Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zasady rozliczania delegacji

  1. Obowiązkiem pracownika/studenta jest udokumentowanie kosztów podróży służbowej na obszarze kraju. Obowiązek ten polega na dołączeniu do druku delegacji biletów i rachunków potwierdzających poszczególne wydatki.
  2. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie będzie możliwe, pracownik/student powinien złożyć pisemne oświadczenie o dokonanych wydatkach i przyczynach braku jego udokumentowania.
  3. Obowiązkiem pracownika/studenta jest rozliczenie kosztów podróży w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży.

Dane do faktury:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
NIP 879 017 72 91
UWAGA:

Zarządzenie nr 90 Rektora UMK z 30.04.2020 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami UMK (288 KB)

ZWROT KOSZTÓW UŻYWANIA DO CELÓW SŁUŻBOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Umowa o używaniu do celów służbowych samochodu osobowego, niebędącego własnością Pracodawcy:

Oświadczenia do rozliczenia delegacji: