ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Postępowania habilitacyjne prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr hab. Bernadeta Szczepańska


dr hab. Piotr Zieliński – zakończono 19.10.2017 r.


dr Anna Rosiek – zakończono 12.01.2017 r.


dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska – zakończono 09.06.2016 r.


dr hab. Marta Muszalik – zakończono 14.01.2016 r.


dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz – zakończono 08.10.2015 r.dr hab. Paweł Zalewski
– zakończono 26.03.2015 r.


dr hab. Janusz Ostrowski – zakończono 29.06.2015 r.


dr hab. Robert Ślusarz – zakończono 12.02.2015 r.