ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


Stypendia Pomostowe

Stypendia pomostowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa>>


ZDALNE NAUCZANIE NA WYDZIALE

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI:  - https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

 

ZDALNE NAUCZANIE - akty prawne:

- Zarządzenie nr 60 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26698

- Zarządzenie nr 59 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26697

- Zarządzenie nr 38 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/38_zapobieganie_rozprzestrzeniania_sie_1585047152.pdf

 - Zarządzenie nr 39 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020  r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/39_organizacja_zajec_dydaktycznych_1585047164_1.pdf

KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW:

Komunikat nr 1

więcej informacji


Praca Dziekanatu WNoZ

PRACA DZIEKANATU !!!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym sprawy studenckie będą
realizowane jedynie drogą mailową lub telefoniczną do odwołania.


więcej informacji


Zawieszenie zajęć dydaktycznych (12.03 - 25.03)

Szanowni Państwo

- Pracownicy, Doktoranci oraz Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (w załączeniu) oraz Zarządzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w załączeniu) zostały w Uczelni odwołane wszystkie zajęcia dydaktyczne w okresie od dnia 12 do 25 marca 2020 roku.

   

 

więcej informacji


Zarządzenie Rektora UMK

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne na okres od 12 marca do 25 marca. Jednocześnie informuję, że administracja Uniwersytetu będzie w tym okresie działała jak dotąd. Nie ograniczamy również działalności naukowej, w tym także doktorantów.

 

więcej informacji


Komunikaty Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

Komunikat nr 1 Dziekana WNoZ >>

Komunikat nr 2 Dziekana WNoZ >>


POŁOŻNICTWO, studia stacjonarne I stopnia II rok

Zaliczenie na ocenę z przedmiotu PIELĘGNIARSTWO W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH dla studentów II roku kierunku POŁOŻNICTWO, studia stacjonarne I stopnia
odbędzie się w dniu 6 lutego b.r o godzinie 11.00 w auli 14A w budynku dydaktycznym przy ul. ŁUKASIEWICZA 1.


Zajęcia do wyboru - Fizjoterapia - II rok, studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Od dnia 25.11.2019 r. od godz. 7.00 uruchomiona zostanie rejestracja na zajęcia w ramach przedmiotów:

 - obóz zimowy (wyjazdowy, płatny) - kody: 1800-F2-OZ-SJ (stacjonarne), 1800-F2-OZ-NJ (niestacjonarne);

 - zimowe formy aktywności ruchowej (miejsce realizacji - CM) - kody 1800-F2-ZFAR-SJ (stacjonarne), 1800-F2-ZFAR-NJ (niestacjonarne).

Student może zapisać się tylko na jeden, wybrany przedmiot. Rejestracja trwać będzie do dnia 01.12.2019 r. do godz. 23.59.


Harmonogram wydawania legitymacji studentom I roku

Harmonogram wydawania legitymacji studentom I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

- odbiór legitymacji w Dziekanacie Wydziału -

więcej informacji


Studenci I roku – obowiązkowe szkolenie biblioteczne

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum informuje o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego przez studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu I oraz II stopnia w terminie od 7 października do 15 grudnia 2019 r.

więcej informacji


Terminy zaliczeń przedmiotów realizowanych przez Z. Pielęgniarstwa Internistycznego

Pielęgniarstwo II rok, II stopień studia stacjonarne
Zaliczenie z przedmiotów: pielęgniarstwo w hematologii dorosłych i pielęgniarstwo w kardiologii odbędzie się 4.02.2019 w Auli nr 4, imienia Prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki) przy ul. C.Skłodowskiej o godz. 17.00
 
 
Pielęgniarstwo II rok, II stopień studia niestacjonarne
Zaliczenie z przedmiotów: pielęgniarstwo w hematologii dorosłych i pielęgniarstwo w kardiologii odbędzie się 4.02.2019 w Auli nr 4, imienia Prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki) przy ul. C.Skłodowskiej o godz. 18.00
 
Położnictwo II rok I stopień stacjonarne
Zaliczenie z przedmiotu pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych odbędzie się 4.02.2019 w Auli nr 4, imienia Prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki) przy ul. C.Skłodowskiej o godz. 16.15