, Michalski Piotr [*] 0000-0001-9667-6096 3969239;135;WP, Sulikowska Beata [*] 0000-0001-7788-3399 2778527;055;WL, Szeremeta E. [ ];000;000, Umińska Julia [*] 0000-0003-2309-2369;115;WP, Ulaszewska Katarzyna* [*];223;WL, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;213;WP, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL


7/111


IDT: 0000037606.

Autorzy: Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Planowanie opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych nad dzieckiem z zaburzeniami funkcjonowania psychicznego.

Tytuł całości: W: Pediatra i pielęgniarstwo pediatryczne.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: D. Zarzycka, A. Emeryk.

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2020

Opis fizyczny: s. 726-738.

p-ISBN: 978-83-200-6155-0

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;213;WP


8/111


IDT: 0000036948.

Autorzy: Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Zdrowie psychiczne i zadania pielęgniarek psychiatrycznych w dobie pandemii.

Tytuł całości: W: Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii : COVID-19, SARS-CoV-2.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: A. Gniadek, J. Lewko.

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2020

Opis fizyczny: s. 61-64.

Uwagi: [Wydanie specjalne do czasopisma "Analzia przypadków : pielęgniarstwo i położnictwo]. [Książka bez recenzji].

p-ISBN: 978-83-200-6065-2

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


9/111


IDT: 0000037774.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Budzyński Jacek, Góralczyk Barbara, Żekanowska Ewa.

Tytuł oryginału: Plasma ghrelin in alcohol-dependent patients treated in addiction inpatient centres : preliminary research.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2017 : Vol. 33, nr 3, s. 253-274.

Uwagi: [Tekst równoległy w języku polskim].
Uwagi: [Autor korespondencyjny: Damian Czarnecki].

p-ISSN: 0867-4361
e-ISSN: 1689-3530

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 40.000

DOI: 10.5114/ain.2020.101801

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;213;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Góralczyk Barbara [*] 3976224;047;WF, Żekanowska Ewa [*] 0000-0002-5672-912X 924115;047;WF


10/111


IDT: 0000037810.

Tytuł oryginału: Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym : wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem z chorobą wrodzoną i jego rodziną.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Damian Czarnecki, Agnieszka Pluta.

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Continuo, 2020

Opis fizyczny: 203 s. : tab.; 24 cm.

p-ISBN: 978-83-62182-91-6

Charakt. formalna: Polski, Redakcja

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Pluta Agnieszka [*] 0000-0001-8235-2824 2778473;255;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Marzec Alicja [*] 0000-0003-4901-5206 2778292;256;WP, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL, Barczykowska Ewa [*] 2778770;123;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Pluta Agnieszka [*] 0000-0001-8235-2824 2778473;255;WP, Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL, Sebastian Joanna [*] 0000-0002-3606-3543 3969003;102;WP, Basińska-Drozd Halina [*] 3969008;255;WP, Smyk Paulina [*] 0000-0002-6973-450X 4019864;213;WP, Lewicka Marta [*] 0000-0002-6190-1895;213;WP, Smoleń Aleksandra* [*];224;WP, Belgrau Ewa* [*];224;WP, Bartniczak Katarzyna* [*];224;WP, Szwaba Milena* [*];224;WP, Lorentz Adriana* [*];224;WP, Nyklewicz Edyta* [*];224;WP


11/111


IDT: 0000037818.

Autorzy: Junkiert-Czarnecka Anna, Czarnecki Damian, Markowska A., Ziółkowski Marcin, Haus Olga.

Tytuł oryginału: Pacjent z Zespołem Ehlersa-Danlosa : aspekty kliniczne i psychologiczne w opiece pielęgniarskiej.

Tytuł całości: W: Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym : wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem z chorobą wrodzoną i jego rodziną.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Damian Czarnecki, Agnieszka Pluta.

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Continuo, 2020

Opis fizyczny: s. 131-152.

p-ISBN: 978-83-62182-91-6

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Markowska A. [ ];000;000, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL


12/111


IDT: 0000036411.

Autorzy: Veryho N[atalia]*, Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian], Kłopocka M[aria], Liebert A[riel], Budzyński J[acek], Szot K[atarzyna], Ponikowska I..

Tytuł oryginału: Clinical evaluation of the use of drinking cure of humic water in patients with alcoholic liver dysfunction.

Tytuł całości: W: 72 General Assembly and International Scientific Congress of the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEC). Thalassa, Thalassa! Xenophon (430-354 b.C.), Anabasis. Thalassotherapy and Thermal Medicine: a strategic association for health care, well-being, and local economic development. Khalkidhiki (Greece), October 16-20, 2019.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 100-101.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Veryho Natalia* [*];224;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Kłopocka Maria [ ] 0000-0003-2149-5826 2778616;211;WP, Liebert Ariel [ ] 0000-0002-1020-4707 3976465;211;WP, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Szot Katarzyna [*] 0000-0003-3582-941X 4218661;047;WF, Ponikowska I. [ ];000;000


13/111


IDT: 0000036152.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Żekanowska Ewa, Góralczyk Barbara, Budzyński Jacek, Rosińska Zofia.

Tytuł oryginału: Adipokines (adipocytokines), selected clinical and nutritional variables in the patients with alcohol dependence.

Tytuł całości: W: 17th ESBRA 2019, European Society for Biomedical Research on Alcoholism Congress. 21-24 September 2019, Lille Grand Palais (France). Abstracts.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 234.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [ ] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [ ] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Żekanowska Ewa [ ] 0000-0002-5672-912X 924115;047;WF, Góralczyk Barbara [ ] 3976224;047;WF, Budzyński Jacek [ ] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Rosińska Zofia [ ] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP


14/111


IDT: 0000035687.

Autorzy: Veryho Natalia*, Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Kłopocka Maria, Budzyński Jacek.

Tytuł oryginału: Ocena kliniczna zastosowania kuracji pitnej wodą humusową u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby.

Czasopismo: Acta Balneol.

Szczegóły: 2019 : T. 61, nr 2, s.132-133.

Uwagi: Streszczenia referatów.

p-ISSN: 2082-1867

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Veryho Natalia* [*];224;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [ ] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Kłopocka Maria [*] 0000-0003-2149-5826 2778616;211;WP, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP


15/111


IDT: 0000035332.

Autorzy: Veryho Natallia*, Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Kłopocka Maria, Budzyński Jacek, Liebert Ariel, Szot Katarzyna, Chojnowski Jacek, Ponikowska I..

Tytuł oryginału: Wpływ kuracji pitnej wodą humusową na obrazowe i laboratoryjne parametry funkcji wątroby u pacjentów uzależnionych od alkoholu : wyniki wstępne.

Czasopismo: Hygeia Public Health

Szczegóły: 2019 : T. 54, nr 1, s. 48-55.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Natallia Veryho].

p-ISSN: 1509-1945

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Veryho Natallia* [*];224;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Kłopocka Maria [*] 0000-0003-2149-5826 2778616;211;WP, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Liebert Ariel [*] 0000-0002-1020-4707 3976465;211;WP, Szot Katarzyna [ ] 0000-0003-3582-941X 4218661;047;WF, Chojnowski Jacek [*] 0000-0003-0857-1484 2455479;101;WP, Ponikowska I. [ ];000;000


16/111


IDT: 0000036529.

