Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Komisji Orzekającej WNoZ:

komisja.stypendialna.wnoz@gmail.com


DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Składanie wniosków o stypendium:

– socjalne

– specjalne dla osób niepełnosprawnych:

22.11.20019 godz. 14:00-15:30

Po 4 listopada 2019 r. Komisja nie przyjmie już nowych wniosków o stypendium socjalne.

Składanie kompletu wniosków o stypendium socjalne do dnia 4 listopada 2019 r. do godz. 15.00.

Od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. składać można jedynie brakujące dokumenty o przyznanie stypendium socjalnego, bądź stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce składania wniosków:                                                        

 Budynek F, sala 010 – niski parter ul. Jagiellońska 13-15 Bydgoszcz


Harmonogram odbioru decyzji stypendialnych >> (15 KB)


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego otwarty będzie do dnia 4 listopada 2019 r. do godz. 15.00.

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.

Generator wniosków o przyznanie zapomogi pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej do dnia 4 listopada 2019 r.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej.

Terminy i miejsce składania wniosków o zapomogi ogłoszone zostaną w terminie późniejszym.


STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro.


STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM!

– stypendium socjalne – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

– stypendium dla osób niepełnosprawnych – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/styp_specjalne/

http://www.stypendia.umk.pl/terminy


UWAGA!

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 528 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!!!!!!!!

Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Maciej Fudziński – tel. 52 585 34 52.


STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW 2019/2020

Koordynator wniosków o stypendium ministra dla studentów:

– mgr Justyna Szcześniak szczesniakj@cm.umk.pl, tel. 52 585 34 41

Wnioski oceniane będą przez Prodziekana ds. Studenckich – dr Martę Podhorecką

Generator wniosków zostanie otwarty 20.09.2019 roku do 07.10.2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w stypendium https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ministra/