ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Damian Czarnecki
adiunkt
Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

tel.: +48 52 585 5804
e-mail: czarneckidamian@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3474-5927

Zainteresowania:
Opieka i terapia w uzależnieniach:
- stan zdrowia osób uzależnionych
- nawroty picia alkoholu (poczucie radzenia sobie, głód alkoholowy, markery i determinanty)
- odżywianie się i problem uzależnień (głód przedposiłkowy, stan odżywienia)
- działania pielęgniarskie w zapobieganiu nawrotom picia (psychoedukacja, radzenie sobie ze stresem)
- biochemia i genetyka uzależnienia od alkoholu

The care and therapy in patients with addiction:
- health of people who suffer from addiction
- relapse of alcohol drinking (sense of coping, alcohol craving)
- eating and addictions (a hunger, a anthropometric variables)
- task of nurse in the protect of relapse drinking (a psychoeducation, coping)
- biochemistry and genetic of addictions

Terminy konsultacji:
Preferowana forma komunikacji - online (Teams, e-mail).
W czwartki 10.00-11.30 w gabinecie 1.221 lub oddziale leczenia uzależnień (proszę o wcześniejszą informację na skrzynkę: czarneckidamian@cm.umk.pl), pierwsze piętro, segment C, Klinika Psychiatrii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9. te. 52 585 72 70.
Time for students: on Thursday 10.00 - 11.30, no. room 1.221 or Addiction Treatment Unit, Psychiatry Clinic, e-mail contact: czarneckidamian@cm.umk.pl


Bibliografia