ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


Zmiany w trybie organizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, 
Nauczyciele akademiccy i Studenci WNoZ
 
W związku z Zarządzeniem nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu podejmują następujące decyzje dotyczące procesu  dydaktycznego:
 
1. Przywrócona zostaje stacjonarna forma przedmiotów, które prowadzone były w tej formie przed dniem 29.03.2021 r. na kierunkach regulowanych: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo i Ratownictwo Medyczne oraz na ostatnim roku studiów na kierunkach: Audiofonologia, Dietetyka, Elektroradiologia, Terapia Zajęciowa, Zdrowie Publiczne:
- na studiach stacjonarnych od dnia 12.04.2021 r.
- na studiach niestacjonarnych od dnia  16.04.2021 r. (najbliższy zjazd 9.04.-11.04, ze względów organizacyjnych będzie prowadzony w całości zdalnie).
 
2. Jeżeli powrót do formy stacjonarnej w danej jednostce  nie jest możliwy ze względu na sytuację pandemiczną prosimy o powiadomienie o tym fakcie Prodziekan ds Kształcenia (m.weber@cm.umk.pl) i znalezienie optymalnego rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie przez studentów efektów uczenia właściwych dla danego przedmiotu np. :
 - kontynuowanie zajęć on-line;
 - przeniesienie zajęć do Centrum Symulacji Medycznych (po uzgodnieniu z dr Mirosławą Felsmann);
 - przeniesienie zajęć lub ich części na późniejszy termin (po uzgodnieniu z dr Agnieszką Radzimińską - rozklady.wnoz@cm.umk.pl
 

3. W przypadku Katedry Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej oraz Katedry Pediatrii, Hematologii, Onkologii, ze względu na konieczność wykonania u studentów wymazów w kierunku SARS-CoV-2, z przyczyn organizacyjnych zajęcia w formie stacjonarnej będą wznowione od dnia 19.04.2021 r.

 
4. Na stronie WNoZ umieszczone zostały zaktualizowane rozkłady zajęć (zmiany na wniosek studentów oraz nauczycieli oraz za ich akceptacją). Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi rozkładami.
 
Władze Dziekańskie WNoZ

Szkolenia zaawansowane" w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć zdalnych

Szczegółowe informacje >> (14 KB)


Szpitale Uniwersyteckie – wytyczne dotyczące wykonywania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 u studentów kierujących się na praktyki

Aktualne wytyczne >>


Legitymacje studenckie

Szanowni Studenci,  Doktoranci oraz Nauczyciele Akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu,

Uprzejmie informujemy, że legitymacje w semestrze letnim będą ważne bez konieczności
naklejania hologramów. 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.


Kryteria oceny nauczycieli

Zarządzenie nr 266 Rektora UMK w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu >>

Kryteria oceny okresowej pracowników w Dyscyplinie Nauki o Zdrowiu >>


Rejestracja na szczepienia Covid-19 nauczyciele i pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz studenci

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja Pana prof. dr hab. Z. Włodarczyka - Dziekana WL, koordynującego szczepienia Covid 19 w CM dotyczącą rejestracji na szczepienia >>


Szczepienia Covid-19 nauczyciele i pracownicy inżynieryjno-techniczni

Szanowni Państwo nauczyciele akademiccy i pracownicy inżynieryjno-techniczni
WNoZ 

uprzejmie informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 21.12.2020 r. od godz. 12.00 ponownie zostanie uruchomiona strona Szczepienie COVID 19 w CM dla nauczycieli akademickich i pracowników inżynieryjno-technicznych (nie zatrudnionych w ramach umowy – wolontariat oraz pracowników etatowych szpitali), którzy zadeklarują przystąpienie do szczepienia organizowanego przez Uczelnię. Strona będzie aktywna do dnia jutrzejszego tj. 22. 12.2020 r. do godz. 9.00:

https://szczepienia.cm.umk.pl/

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szczepieniu prosimy o wypełnienie ankiety na stronie

oraz przesłanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej na adres dziekwnoz@cm.umk.pl do dnia jutrzejszego tj. 22.12.2020 r. do godz. 9.00.

Oświadczenie do pobrania: https://www.wnoz.cm.umk.pl/wiadomosci/?id=20066


Bezpłatne porady psychiatryczne

Studenci i pracownicy UMK będą mogli skorzystać z porady lekarza psychiatry bez konieczności ponoszenia żadnych opłat.

Bezpłatne porady udzielane będą w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 14:00 w Centrum Zdrowia „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy przy ul. ks. I. Skorupki 2.

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 285, hasło podczas rejestracji: student lub pracownik UMK.


Delegacje

Obowiązkiem pracownika jest udokumentowanie kosztów podróży służbowej na obszarze kraju. Obowiązek ten polega na dołączeniu do druku delegacji biletów i rachunków potwierdzających poszczególne wydatki.

więcej informacji