Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dziekanatu

Kierownik Dziekanatu:
mgr Katarzyna Bartoszewska, pokój 16, tel. 52 585-34-50

Z-ca Kierownika:
mgr inż. Ewa Szczepańska, pokój 15, tel. 52 585-34-37

mgr Joanna Tyburczy, pokój 15, tel. 52 585-34-37

mgr inż. Agnieszka Głowacka, pokój 14, tel. 52 585-34-50

mgr inż. Marzena Bukolt, pokój 17, tel. 52 585-36-65

mgr Maciej Fudziński, pokój 18, tel. 52 585-34-52

mgr Anna Mattya, pokój 18, tel. 52 585-34-41

mgr Justyna Szcześniak, pokój 18, tel. 52 585-34-52

Agnieszka Walinska, pokój 17, tel. 52 585-36-65

Małgorzata Warda, pokój 18, tel. 52 585-34-53