Autorzy: Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Zaburzenia afektywne u chorych z EDS.

Tytuł całości: W: II Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa. Bydgoszcz, 06.04.2019.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. [8].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


17/111


IDT: 0000035877.

Autorzy: Czarnecki Damian, Łangowska-Grodzka Beata, Opozda Krzysztof, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Opieka nad pacjentem z problemami zdrowia psychicznego i jego rodziną.

Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: B. Ślusarska, L. Marcinowicz, K. Kocka.

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydaw. Lek., 2019

Opis fizyczny: s. 431-453.

p-ISBN: 978-83-200-5738-6

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


18/111


IDT: 0000035863.

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Anita* Markowska, Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski.

Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2019

Opis fizyczny: 317 s. : tab.; 22 cm - bibliogr.

p-ISBN: 978-83-231-4182-2

Charakt. formalna: Polski, Redakcja

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Markowska Anita* [*];224;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Kosmowski Wojciech [*] 0000-0002-4100-7458;023;WL, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Nowak Dariusz [*] 0000-0002-5493-1949 958890;126;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Gośliński Michał [*] 0000-0002-9521-7215 3947804;126;WP, Holec Elżbieta* [*];224;WP


19/111


IDT: 0000035865.

Autorzy: Opozda Krzysztof, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Pacjent z zespołem dementywnym.

Tytuł całości: W: Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Anita* Markowska, Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski.

Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2019

Opis fizyczny: s. 99-123.

Uwagi: [20.000 - do dorobku indywidualnego].

p-ISBN: 978-83-231-4182-2

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


20/111


IDT: 0000035866.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Pacjent przyjmujący substancje psychoaktywne.

Tytuł całości: W: Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Anita* Markowska, Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski.

Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2019

Opis fizyczny: s. 138-153.

p-ISBN: 978-83-231-4182-2

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


21/111


IDT: 0000035869.

Autorzy: Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Pacjent bez wsparcia społecznego lub bezdomny : pomoc i wsparcie w wychodzeniu z bezdomności.

Tytuł całości: W: Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Anita* Markowska, Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski.

Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2019

Opis fizyczny: s. 237-251.

p-ISBN: 978-83-231-4182-2

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


22/111


IDT: 0000035870.

Autorzy: Czarnecki Damian, Budzyński Jacek, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Dieta pacjenta i psychofarmakoterapia.

Tytuł całości: W: Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Anita* Markowska, Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski.

Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Nauk. UMK, 2019

Opis fizyczny: s. 276-288.

p-ISBN: 978-83-231-4182-2

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


23/111


IDT: 0000036468.

Autorzy: Junkiert-Czarnecka Anna, Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Pilarska-Deltow Maria, Heise Marta, Bąk Aneta, Haus Olga.

Tytuł oryginału: Zespół przewlekłego zmęczenia w zespole Ehlersa-Danlosa.

Tytuł całości: W: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Psychiatrio, quo vadis?"

Adres wydawniczy: Wisła, 2019

Opis fizyczny: s. 36.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Pilarska-Deltow Maria [*] 0000-0002-3171-8408 4004051;038;WL, Heise Marta [*] 0000-0002-2201-6148 3969021;038;WL, Bąk Aneta [*] 0000-0001-8879-2521;038;WL, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL


24/111


IDT: 0000036467.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Stan odżywiania i zalecenia dietetyczne u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Tytuł całości: W: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Psychiatrio, quo vadis?"

Adres wydawniczy: Wisła, 2019

Opis fizyczny: s. 31.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


25/111


IDT: 0000033759.

Autorzy: Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Stres zawodowy wśród pielęgniarek opiekujących się pacjentami w stanach zagrożenia życia.

Czasopismo: Pielęg. Stan. Nagłych

Szczegóły: 2018, nr 2, s. 58-61.

p-ISSN: 2544-1337

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


26/111


IDT: 0000036527.

Autorzy: Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poporodowy stan zdrowia psychicznego jako stan nagly w opiece położniczej.

Czasopismo: Pielęg. Stan. Nagłych

Szczegóły: 2018, nr 3, s. 47-49.

p-ISSN: 2544-1337

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


27/111


IDT: 0000029062.

Autorzy: Chodkiewicz J., Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A., Nowakowska-Domagała K..

Tytuł oryginału: Walidacja polskiej wersji Skali Głodu Alkoholu Penn (Penn Alcohol Craving Scale - PACS).

Czasopismo: Psychiatr. Pol.

Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 2, s. 399-410.

p-ISSN: 0033-2674
e-ISSN: 2391-5854

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.311

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40548

Afiliacja: Chodkiewicz J. [ ];000;000, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Gąsior K. [ ];000;000, Juczyński A. [ ];000;000, Biedrzycka A. [ ];000;000, Nowakowska-Domagała K. [ ];000;000


28/111


IDT: 0000033474.

Autorzy: Pawlucha Katarzyna*, Ruszkowska Nastazja*, Siudzińska Weronika*, Czarnecki Damian, Rosińska Zofia, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Zależność między poczuciem radzenia sobie w sytuacjach ryzyka picia alkoholu a zmiennymi klinicznymi i antropometrycznymi u osób leczonych stacjonarnie odwykowo.

Tytuł całości: W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz 10-11 maja 2018 roku. Streszczenia.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2018

Opis fizyczny: s. [8-9].

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Pawlucha Katarzyna* [*];227;WP, Ruszkowska Nastazja* [*];227;WP, Siudzińska Weronika* [*];227;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


29/111


IDT: 0000032071.

Autorzy: Czarnecki D[amian], Ziółkowski M[arcin], Antczak K[atarzyna]*, Pawlucha K[atarzyna]*, Cieślak W[eronika]*, Holec E[lżbieta]*.

Tytuł oryginału: Hunger before meals and alcoholic cravings and selected clinical, biochemical, and nutritional variables in patients who are addicted to alcohol.

Tytuł całości: W: 39th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism. Nutrition meets Innovation. The Hague, The Netherlands, 9-12th September 2017.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2017

Opis fizyczny: SUN-P124.

Uwagi: [Publikacja dostępna w wersji elektronicznej].

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Antczak Katarzyna* [*];224;WP, Pawlucha Katarzyna* [*];224;WP, Cieślak Weronika* [*];224;WP, Holec Elżbieta* [*];224;WP


30/111


IDT: 0000032454.

Autorzy: Ponikowska Irena, Veryho Natalia*, Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Kłopocka Maria, Liebert Ariel, Szot Katarzyna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie naturalnej wody humusowej w kuracji pitnej u pacjentw z uzależnieniem od alkoholu : badanie pilotażowe.

Czasopismo: Acta Balneol.

Szczegóły: 2017 : T. 59, nr 3, s. 257-258.

p-ISSN: 2082-1867

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Ponikowska Irena [*] 939125;101;WP, Veryho Natalia* [*];224;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Kłopocka Maria [*] 0000-0003-2149-5826 2778616;209;WP, Liebert Ariel [*] 0000-0002-1020-4707 3976465;209;WP, Szot Katarzyna [*] 0000-0003-3582-941X 4218661;047;WF


31/111


IDT: 0000031824.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Chodkiewicz J., Danek Michał, Łangowska-Grodzka Beata, Zając-Lamparska L..

