Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład komisji stypendialnej WNoZ:

 • Przewodniczący: Patryk Łaźniak, e-mail
 • Dominika Malinowska
 • Katarzyna Pawlucha
 • mgr Justyna Szcześniak (pracownik Dziekanatu WNoZ)
 • mgr Maciej Fudziński (pracownik Dziekanatu WNoZ)

DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Harmonogram pracy Wydziałowej Komisji Stypendialnej (24 KB)

Miejsce składania wniosków:
ul. Jagiellońska 13-15
Budynek F, III piętro, sala 82

Generator wniosków

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi został uruchomiony 11.10.2017 r.
Generator będzie otwarty do 30.06.2018 r. z wyjątkiem generatora wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, który zamknięty zostanie dnia 14 października o godz. 14:00.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych na dyżurach zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, prawo do stypendium socjalnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Od listopada 2017 r., zgodnie z par. 19 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

UWAGA!!!
Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Działu Dydaktyki CM, ul. Jagiellońska 13, budynek A, p. 11-12 (II piętro)


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro


UWAGA!

 1. Student zobowiązany jest do osobistego odbioru decyzji.
 2. Podczas odbioru decyzji student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.
 3. Wypłata nastąpi wyłącznie dla osób, które odbiorą decyzję i złożą uzupełnione i podpisane oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
  obowiązujący wzór oświadczenia
 4. W czasie trwania ww. dyżurów Wydziałowa Komisja Stypendialna nie będzie przyjmowała nowych wniosków.

Informacje Samorządu Studenckiego dotyczące stypendiów >>