Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zasady rozliczania delegacji

  1. Obowiązkiem pracownika/studenta jest udokumentowanie kosztów podróży służbowej na obszarze kraju. Obowiązek ten polega na dołączeniu do druku delegacji biletów i rachunków potwierdzających poszczególne wydatki.
  2. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie będzie możliwe, pracownik/student powinien złożyć pisemne oświadczenie o dokonanych wydatkach i przyczynach braku jego udokumentowania.
  3. Obowiązkiem pracownika/studenta jest rozliczenie kosztów podróży w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży.

Dane do faktury:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
NIP 879 017 72 91
UWAGA:

Zarządzenie nr 57 Rektora UMK z 17.05.2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami UMK

Zarządzenie nr 129 Rektora UMK z 5.10.2015 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością UMK (233 KB)
Załącznik 1 (113 KB)
Załącznik 2 (164 KB)
Załącznik 3 (119 KB)
Załącznik 4 (119 KB)
Załącznik 5 (160 KB)
Załącznik 6 (126 KB)

Zarządzenie Nr 90 Rektora UMK w Toruniu z 30.04.2020 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (288 KB)
Załącznik 1 (291 KB)
Załącznik 2 (194 KB)