Tytuł oryginału: Quality of life and its correlates in alcohol dependent males : rehab inpatients and shelter or hostel homeless persons.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2017 : Vol. 30, nr 1, s. 41-57.

Uwagi: [Tekst równoległy w języku polskim].

p-ISSN: 0867-4361
e-ISSN: 1689-3530

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 13.000

DOI: 10.5114/ain.2017.68344

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Chodkiewicz J. [ ];000;000, Danek Michał [*] 0000-0001-6850-0878 3969169;023;WL, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Zając-Lamparska L. [ ];000;000


32/111


IDT: 0000031816.

Autorzy: Junkiert-Czarnecka Anna, Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Haus Olga.

Tytuł oryginału: Jakość życia pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa.

Tytuł całości: W: I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2017

Opis fizyczny: s. 10.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL


33/111


IDT: 0000032344.

Autorzy: Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Chodkiewicz J., Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A., Gruszczyńska E., Nowakowska-Domagała K..

Tytuł oryginału: Suicidal thoughts in persons treated for alcohol dependence : the role of selected demographic and clinical factors.

Czasopismo: Psychiatry Res.

Szczegóły: 2017 : Vol. 258, s. 501-505.

p-ISSN: 0165-1781
e-ISSN: 1872-7123

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.223

Punktacja MNiSW: 30.000

DOI: 10.1016/j.psychres.2017.08.089

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Chodkiewicz J. [ ];000;000, Gąsior K. [ ];000;000, Juczyński A. [ ];000;000, Biedrzycka A. [ ];000;000, Gruszczyńska E. [ ];000;000, Nowakowska-Domagała K. [ ];000;000


34/111


IDT: 0000032567.

Autorzy: Veryho N[atalia]*, Ponikowska I[rena], Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian], Kłopocka M[aria], Liebert A[riel], Szot K[atarzyna].

Tytuł oryginału: Application of natural humus water in drinking cure in patients with alcohol dependence - preliminary results.

Tytuł całości: W: The 70 General Assembly and International Scientific Congress of the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy "Thermal clusters" : status, proposals and strategies for health care and local development. Abstracts. Ischia Porto (Naples, Italy), 15th-20th October 2017.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2017

Opis fizyczny: s. 49-50.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Veryho Natalia* [*];224;WP, Ponikowska Irena [*] 939125;101;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Kłopocka Maria [*] 0000-0003-2149-5826 2778616;209;WP, Liebert Ariel [*] 0000-0002-1020-4707 3976465;209;WP, Szot Katarzyna [*] 0000-0003-3582-941X 4218661;047;WF


35/111


IDT: 0000032453.

Autorzy: Veryho N[atalia]*, Ponikowska I[rena], Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian], Kłopocka M[aria], Liebert A[riel], Szot K[atarzyna].

Tytuł oryginału: Application of natural humus water in drinking cure in patients with alcohol dependence : preliminary results.

Tytuł całości: W: The 70th General Assembly and International Scientific Congress of the World Federation of hydrotherapy and Climatotherapy "Thermal Clusters" : status, proposals and strategies for health care and local development.

Adres wydawniczy: [B.m., w.], 2017

Opis fizyczny: s. 49-50.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Veryho Natalia* [*];224;WP, Ponikowska Irena [*] 939125;101;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Kłopocka Maria [*] 0000-0003-2149-5826 2778616;209;WP, Liebert Ariel [*] 0000-0002-1020-4707 3976465;209;WP, Szot Katarzyna [*] 0000-0003-3582-941X 4218661;047;WF


36/111


IDT: 0000029257.

Autorzy: Łangowska-Grodzka Beata, Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Evaluation of drug dependent persons` health on the basis of routine laboratory test results.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 1, s. 9-15.

p-ISSN: 0867-4361
e-ISSN: 1689-3530

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 13.000

DOI: 10.1016/j.alkona.2016.03.003

Afiliacja: Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


37/111


IDT: 0000028978.

Autorzy: Nowakowska-Domagała K., Chodkiewicz J., Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A..

Tytuł oryginału: The Polish version of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, Modified to Reflect Obsessions and Compulsions Related to Heavy Drinking (YBOCS-hd-PL).

Czasopismo: Alcohol. Clin. Exp. Res.

Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 2, s. 401-407.

p-ISSN: 0145-6008
e-ISSN: 1530-0277

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.716

Punktacja MNiSW: 40.000

DOI: 10.1111/acer.12954

Afiliacja: Nowakowska-Domagała K. [ ];000;000, Chodkiewicz J. [ ];000;000, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Gąsior K. [ ];000;000, Juczyński A. [ ];000;000, Biedrzycka A. [ ];000;000


38/111


IDT: 0000027927.

Autorzy: Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian], Budzyński J[acek], Rosińska Z[ofia], Żekanowska E[wa], Góralczyk B[arbara].

Tytuł oryginału: Orexin in patients with alcohol dependence treated for relapse prevention: : a pilot study.

Czasopismo: Alcohol Alcohol.

Szczegóły: 2016 : Vol. 51, nr 4, s. 416-421.

p-ISSN: 0735-0414
e-ISSN: 1464-3502

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.757

Punktacja MNiSW: 30.000

DOI: 10.1093/alcalc/agv129

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Żekanowska Ewa [*] 0000-0002-5672-912X 924115;047;WF, Góralczyk Barbara [*] 3976224;047;WF


39/111


IDT: 0000028371.

Autorzy: Budzyński Jacek, Ziółkowski Marcin, Kłopocka Maria, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Oxidoreductive homeostasis in alcohol-dependent male patients and the risk of alcohol drinking relapse in a 6-month follow-up.

Czasopismo: Alcohol

Szczegóły: 2016 : Vol. 50, s. 57-64.

p-ISSN: 0741-8329
e-ISSN: 1873-6823

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.778

Punktacja MNiSW: 25.000

DOI: 10.1016/j.alcohol.2015.10.004

Afiliacja: Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Kłopocka Maria [*] 0000-0003-2149-5826 2778616;209;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


40/111


IDT: 0000029520.

Autorzy: Markowska Anita, Cysewski Piotr, Zając-Lamparska L., Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Biofeedback-HRV jako metoda wspierająca działania terapeutyczne w opiece nad pacjentem z problemami psychiatrycznymi.

Tytuł całości: W: 45 Zjazd Psychiatrów Polskich PTP 2016

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2016

Opis fizyczny: s. 109.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Markowska Anita [*] 3963988;093;WP, Cysewski Piotr [*] 0000-0001-6220-2634 899844;042;WF, Zając-Lamparska L. [ ];000;000, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


41/111


IDT: 0000029509.

Autorzy: Czarnecki Damian, Łangowska-Grodzka Beata.

Tytuł oryginału: Postępowanie terapeutyczne u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Tytuł całości: W: 45 Zjazd Psychiatrów Polskich PTP 2016

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2016

Opis fizyczny: s. 29-30.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP


42/111


IDT: 0000029094.

Autorzy: Budzyński Jacek, Ziółkowski Marcin, Kłopocka Maria, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Blood glucose and lipid concentrations after overload are not associated with the risk of alcohol relapse.

Czasopismo: Drug Alcohol Depend.

Szczegóły: 2016 : Vol. 161, s. 356-362.

p-ISSN: 0376-8716
e-ISSN: 1879-0046

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.222

Punktacja MNiSW: 40.000

DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2016.02.029

Afiliacja: Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Kłopocka Maria [*] 0000-0003-2149-5826 2778616;209;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


43/111


IDT: 0000031419.

Autorzy: Gorzelańczyk Edward Jacek, Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Walecki P..

Tytuł oryginału: Adipokiny jako potencjalne markery uzależnień.

Czasopismo: Episteme

Szczegóły: 2016 : T. 2, nr 31, s. 271-280.

p-ISSN: 1895-4421

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gorzelańczyk Edward Jacek [*] 1117624;051;WF, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Walecki P. [ ];000;000


44/111


IDT: 0000028816.

Autorzy: Gąsior K., Biedrzycka A., Chodkiewicz J., Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Juczyński A., Nowakowska-Domagała K..

Tytuł oryginału: Alcohol craving in relation to copin with stress and satisfaction with life in the addicted.

Czasopismo: Health Psychol. Rep.

Szczegóły: 2016 : Vol. 4, nr 1, s. 65-77.

p-ISSN: 2353-4184
e-ISSN: 2353-5571

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 12.000

DOI: 10.5114/hpr.2016.54399

Afiliacja: Gąsior K. [ ];000;000, Biedrzycka A. [ ];000;000, Chodkiewicz J. [ ];000;000, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Juczyński A. [ ];000;000, Nowakowska-Domagała K. [ ];000;000


45/111


IDT: 0000030275.

Autorzy: Antczak K., Pawlucha K., Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Funkcjonowanie psychospołeczne i somatyczne osób bezdomnych.

Tytuł całości: W: III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna. Zdrowie i odporność psychiczna. Zdrowie - wyzwania dla jednostki, rodziny i społeczności.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2016

Opis fizyczny: s. [92-93].

Uwagi: Książka abstraktów.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Antczak K. [ ];000;000, Pawlucha K. [ ];000;000, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


46/111


IDT: 0000030755.

Autorzy: Holec Elżbieta, Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof, Tudorowska Malwina, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: The life satisfaction level of obese people with depressive disorders compared to healthy individuals.

Czasopismo: Med. Res. J.

Szczegóły: 2016 : Vol. 1, nr 2, s. 88-91.

Uwagi: [Poprzedni tytuł Folia Med. Copernicana].

p-ISSN: 2451-2591
e-ISSN: 2451-4101

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

DOI: 10.5603/MRJ.2016.0014

Afiliacja: Holec Elżbieta [*];224;WP, Czarnecki Damian [ ] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [ ] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Tudorowska Malwina [*];224;WP, Ziółkowski Marcin [ ] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


47/111


IDT: 0000030589.

Autorzy: Humańska Marzena Agnieszka, Felsmann Mirosława, Ulenberg Agata, Kosobucka Agata, Ponczek Danuta, Pluta Agnieszka, Czarnecki Damian, Pilch-Śmiechowska A..

Tytuł oryginału: Akceptacja choroby a wskaźnik zachowań zdrowotnych u pacjentów w wieku podeszłym z nadciśnieniem tętniczym krwi.

Tytuł całości: W: Wieloaspektowość świadczeń zdrowotnych i kosmetologicznych.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Mariola Głowacka, D. Kochman, Beata Haor, K. Gdak.

Adres wydawniczy: Płock : Wydaw. PWSZ w Płocku, 2016

Opis fizyczny: s. 191-198.

p-ISBN: 978-83-61601-19-7

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Humańska Marzena [*] 0000-0002-9317-9622 2778362;159;WP, Felsmann Mirosława [*] 0000-0002-5549-4947 2778250;159;WP, Ulenberg Agata [*] 0000-0002-2824-0933 3969215;159;WP, Kosobucka Agata [*] 0000-0002-1368-3475 3969147;159;WP, Ponczek Danuta [*] 0000-0003-4621-8569 2778476;159;WP, Pluta Agnieszka [*] 0000-0001-8235-2824 2778473;083;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Pilch-Śmiechowska A. [ ];000;000


48/111


IDT: 0000030456.

Autorzy: Juczyński A., Chodkiewicz J., Gąsior K., Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Biedrzycka A., Nowakowska-Domagała K..

Tytuł oryginału: Craving sensation in the assessment of alcohol-dependent persons.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 3, s. 153-170.

Uwagi: [Tekst równoległy w języku polskim].

p-ISSN: 0867-4361
e-ISSN: 1689-3530

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 13.000

DOI: 10.1016/j.alkona.2016.09.002

Afiliacja: Juczyński A. [ ];000;000, Chodkiewicz J. [ ];000;000, Gąsior K. [ ];000;000, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Biedrzycka A. [ ];000;000, Nowakowska-Domagała K. [ ];000;000


49/111


IDT: 0000029357.

Autorzy: Humańska Marzena A., Felsmann Mirosława, Kosobucka Agata, Ulenberg Agata, Piotrowska K., Pluta Agnieszka, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Czynniki stresogenne i związane z nimi nałogi w pracy pielęgniarki.

Tytuł całości: W: Zdrowie w XXI wieku : wyzwania, problemy, dylematy... T. 1.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: B. Jankowiak, B. Kowalewska, H. Rolka

Adres wydawniczy: Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2015

Opis fizyczny: s. 239-246.

p-ISBN: 978-83-60571-41-5

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Humańska Marzena [*] 0000-0002-9317-9622 2778362;159;WP, Felsmann Mirosława [*] 0000-0002-5549-4947 2778250;159;WP, Kosobucka Agata [*] 0000-0002-1368-3475 3969147;159;WP, Ulenberg Agata [*] 0000-0002-2824-0933 3969215;159;WP, Piotrowska K. [ ];000;000, Pluta Agnieszka [*] 0000-0001-8235-2824 2778473;083;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


50/111


IDT: 0000027711.

Autorzy: Czarnecki Damian, Rosińska Zofia, Żekanowska Ewa, Ziółkowski Marcin, Góralczyk Barbara, Gorzelańczyk Edward Jacek, Kunc M., Długosz Anna, Budzyński Jacek, Łangowska-Grodzka Beata, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Changes in concentration of visfatin during four weeks of inpatient treatment of alcohol dependent males.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2015 : Vol. 28, nr 3, s. 173-181.

p-ISSN: 0867-4361
e-ISSN: 1689-3530

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 13.000

DOI: 10.1016./j.alkona.2015.05.002

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Żekanowska Ewa [*] 0000-0002-5672-912X 924115;047;WF, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Góralczyk Barbara [*] 3976224;047;WF, Gorzelańczyk Edward Jacek [*] 1117624;051;WF, Kunc M. [ ];000;000, Długosz Anna [ ] 936172;126;WP, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;209;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


51/111


IDT: 0000027269.

Autorzy: Junkiert-Czarnecka A[nna], Czarnecki D[amian], Ziółkowski M[arcin], Haus O[lga].

Tytuł oryginału: Quality of life of patients with the classic type of Ehlers-Danlos syndrome.

Tytuł całości: W: European Human Genetics Conference joint with the British Society of Genetics Medicine. Glasgow, Scotland, United Kingdom, 6-9 VI 2015. Abstracts. [B.m., 2015]

Opis fizyczny: s. 363.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL


52/111


IDT: 0000028622.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Chodkiewicz J., Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A., Nowakowska-Domagała K..

Tytuł oryginału: Zastosowanie skal psychometrycznych w rozpoznaniu problemów alkoholowych.

Tytuł całości: W: IX Międzynarodowa Konferecja Naukowo-Szkoleniowa "Optymalizacja leczenia w psychiatrii".

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2015

Opis fizyczny: s. 28.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Chodkiewicz J. [ ];000;000, Gąsior K. [ ];000;000, Juczyński A. [ ];000;000, Biedrzycka A. [ ];000;000, Nowakowska-Domagała K. [ ];000;000


53/111


IDT: 0000028623.

Autorzy: Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Diagnostyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Tytuł całości: W: IX Międzynarodowa Konferecja Naukowo-Szkoleniowa "Optymalizacja leczenia w psychiatrii".

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2015

Opis fizyczny: s. 34-35.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


54/111


IDT: 0000028634.

Autorzy: Czarnecki Damian, Markowska Anita, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Opieka pielęgniarska nad pacjentem/uczniem chorym na astmę oskrzelową z rozpoznaniem zaburzeń adaptacyjnych i lękowo-depresyjnych.

Tytuł całości: W: Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - : wybrane zagadnienia z pulmonologii dziecięcej.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Ewa Barczykowska, R. Staszak-Kowalska.

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Continuo, 2015

Opis fizyczny: s. 77-102.

p-ISBN: 978-83-62182-52-7

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Markowska Anita [*] 3963988;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


55/111


IDT: 0000028992.

Autorzy: Chodkiewicz J., Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A., Nowakowska-Domagała K..

Tytuł oryginału: Głód alkoholu i jego determinanty: : doniesienie wstępne.

Czasopismo: Pol. Forum Psychol.

Szczegóły: 2015 : T. 20, nr 4, s. 467-483.

p-ISSN: 1642-1043

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 12.000

DOI: 10.14656/PFP20150402

Afiliacja: Chodkiewicz J. [ ];000;000, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Gąsior K. [ ];000;000, Juczyński A. [ ];000;000, Biedrzycka A. [ ];000;000, Nowakowska-Domagała K. [ ];000;000


56/111


IDT: 0000025864.

Autorzy: Chodkiewicz J., Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian].

Tytuł oryginału: Personlichkeitsmodell nach Cloninger und Hochrisiko-Ruckfallsituationen bei alkoholabhangingen Mannern.

Czasopismo: Suchttherapie

Szczegóły: 2014 : Vol. 15, s. 130-136.

p-ISSN: 1439-9903

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 0.159

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Chodkiewicz J. [ ];000;000, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


57/111


IDT: 0000026094.

Autorzy: Czarnecki Damian, Zujewska A., Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Use of psychoactive substances and health consequences after withdrawal in the adolescence group.

Czasopismo: Pielęg. Neurol. Neurochir.

Szczegóły: 2014 : T. 3, nr 3, s. 97-144.

p-ISSN: 2084-8021

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Zujewska A. [ ];000;000, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


58/111


IDT: 0000025803.

Autorzy: Junkiert-Czarnecka Anna, Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Haus Olga.

Tytuł oryginału: Ryzyko powstawania ran i zaburzenia ich gojenia się w zespole Ehlersa-Danlosa.

Czasopismo: Leczenie Ran

Szczegóły: 2014 : T. 11, z. 1, s. 1-4.

p-ISSN: 1733-4101

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL


59/111


IDT: 0000026061.

Autorzy: Wójcik H., Antczak K., Zielińska A., Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Łangowska-Grodzka Beata, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Analiza zmian sytuacji socjodemograficznej i stanu zdrowotnego pacjenta wielokrotnie hospitalizowanego w oddziale leczenia uzależnienia od alkoholu.

Tytuł całości: W: III Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych oraz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego "Dobre praktyki w pielęgniarstwie psychiatrycznym". Warszawa, 18 IX 2014. [B.m., 2014]

Opis fizyczny: s. [18].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Wójcik H. [ ];000;000, Antczak K. [ ];000;000, Zielińska A. [ ];000;000, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


60/111


IDT: 0000026060.

Autorzy: Opozda Krzysztof, Stark D., Czarnecki Damian, Łangowska-Grodzka Beata.

Tytuł oryginału: Dogoterapia u osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach Domu Pomocy Społecznej.

Tytuł całości: W: III Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych oraz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego "Dobre praktyki w pielęgniarstwie psychiatrycznym". Warszawa, 18 IX 2014. [B.m., 2014]

Opis fizyczny: s. [9].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Stark D. [ ];000;000, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP


61/111


IDT: 0000026724.

Autorzy: Rosińska Zofia, Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Długosz Anna, Łangowska-Grodzka Beata.

Tytuł oryginału: A preliminary study assessment of the nutritional status of alcohol dependent inpatients - cigarette smokers and non-smokers.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2014 : T. 27, s. 333-344.

p-ISSN: 0867-4361

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Długosz Anna [ ] 936172;126;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP


62/111


IDT: 0000025961.

Autorzy: Czarnecki D[amian], Junkiert-Czarnecka A[nna], Ziółkowski M[arcin], Haus O[lga].

Tytuł oryginału: Ocena jakości życia pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa za pomocą testu SF-36.

Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Bydgoszcz, 8-10 IX 2014. Książka streszczeń. [B.m., 2014]

Opis fizyczny: 106.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Junkiert-Czarnecka Anna [*] 0000-0002-0067-2072 3976226;038;WL, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL


63/111


IDT: 0000023779.

Autorzy: Opozda K[rzysztof], Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian], Łangowska-Grodzka B[eata].

Tytuł oryginału: Opieka pielęgniarska u osób w wieku podeszłym z zaburzeniami psychicznymi.

Czasopismo: Curr. Probl. Psychiatr.

Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 2 suppl

Uwagi: XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich "Między neurobiologią a środowiskiem". Lublin, 27-29 VI 2013. [Płyta CD]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP


64/111


IDT: 0000023780.

Autorzy: Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian], Bąkowska T..

Tytuł oryginału: Pielęgniarstwo psychiatryczne na tle innych pielęgniarstw.

Czasopismo: Curr. Probl. Psychiatr.

Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 2 suppl

Uwagi: XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich "Między neurobiologią a środowiskiem". Lublin, 27-29 VI 2013. [Płyta CD]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Bąkowska T. [ ];000;000


65/111


IDT: 0000024892.

Autorzy: Grodzki Lech, Łangowska-Grodzka Beata, Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Lewiński A., Wiśniewska M..

Tytuł oryginału: Wzór zachowania typu A lub typu B a wyniki skali SCL-90 u pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Tytuł całości: W: Dosvid, realii i perspektivi rozvitku sistem ochoroni zdorov'ja. Lviv: Vidavnictvo LOBF "Medicina i pravo", 2013

Opis fizyczny: s. 495-503.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Fragment

Afiliacja: Grodzki Lech [*] 958875;165;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Lewiński A. [ ];000;000, Wiśniewska M. [ ];000;000


66/111


IDT: 0000023766.

Autorzy: Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Łaknienie a głód substancji psychoaktywnej.

Tytuł całości: W: I Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień "MAR". Kazimierz Dolny, 25-27 VI 2013. [B.m., 2013]

Opis fizyczny: s. 8.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


67/111


IDT: 0000025144.

