Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

W roku akademickim 2022/2023 Katedra planuje uruchomienie następujących szkoleń specjalizacyjnych:

 1. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 3. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych
 4. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek.

W Katedrze trwa nabór ciągły na następujące kursy specjalistyczne  w formie komercyjnej:

 1. Wywiad i badanie fizykalne
 2. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
 3. Ordynowanie leków i wypisywanie recept.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie hybrydowej przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
Zajęcia stażowe realizowane będą w szpitalach uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających określone kryteria jakości kształcenia.
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych zgodnie z regulaminem.

 

Zapisy na szkolenia odbywają się przez platformę SMK ( System Monitorowania Kształcenia).

Więcej informacji https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w zakładce Pomoc.

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia

Przed zakończeniem trwania specjalizacji uczestnik musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 1. a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
 2. b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
 3. c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
 4. d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia

Informacji udziela Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych