Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dziekanatu

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

UWAGA

– od dnia od dnia 17 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana w obsłudze administracyjnej studentów kierunków prowadzonych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Kierownik Dziekanatu:

mgr Katarzyna Bartoszewska

pokój nr 16

tel. 52 585-34-50

e-mail: katarzyna.bartoszewska@cm.umk.pl

 

Z-ca Kierownika:

mgr inż. Ewa Szczepańska

pokój nr 15

tel. 52 585-34-37

e-mail: ewa.szczepanska@cm.umk.pl

 

Specjalista:

mgr Joanna Tyburczy

pokój nr 15

tel. 52 585-34-37

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

 

Specjalista:

mgr inż. Agnieszka Majewska

pokój nr 14

tel. 52 585-34-50

e-mail: agnieszka.majewska@cm.umk.pl

Specjalista:

mgr Maciej Fudziński

pokój nr 17

tel. 52 585-34-52

e-mail: maciejf@cm.umk.pl

 

Specjalista:

mgr Justyna Szcześniak

pokój nr 18

tel. 52 585-34-41

e-mail: szczesniakj@cm.umk.pl

 

Specjalista:

Agnieszka Walinska

pokój nr 17

tel. 52 585-36-65

e-mail: agnieszka_walinska@cm.umk.pl