Autorzy: Humańska Marzena A., Śnieg P., Rezmerska Leokadia, Haor Beata, Głowacka Mariola, Felsmann Mirosława, Ponczek Danuta, Kurowska Krystyna, Pluta Agnieszka, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Jakość życia a sprawność funkcjonalna chorych na stwardnienie rozsiane.

Czasopismo: Pielęg. Neurol. Neurochir.

Szczegóły: 2013 : T. 2, nr 5, s. 188-194.

p-ISSN: 2084-8021

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Humańska Marzena [*] 0000-0002-9317-9622 2778362;159;WP, Śnieg P. [ ];000;000, Rezmerska Leokadia [*] 895374;159;WP, Haor Beata [*] 0000-0002-2371-1636 895330;159;WP, Głowacka Mariola [*] 0000-0002-5734-116X 902862;159;WP, Felsmann Mirosława [*] 0000-0002-5549-4947 2778250;159;WP, Ponczek Danuta [*] 0000-0003-4621-8569 2778476;159;WP, Kurowska Krystyna [*] 2778408;159;WP, Pluta Agnieszka [*] 0000-0001-8235-2824 2778473;083;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


68/111


IDT: 0000024217.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Łangowska-Grodzka Beata, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Charakterystyka problemów zdrowotnych osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu.

Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu. Red. J. Chodkiewicz, K. Gąsior. Warszawa: Difin, 2013

Opis fizyczny: s. 129-142.

Uwagi: Engram.

p-ISBN: 9788376419749

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


69/111


IDT: 0000023777.

Autorzy: Łangowska-Grodzka B[eata], Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian], Opozda K[rzysztof], Markowska A[nita].

Tytuł oryginału: Opieka pielęgniarska u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (amfetamina, opiaty, uzależnienie mieszane).

Czasopismo: Curr. Probl. Psychiatr.

Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 2 suppl

Uwagi: XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich "Między neurobiologią a środowiskiem". Lublin, 27-29 VI 2013. [Płyta CD]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Markowska Anita [*] 3963988;093;WP


70/111


IDT: 0000023776.

Autorzy: Czarnecki D[amian], Ziółkowski M[arcin], Łangowska-Grodzka B[eata], Opozda K[rzysztof].

Tytuł oryginału: Opieka pielęgniarska nad osobami bezdomnymi.

Czasopismo: Curr. Probl. Psychiatr.

Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 2 suppl

Uwagi: XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich "Między neurobiologią a środowiskiem". Lublin, 27-29 VI 2013. [Płyta CD]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


71/111


IDT: 0000023771.

Autorzy: Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian].

Tytuł oryginału: Łaknienie a głód substancji psychoaktywnej.

Czasopismo: Curr. Probl. Psychiatr.

Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 2 suppl

Uwagi: XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich "Między neurobiologią a środowiskiem". Lublin, 27-29 VI 2013. [Płyta CD]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


72/111


IDT: 0000023449.

Autorzy: Czarnecki Damian, Rosińska Zofia, Ziółkowski Marcin, Długosz Anna, Cichon Roman.

Tytuł oryginału: Assessment of anthropometric parameters of alcohol dependent inpatients - selected clinical characteristics.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2013 : T. 26, nr 1, s. 9-25.

p-ISSN: 0867-4361

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Długosz Anna [*] 936172;126;WP, Cichon Roman [*] 936158;126;WP


73/111


IDT: 0000023454.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Rosińska Zofia, Żekanowska Ewa, Góralczyk Barbara, Budzyński Jacek, Długosz Anna, Cichon Roman, Łangowska-Grodzka Beata, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zmiany stężenia wisfatyny a głód alkoholu u pacjentów z ZZA podczas 4 tygodni terapii odwykowej - doniesienie wstępne (2).

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2013 : T. 26, nr 1

Uwagi: IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU). Warszawa, 19-20 XI 2012

p-ISSN: 0867-4361

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Żekanowska Ewa [*] 0000-0002-5672-912X 924115;047;WF, Góralczyk Barbara [*] 3976224;047;WF, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;014;WP, Długosz Anna [*] 936172;126;WP, Cichon Roman [*] 936158;126;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


74/111


IDT: 0000023453.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Rosińska Zofia, Żekanowska Ewa, Góralczyk Barbara, Budzyński Jacek, Długosz Anna, Cichon Roman, Łangowska-Grodzka Beata, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Głód alkoholu, wisfatyna, glikemia u mężczyzn leczonych stacjonarnie odwykowo - doniesienie wstępne (1).

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2013 : T. 26, nr 1

Uwagi: IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU). Warszawa, 19-20 XI 2012

p-ISSN: 0867-4361

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Żekanowska Ewa [*] 0000-0002-5672-912X 924115;047;WF, Góralczyk Barbara [*] 3976224;047;WF, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;014;WP, Długosz Anna [*] 936172;126;WP, Cichon Roman [*] 936158;126;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


75/111


IDT: 0000023452.

Autorzy: Chodkiewicz J., Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Osobowość w ujęciu Roberta Cloningera a sytuacje wysokiego ryzyka u mężczyzn uzależnionych od alkoholu.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2013 : T. 26, nr 1

Uwagi: IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU). Warszawa, 19-20 XI 2012

p-ISSN: 0867-4361

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Chodkiewicz J. [ ];000;000, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


76/111


IDT: 0000021681.

Autorzy: Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof, Górna K..

Tytuł oryginału: Zaburzenia spowodowane zażywaniem substancji psychoaktywnych. Opieka pielęgniarska.

Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo psychiatryczne: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. K. Górna, K. Jaracz, J. Rybakowski. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2012

Opis fizyczny: s. 271-291.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Górna K. [ ];000;000


77/111


IDT: 0000022593.

Autorzy: Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: The Michigan Alcoholism Screening Test MAST.

Czasopismo: Mag. Pielęg. Położ.

Szczegóły: 2012, nr 10, s. 16-17.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


78/111


IDT: 0000021328.

Autorzy: Czarnecki Damian, Rosińska Zofia, Ziółkowski Marcin, Długosz Anna, Cichon Roman, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ocena stanu odżywienia pacjentów uzależnionych od alkoholu leczonych stacjonarnie odwykowo - ze względu na palenie lub nie palenie tytoniu.

Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012. [Bydgoszcz, 2012]

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Długosz Anna [*] 936172;126;WP, Cichon Roman [*] 936158;126;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


79/111


IDT: 0000021341.

Autorzy: Czarnecki Damian, Rosińska Zofia, Ziółkowski Marcin, Góralczyk Barbara, Żekanowska Ewa, Budzyński Jacek, Długosz Anna, Cichon Roman, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wisfatyna u mężczyzn uzależnionych od alkoholu na początku i po 4 tygodniach szpitalnego leczenia odwykowego.

Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012. [Bydgoszcz, 2012]

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Góralczyk Barbara [*] 3976224;047;WF, Żekanowska Ewa [*] 0000-0002-5672-912X 924115;047;WF, Budzyński Jacek [*] 0000-0002-8867-8398 1274430;014;WP, Długosz Anna [*] 936172;126;WP, Cichon Roman [*] 936158;126;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


80/111


IDT: 0000021680.

Autorzy: Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zaburzenia spowodowane zażywaniem substancji psychoaktywnych. Podstawy kliniczne.

Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo psychiatryczne: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. K. Górna, K. Jaracz, J. Rybakowski. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2012

Opis fizyczny: s. 264-270.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


81/111


IDT: 0000021125.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Rosińska Zofia, Długosz Anna, Cichon Roman.

Tytuł oryginału: Stan odżywienia chorych leczonych szpitalnie odwykowo - związek z wybranymi cechami klinicznymi.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2011 : T. 24, nr 4, s. 390.

Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU). Warszawa, 26-27 IX 2011

p-ISSN: 0867-4361

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP, Długosz Anna [*] 936172;126;WP, Cichon Roman [*] 936158;126;WP


82/111


IDT: 0000020684.

Autorzy: Czarnecki Damian, Danek M., Gorzelańczyk Edward Jacek, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Ocena jakości życia osób uzależnionych od alkoholu : leczonych szpitalnie lub bezdomnych.

Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Optymalizacja leczenia w psychiatrii". Wisła, Poland, 8-10 XII 2011. [B.m., 2011]

Opis fizyczny: s. 49.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Danek M. [ ];000;000, Gorzelańczyk Edward Jacek [*] 1117624;051;WF, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;023;WL


83/111


IDT: 0000020685.

Autorzy: Czarnecki Damian, Danek M., Gorzelańczyk Edward Jacek, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Związek obszarów jakości życia z wybranymi cechami klinicznymi mężczyzn uzależnionych od alkoholu : leczonych stacjonarnie odwykowo lub bezdomnych.

Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Optymalizacja leczenia w psychiatrii". Wisła, Poland, 8-10 XII 2011. [B.m., 2011]

Opis fizyczny: s. 49.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Danek M. [ ];000;000, Gorzelańczyk Edward Jacek [*] 1117624;051;WF, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;023;WL


84/111


IDT: 0000021189.

Autorzy: Czarnecki Damian, Danek M., Gorzelańczyk Edward Jacek, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Ocena jakości życia osób uzależnionych of alkoholu : leczonych szpitalnie lub bezdomnych.

Tytuł całości: W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Optymalizacja leczenia w psychiatrii". Wisła, Poland, 8-12 XII 2011 [B.m., 2011]

Opis fizyczny: s. 49.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Danek M. [ ];000;000, Gorzelańczyk Edward Jacek [*] 1117624;051;WF, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


85/111


IDT: 0000021190.

Autorzy: Czarnecki Damian, Danek M., Gorzelańczyk Edward Jacek, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Związek obszarów jakości życia z wybranymi cechami klinicznymi mężczyzn uzależnionych od alkoholu : leczonych stacjonarnie odwykowo lub bezdomnych.

Tytuł całości: W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Optymalizacja leczenia w psychiatrii". Wisła, Poland, 8-12 XII 2011 [B.m., 2011]

Opis fizyczny: s. 49.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Danek M. [ ];000;000, Gorzelańczyk Edward Jacek [*] 1117624;051;WF, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


86/111


IDT: 0000023051.

Autorzy: Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Postępowanie dietetyczne w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.

Tytuł całości: W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne. Wisła, Poland, 13-15 XII 2011. [B.m., 2011]

Opis fizyczny: s. 79.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


87/111


IDT: 0000019114.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Bębnista G., Długosz Anna, Rosińska Zofia.

Tytuł oryginału: Odczuwanie głodu alkoholu przez osoby uzależnione.

Tytuł całości: W: Leczenie alkoholików i członków ich rodzin: perspektywa badawcza i praktyczna. Red. nauk. K. Gąsior i J. Chodkiewicz. Kielce: Jedność, 2010

Opis fizyczny: s. 75-88.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Bębnista G. [ ];000;000, Długosz Anna [*] 936172;126;WP, Rosińska Zofia [*] 0000-0002-4104-8583 3969007;126;WP


88/111


IDT: 0000019115.

Autorzy: Łangowska-Grodzka Beata, Ziółkowski Marcin, Grodzki Lech, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Samopoczucie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych a ich zachowania zdrowotne oraz stopień akceptacji choroby.

Tytuł całości: W: Leczenie alkoholików i członków ich rodzin: perspektywa badawcza i praktyczna. Red. nauk. K. Gąsior i J. Chodkiewicz. Kielce: Jedność, 2010

Opis fizyczny: s. 89-98.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Grodzki Lech [*] 958875;169;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


89/111


IDT: 0000017598.

Autorzy: Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu.

Czasopismo: Mag. Pielęg. Położ.

Szczegóły: 2010, nr 1-2, s. 51-52.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


90/111


IDT: 0000018409.

Autorzy: Markowska Anita, Opozda Krzysztof, Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Opieka długoterminowa w wybranych schorzeniach psychicznych.

Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Skolmowska. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010

Opis fizyczny: s. 228-237.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Markowska Anita [*] 3963988;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


91/111


IDT: 0000018410.

Autorzy: Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Udział pielęgniarki w profilaktyce terapii uzależnień.

Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Skolmowska. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010

Opis fizyczny: s. 238-248.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


92/111


IDT: 0000017753.

Autorzy: Szrajda Justyna, Opozda Krzysztof, Łangowska-Grodzka Beata, Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Tytuł całości: W: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010

Opis fizyczny: s. 166-174.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Szrajda Justyna [*] 0000-0002-4698-520X 2778537;166;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


93/111


IDT: 0000018440.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin.

Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń depresyjnych i barier w dostępie do świadczeń medycznych u osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu.

Czasopismo: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk.

Szczegóły: 2009 : T. 14, nr 1, s. 23-28.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP


94/111


IDT: 0000017169.

Autorzy: Chodkiewicz J., Ziółkowski Marcin, Czarnecki Damian, Markowska Anita, Augustyńska Beata, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zastosowanie Inwentarza Sytuacji związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia sobie w Sytuacjach Ryzykownych (SCQ) w badaniach osób uzależnionych od alkoholu. Doniesienie wstępne.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2009 : T. 22, nr 3, s. 271-285.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Chodkiewicz J. [ ];000;000, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Markowska Anita [*] 3963988;093;WP, Augustyńska Beata [*] 2778767;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


95/111


IDT: 0000015949.

Autorzy: Opozda Krzysztof, Kotecka D., Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Czasopismo: Mag. Pielęg. Położ.

Szczegóły: 2009, nr 1-2, s. 42-43.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Afiliacja: Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Kotecka D. [ ];000;000, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


96/111


IDT: 0000014253.

Autorzy: Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof, Korbel-Pawlas M..

Tytuł oryginału: Dieta a farmakoterapia.

Czasopismo: Mag. Pielęg. Położ.

Szczegóły: 2008, nr 1-2, s. 27-28.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Korbel-Pawlas M. [ ];000;000


97/111


IDT: 0000013367.

Autorzy: Ziółkowski M[arcin], Opozda K[rzysztof], Opozda J., Augustyńska B[eata], Czarnecki D[amian], Grzeszczak W., Łangowska-Grodzka B[eata], Markowska A[nita].

Tytuł oryginału: Opieka pielęgniarska u osób obłożnie chorych.

Tytuł całości: W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007

Opis fizyczny: s. 552-557.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Opozda J. [ ];000;000, Augustyńska Beata [*] 2778767;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Grzeszczak W. [ ];000;000, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Markowska Anita [*] 3963988;093;WP


98/111


IDT: 0000013329.

