Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Rozkłady zajęć

STUDIA STACJONARNE – semestr letni 2017/2018

STUDIA NIESTACJONARNE – semestr letni 2017/2018

Wykłady ogólnouniwersyteckie / kursowe (1,97 MB)

Podział roku akademickiego 2017/2018 (281 KB)