Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Komisji Orzekającej WNoZ:

  • Magdalena Maxelon – Wiceprzewodnicząca
  • Julia Cybart
  • mgr Maciej Fudziński (pracownik Dziekanatu WNoZ)

komisja.stypendialna.wnoz@gmail.com


STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Komisja Stypendialna informuje, że:

 

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM SOCJALNE

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na dyżurach komisji stypendialnej na wydziałach. W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 6 listopada br.


TERMIN I MIEJSCE  ODBIORU DECYZJI O STYPENDIUM SOCJALNE

UWAGA!!!

Warunkiem wypłaty stypendium socjalnego jest odbiór decyzji stypendialnej.


STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM!

– stypendium socjalne – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

http://www.stypendia.umk.pl/terminy


Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Maciej Fudziński – tel. 52 585 34 52.