Autorzy: Łangowska-Grodzka B[eata], Ziółkowski M[arcin], Augustyńska B[eata], Opozda K[rzysztof], Czarnecki D[amian], Grodzki L[ech].

Tytuł oryginału: Utrata kontroli nad rozpoczętym piciem alkoholu a głębokość uzależnienia od alkoholu wśród pacjentów leczonych odwykowo - ocena pilotażowa.

Tytuł całości: W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007

Opis fizyczny: s. 259-263.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Augustyńska Beata [*] 2778767;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Grodzki Lech [*] 958875;169;WP


99/111


IDT: 0000012798.

Autorzy: Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Stany nagłe w psychiatrii (2). Zaburzenia świadomości i stres.

Czasopismo: Mag. Pielęg. Położ.

Szczegóły: 2007, nr 4, s. 41.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


100/111


IDT: 0000012556.

Autorzy: Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Stany nagłe w psychiatrii. Opis postępowania pielęgniarskiego.

Czasopismo: Mag. Pielęg. Położ.

Szczegóły: 2007, nr 1-2, s. 36-37.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [ ] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [ ] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


101/111


IDT: 0000013000.

Autorzy: Augustyńska Beata, Ziółkowski Marcin, Kubiszewska Izabela, Łangowska-Grodzka Beata, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia od alkoholu.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2007 : T. 20, nr 2, s. 151-156.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Augustyńska Beata [*] 2778767;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Kubiszewska Izabela [*] 0000-0003-4224-0961 3968999;054;WF, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


102/111


IDT: 0000012999.

Autorzy: Augustyńska Beata, Ziółkowski Marcin, Grodzki Lech, Kubiszewska Izabela, Łangowska-Grodzka Beata, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Ocena stężenia transformującego czynnika wzrostu (TGF-beta) w surowicy krwi mężczyzn uzależnionych od alkoholu.

Czasopismo: Alkohol. Narkom.

Szczegóły: 2007 : T. 20, nr 2, s. 157-165.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Augustyńska Beata [*] 2778767;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Grodzki Lech [*] 958875;169;WP, Kubiszewska Izabela [*] 0000-0003-4224-0961 3968999;054;WF, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


103/111


IDT: 0000013001.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Opozda Krzysztof, Łangowska-Grodzka Beata, Markowska Anita.

Tytuł oryginału: Dieta w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Tytuł całości: W: XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 VI 2007. Streszczenia prac. [B.m., 2007]

Opis fizyczny: s. 25.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Markowska Anita [*] 3963988;093;WP


104/111


IDT: 0000013611.

Autorzy: Czarnecki Damian, Łangowska-Grodzka Beata, Ziółkowski Marcin, Opozda Krzysztof, Augustyńska Beata, Hoffman H., Dąbek E., Dąbrowska J., Wypijewska K., Wicherska A..

Tytuł oryginału: Frequency of smoking cessation among patients treated in selected hospital wards.

Czasopismo: Zdrowie Publ.

Szczegóły: 2007 : T. 117, nr 2, s. 149-152.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Augustyńska Beata [*] 2778767;093;WP, Hoffman H. [ ];000;000, Dąbek E. [ ];000;000, Dąbrowska J. [ ];000;000, Wypijewska K. [ ];000;000, Wicherska A. [ ];000;000


105/111


IDT: 0000014841.

Autorzy: Czarnecki Damian, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zalecenia i ograniczenia dietetyczne u chorych z zaburzeniami psychicznymi leczonych farmakologicznie.

Czasopismo: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarządz. Częstochowa

Szczegóły: 2007, nr 3, s. 43-46.

Uwagi: Seria Medyczno-Pedagogiczna

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [ ] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [ ] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


106/111


IDT: 0000013735.

Autorzy: Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Łangowska-Grodzka Beata, Augustyńska Beata, Opozda Krzysztof, Markowska Anita.

Tytuł oryginału: Dieta w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Czasopismo: Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek.

Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 3, s. 137-140.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Augustyńska Beata [*] 2778767;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Markowska Anita [*] 3963988;093;WP


107/111


IDT: 0000011894.

Autorzy: Augustyńska Beata, Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Łangowska-Grodzka Beata, Opozda Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów demograficznych i klinicznych kobiet i mężczyzn palących papierosy, leczonych szpitalnie z powodu schizofrenii.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 10, s. 1161.

Uwagi: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytoń a zdrowie. Palenie problemem społecznym". Poznań, 16-17 XI 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Augustyńska Beata [*] 2778767;046;WF, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


108/111


IDT: 0000011296.

Autorzy: Łangowska-Grodzka B[eata], Ziółkowski M[arcin], Czarnecki D[amian], Opozda K[rzysztof].

Tytuł oryginału: Częstość zaprzestania palenia papierosów przez pacjentów leczonych na wybranych oddziałach szpitalnych.

Czasopismo: Probl. Med. Rodz.

Szczegóły: 2006 : Vol. 8, nr spec, s. 38.

Uwagi: VI Kongres Medycyny Rodzinnej "Człowiek, medycyna, wszechświat". Toruń, 8-11 VI 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP


109/111


IDT: 0000012502.

Autorzy: Sułek J., Korczak-Dziurdzik A., Korbel-Pawlas M., Łyżnicka M., Czarnecki D[amian].

Tytuł oryginału: Attitude toward alcoholics and their families.

Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.

Szczegóły: 2006 : Vol. 57 suppl. 4, s. 349-358.

Uwagi: International Conference Advances in Pneumonology. Opole, Poland, 25-27 V 2006

Charakt. formalna: Polski, Referat Zjazdowy w Suplemencie

Impact Factor: 2.974

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Sułek J. [ ];000;000, Korczak-Dziurdzik A. [ ];000;000, Korbel-Pawlas M. [ ];000;000, Łyżnicka M. [ ];000;000, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP


110/111


IDT: 0000011289.

Autorzy: Łangowska-Grodzka Beata, Czarnecki Damian, Ziółkowski Marcin, Opozda Krzysztof, Hoffmann H., Dąbek E., Dąbrowska J..

Tytuł oryginału: Częstość palenia papierosów przez pacjentów leczonych szpitalnie.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europejski wymiar nauk o zdrowiu". Bydgoszcz, 20-21 IV 2006. Streszczenia prac. [Bydgoszcz, 2006]

Opis fizyczny: s. 25.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Hoffmann H. [ ];000;000, Dąbek E. [ ];000;000, Dąbrowska J. [ ];000;000


111/111


IDT: 0000011285.

Autorzy: Grodzki Lech, Łangowska-Grodzka Beata, Ziółkowski Marcin, Opozda Krzysztof, Czarnecki Damian.

Tytuł oryginału: Ocena profilaktyki wtórnej raka piersi w wybranej populacji mieszkanek Torunia.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europejski wymiar nauk o zdrowiu". Bydgoszcz, 20-21 IV 2006. Streszczenia prac. [Bydgoszcz, 2006]

Opis fizyczny: s. 20.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Grodzki Lech [*] 958875;093;WP, Łangowska-Grodzka Beata [*] 0000-0002-2274-2043 3959459;093;WP, Ziółkowski Marcin [*] 0000-0001-7707-7290 2778582;093;WP, Opozda Krzysztof [*] 0000-0002-2519-7511 951078;093;WP, Czarnecki Damian [*] 0000-0003-3474-5927 3934449;093;WP