ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


ONKOGranty

Szczegółowe informacje >>


Konkurs Logos Olimpijski

Szczegóły konkursu >>


Szkolenia zaawansowane" w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć zdalnych

Szczegółowe informacje >> (14 KB)


Kryteria oceny nauczycieli

Zarządzenie nr 266 Rektora UMK w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu >>

Kryteria oceny okresowej pracowników w Dyscyplinie Nauki o Zdrowiu >>


Bezpłatne porady psychiatryczne

Studenci i pracownicy UMK będą mogli skorzystać z porady lekarza psychiatry bez konieczności ponoszenia żadnych opłat.

Bezpłatne porady udzielane będą w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 14:00 w Centrum Zdrowia „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy przy ul. ks. I. Skorupki 2.

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 285, hasło podczas rejestracji: student lub pracownik UMK.


Delegacje

Obowiązkiem pracownika jest udokumentowanie kosztów podróży służbowej na obszarze kraju. Obowiązek ten polega na dołączeniu do druku delegacji biletów i rachunków potwierdzających poszczególne wydatki.

więcej informacji