Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Komisji Orzekającej WNoZ:

  • Magdalena Maxelon
  • Julia Cybart
  • Joanna Muchewicz
  • Dorota Głowacka
  • Joanna Cylkowska
  • mgr Maciej Fudziński (pracownik Dziekanatu WNoZ)

komisja.stypendialna.wnoz@gmail.com


STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 uruchomiony zostanie od dnia 6 lutego 2023 r. Generator będzie działał do 30 czerwca br.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na dyżurach komisji stypendialnej. Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni od 6 lutego – 3 marca 2023 r.

W związku z przyznawaniem stypendiów socjalnych na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 informujemy, że:

1. Studenci, którzy nie ubiegali się o stypendium socjalne w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2022/2023.

2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

– wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2022/2023;

– oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym.

Należy uznać, że dochody i sytuacja rodzinna oraz źródła utrzymania rodziny są potwierdzone dokumentami złożonymi razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023.

3. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentacje o źródła utrzymania rodziny – art. 88 ust.5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączyć aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie >> (183 KB)


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW (semestr letni)

10.02.2023 r.(piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00

Kolejne dyżury Komisji Stypendialnej na semestr letni zostaną podane po 10 lutym 2023 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: BUDYNEK AUDYTORYJNY (sala nr 5) ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 Bydgoszcz.

 

UWAGA!!!

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETY DOKUMENTÓW!


STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM!

– stypendium socjalne – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

http://www.stypendia.umk.pl/terminy


UWAGA!

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 600 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!!!!!!!!

Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Maciej Fudziński – tel. 52 585 34 52.