Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Rozkłady zajęć

ROK AKADEMICKI 2023/2024

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr letni 2023/2024

STUDIA STACJONARNE – semestr letni 2023/2024

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr zimowy 2023/2024

STUDIA STACJONARNE – semestr zimowy 2023/2024

Podział roku akademickiego 2023/2024 (270 KB)

 

ROK AKADEMICKI 2022/2023

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr letni 2022/2023

STUDIA STACJONARNE – semestr letni 2022/2023

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr zimowy 2022/2023

STUDIA STACJONARNE – semestr zimowy 2022/2023

Podział roku akademickiego 2022/2023  (458 KB)

 

UWAGA!

Decyzją Władz Dziekańskich WNoZ –  wykłady w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023  do dnia 31.10.2022 r. na wszystkich kierunkach będą realizowane w formie zdalnej.

Uwagi dotyczące zmian w rozkładach zajęć dydaktycznych kierować należy do Pani dr Agnieszki Radzimińskiej, Katarzyny Ryńskiej-Sywec, tel 52 524-60-12, e mail: rozklady.wnoz@cm.umk.pl.


 

ROK AKADEMICKI 2021/2022

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr letni 2021/2022

STUDIA STACJONARNE – semestr letni 2021/2022

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr zimowy 2021/2022

STUDIA STACJONARNE – semestr zimowy 2021/2022

Podział roku akademickiego 2021/2022 (269 KB)


Uwaga !

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 4 Rektora UMK z dnia 5. 01. 2022 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu , decyzją Władz Dziekańskich WNoZ, w okresie od 10. 01. 2022 r. do 31. 01. 2022 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się wg. dotychczasowych zasad (zajęcia, które odbywają się w formie zdalnej, bedą w tej formie kontynuowane).


W okresie od 11 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu są prowadzone w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na kierunkach: elektroradiologia, audiofonologia, terapia zajęciowa, dietetyka (I i II st.),  zdrowie publiczne.

Na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo (I i II st.), położnictwo (I i II st.), ratownictwo medyczne sposób realizacji zajęć dydaktycznych określony jest w rozkładach zajęć.


W związku z wejściem w życie ZARZĄDZENIA Nr 242 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://www.wnoz.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ZR.242.2021.pdf


UWAGA!

Uwagi dotyczące zmian w rozkładach zajęć dydaktycznych kierować należy do Pani dr Agnieszki Radzimińskiej, Katarzyny Ryńskiej-Sywec, tel 52 524-60-12, e mail: rozklady.wnoz@cm.umk.pl.

ROK AKADEMICKI 2020/2021

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr letni 2020/2021

STUDIA STACJONARNE – semestr letni 2020/2021

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr zimowy 2020/2021

STUDIA STACJONARNE – semestr zimowy 2020/2021

Podział roku akademickiego 2020/2021  (280 KB)

 

UWAGA!

Uwagi dotyczące zmian w rozkładach zajęć dydaktycznych kierować należy do Pani dr Agnieszki Radzimińskiej, Katarzyny Ryńskiej-Sywec, tel 52 524-60-12, e mail: rozklady.wnoz@cm.umk.pl.

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr letni 2019/2020

STUDIA STACJONARNE – semestr letni 2019/2020

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr zimowy 2019/2020

STUDIA STACJONARNE – semestr zimowy 2019/2020

Podział roku akademickiego 2019/2020 (282 KB)

Wykłady ogólnouniwersyteckie / kursowe    (23 KB)

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

STUDIA STACJONARNE – semestr letni 2018/2019

STUDIA STACJONARNE – semestr zimowy 2018/2019

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr letni 2018/2019

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr zimowy 2018/2019

Podział roku akademickiego 2018/2019 (286 KB)

Wykłady ogólnouniwersyteckie / kursowe    (24 KB)

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

STUDIA STACJONARNE – semestr letni 2017/2018

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr letni 2017/2018

Wykłady ogólnouniwersyteckie / kursowe (1,97 MB)

Podział roku akademickiego 2017/2018 (281 KB)