Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek prowadzi szkolenia i kursy według nowych przepisów prawnych:

Szkolenie specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne


BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w Collegium Medicum UMK
w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 na realizację projektu
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi
– Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

>> INFORMACJE O BEZPŁATNYCH KURSACH <<

 

  1. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW
  2. Procedura wystawienia faktury za opłatę szkolenia specjalizacyjnego
  3. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego (16 KB)
  4. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) (348 KB)

Szczegółowych informacji udziela
sekretariat Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. 52 585-58-29, 52 585-58-30


WZORY WNIOSKÓW

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na szkolenia na wniosku zgodnym z Rozporządzeniem MZ z dnia 30 września 2016 r.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:


Informujemy, że szkolenia specjalizacyjne oraz kursy rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
Zajęcia stażowe realizowane będą w szpitalach uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających określone kryteria jakości kształcenia.
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem.

Na wniosek zainteresowanych istnieje możliwość rozłożenia płatności za uczestnictwo na miesięczne raty bez oprocentowania.

Uruchomienie pozostałych specjalizacji i kursów uzależnione jest od zainteresowania i zatwierdzenia programów przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.


Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek zastrzega sobie możliwość:


MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ 100% ZDAWALNOŚCIĄ EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH!