Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kursy dokształcające prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu


Informacji udziela:
Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
tel. 52 585-39-61
e-mail: zmkpiez@cm.umk.pl