Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Komisji Orzekającej WNoZ:

  • Natalia Gapska
  • Karolina Łukasiak
  • Magdalena Maxelon
  • Julia Kaźmierkowska
  • Martyna Nowicka
  • mgr Maciej Fudziński (pracownik Dziekanatu WNoZ)

komisja.stypendialna.wnoz@gmail.com


STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2020/2021 otwarty będzie: od 18 października 2021  roku od godz. 12.00 do 5 listopada 2021 roku do godz. 23.59.

Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu tj. ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz (koniecznie z dopiskiem ,,Komisja Stypendialna Wydziału Nauk o Zdrowiu”). Datą złożenia wniosku jest data nadania korespondencji tj. stempla pocztowego


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2020/2021 otwarty będzie: od 18 października 2021  roku od godz. 12.00       do 5 listopada 2021 roku do godz. 23.59.

 Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i  podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu tj. ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz (koniecznie z dopiskiem ,,Komisja Stypendialna Wydziału Nauk o Zdrowiu”- stypendium dla osób niepełnosprawnych).). Datą złożenia wniosku jest data nadania korespondencji tj. stempla pocztowego.


STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM!

– stypendium socjalne – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

– stypendium dla osób niepełnosprawnych – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/styp_specjalne/

http://www.stypendia.umk.pl/terminy


UWAGA!

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 528 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!!!!!!!!

Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Maciej Fudziński – tel. 52 585 34 52.