Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Dokumenty procesu kształcenia

Akty prawne  – organizowanie i prowadzenie kształcenia

Akty zewnętrzne:

Akty wewnętrzne:

 


FORMULARZ SYLABUSA (Załącznik do zarządzenia nr 166 Rektora UMK z dnia 21 grudnia 2015 r.) (102 KB)


PAŃSTWOWY EGZAMIN FIZJOTERAPEUTYCZNY – zlikwidowany na podstawie Ustawy  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (art. 6).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2017 r w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (124 KB)

Zagadnienie do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (630 KB)


PAŃSTWOWY EGZAMIN Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – zlikwidowany na podstawie Ustawy  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (art. 4 ).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.  5. 01. 2018 r. w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego  (314 KB)


RAPORTY SAMOOCENY


Obowiązujące efekty kształcenia /uczenia się

Audiofonologia

 


 

Dietetyka

 


 

Elektroradiologia

 


 

Fizjoterapia

 


 

Pielęgniarstwo

 


 

Położnictwo

 

 


 

Ratownictwo medyczne

 


 

Zdrowie publiczne

 


 

Terapia zajęciowa

Programy studiów i tabele spójności  efektów kształcenia /uczenia się

Nabór 2022/2023

Nabór 2021/2022

Nabór 2020/2021


Nabór 2019/2020


Nabór 2018/2019


Nabór 2017/2018