Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Komisji Orzekającej WNoZ:

  • Magdalena Maxelon – Wiceprzewodnicząca
  • Julia Cybart
  • mgr Maciej Fudziński (pracownik Dziekanatu WNoZ)

komisja.stypendialna.wnoz@gmail.com


UWAGA !!!

Termin i miejsce odbioru decyzji o stypendium socjalne na semestr letni 2023/2024:

– 11.04.2024 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 12.00 -Budynek Biblioteki (Audytoryjny), pokój nr 05, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy.

Warunkiem wypłaty stypendium socjalnego jest odbiór decyzji stypendialnej !!!


STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Komisja Stypendialna informuje, że:

Przypominamy, że w przypadku niezmienności sytuacji materialnej student składa stosowne oświadczenie – zał nr 2 do regulaminu:

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/akty/ZR_146_2022_zal_2.pdf

W przypadku dochodu nieprzekraczającego 600 zł w każdym przypadku obowiązuje ponowne złożenie oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej – niezależnie od tego złożonego w semestrze zimowym – jest to obowiązek studenta wynikający z ustawy.

Student zobowiązany jest także do dostarczenia do wniosku o stypendium socjalne aktualnej  umowy najmu lokalu/mieszkania – jeżeli wnioskuje o stypendium w zwiększonej wysokości.

Generator wniosków:


STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM!

– stypendium socjalne – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

http://www.stypendia.umk.pl/terminy


Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Maciej Fudziński – tel. 52 585 34 52.