ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2020/2021 – semestr letni

 1. Na wszystkie zajęcia z języków obcych prowadzonych przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie obowiązują zapisy przez internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/.

UWAGA: Jeśli student jednocześnie studiuje dwa kierunki, to na obu musi zarejestrować się na zajęcia z języka obcego. 

 1. Limit godzin na lektorat języka obcego przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku. 
 1. Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-CM 2020/21 /semestr letni 
 1. Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty.  
 1. W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie. 
 1. Warunkiem możliwości zapisania się na lektorat językowy jest rozwiązanie testu diagnostycznego. (test dot. studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). 
 1. System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach: 

         I tura rejestracji od 22.02.2021 godz. 08:00 do 05.03.2021 godz. 23:59 

         II tura od 15.03.2021 godz.08:00 do 19.03.2021 godz. 23.59 

 1. Każda rejestracja w systemie USOS poza obowiązkową rejestracją żetonową przeprowadzaną w wyznaczonych terminach na początku każdego semestru musi być poprzedzona wnioskiem studenta wraz z uzasadnieniem podpisanym przez prowadzącego zajęcia oraz przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do poprania:  https://cjsm.cm.umk.pl/).  
 1. Każda grupa jest opatrzona kodem, którego poszczególne elementy oznaczają:

 

więcej informacji


Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy – wytyczne dotyczące wykonywania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 u studentów kierujących się na praktyki/zajęcia praktyczne:

1)         Niezwłocznie po ustaleniu terminu praktyk/zajęć praktycznych student rejestruje się na badanie do Poradni Poekspozycyjnej COVID-19 i wskazuje pracownikowi rejestracji przewidywaną datę rozpoczęcia praktyk zawodowych/zajęć praktycznych w szpitalu. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-12:00 pod numerem tel. (52) 585-72-30. Pracownik rejestracji wyznacza datę i przewidywaną godzinę pobrania materiału do badania.

2)         Odbiór skierowania na badanie możliwy jest od dnia rejestracji w godzinach 13:00-14:30 w Rejestracji Zespołu Poradni Specjalistycznych (okienko nr 1).

 

Obowiązkowemu badaniu w kierunku Covid-19 nie podlegają:

 1. osoby, które zostały zaszczepione podwójną dawką szczepionki i od drugiej dawki minęło min. 10 dni.
 2.  ozdrowieńcy, jeśli od zakończenia okresu izolacji nie minęły 3 m-ce.

Pozostałe osoby muszą się poddać wymazowi w kierunku wirusa

Jeśli student po odbyciu jakichś zajęć w SU nr 1 uda się na inne zajęcia/praktyki do innej placówki, po czym wraca do SU nr 1, ponownie podlega obowiązkowi badania.

Termin badania można umówić na dzień rozpoczęcia zajęć.


Rejestracja na szczepienia Covid-19 nauczyciele i pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz studenci

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja Pana prof. dr hab. Z. Włodarczyka - Dziekana WL, koordynującego szczepienia Covid 19 w CM dotyczącą rejestracji na szczepienia >>


Szczepienia Covid-19

Szanowni Studenci, 

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 21.12.2020 r. od godz. 12:00 zostanie ponownie uruchomiona strona Szczepienie COVID 19 w CM dla studentów, którzy zadeklarują przystąpienie do szczepienia organizowanego przez Uczelnię. 

Strona będzie aktywna wyłącznie do dnia jutrzejszego, tj. 22. 12. 2020 r. do godz. 9.00:  https://szczepienia.cm.umk.pl/

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie ankiety na stronie. SPRAWA PILNA.

Wszyscy studenci, którzy deklarują przystąpienie do szczepienia zobowiązani są o wypełnieni  oraz przesłanie do dnia 22.12.2020 r do godz. 12.00 oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej do starostów lat (w załączniku).

 


Indywidualne Praktyki Studenckie

Szczegółowe informacje >>


Bezpłatne porady psychiatryczne

Studenci i pracownicy UMK będą mogli skorzystać z porady lekarza psychiatry bez konieczności ponoszenia żadnych opłat.

Bezpłatne porady udzielane będą w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 14:00 w Centrum Zdrowia „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy przy ul. ks. I. Skorupki 2.

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 285, hasło podczas rejestracji: student lub pracownik UMK.


Zapisy na wykłady kursowe

Szczegółowe informacje>>


Przedłużanie legitymacji

Szanowni Studenci,  Doktoranci oraz Nauczyciele Akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu,

przypominamy, że w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z powyższym legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.


Dostęp do pracowni komputerowej

Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach wsparcia studentów przeznacza pracownię komputerową w budynku dydaktycznym CM przy ulicy Sandomierskiej 16 na potrzeby studentów, którzy mogą mieć problemy techniczne i/lub sprzętowe uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 - Z pracowni będą mogli skorzystać studenci po uprzednim zapisaniu drogą mailową u Pani Beaty Bakalarz - kizterfiz@cm.umk.pl

 - Ilość osób, które będą przebywały jednocześnie w pracowni komputerowej będzie zawsze zgodna z wytycznymi reżimu sanitarnego.

 - Przed skorzystaniem z pracowni prosimy w portierni budynku prosimy o wpisanie danych w zeszyt (godzina wejścia do pracowni, godzina opuszczenia pracowni oraz numer indeksu).

 - Ze względów higienicznych studenci, muszą być wyposażeni w własne słuchawki.

 - W budynku oraz w pracowni komputerowej należy stosować się do wszystkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego


Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz czasopismo naukowe “Physiotherapy Review” (dawniej Medycyna Manualna) ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu fizjoterapii.

Konkurs jest skierowany do absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2019/2020 (najpóźniej do 30 września 2020).

więcej informacji


Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych

Wykaz zajęć praktycznych realizowanych w Centrum Symulacji Medycznych >> (691 KB)


Wydawanie legitymacji studentom niestacjonarnym zawieszone

Komunikat Dziekana WNoZ dotyczący wydawania legitymacji >>


Zasady organizacji zajęć dydaktycznych - od 15.10.2020 r.

Informacja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu >>

Komunikat JM Rektora UMK >>


Zawieszenie zajęć klinicznych

Zarządzenie nr 3 Dziekana WNoZ   - zawieszenie zajęć klinicznych realizowanych w formie stacjonarnej


Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP dla osób przyjętych na studia odbędzie się na Platformie Moodle  w terminie: 12.10.2020 r.  - 08.01.2021 r.


Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii

Więcej informacji >>


Realizacja praktyk


Obsługa studentów

Szanowni Państwo,

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego obsługa studentów (po wcześniejszym umówieniu) realizowana jest przez pracowników Dziekanatu WNoZ:

więcej informacji


Procedura wydawania dokumentów ukończenia studiów

Szczegółowe informacje >>


ZDALNE NAUCZANIE NA WYDZIALE

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI:  - https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

 

ZDALNE NAUCZANIE - akty prawne:

- Zarządzenie nr 60 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26698

- Zarządzenie nr 59 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26697

- Zarządzenie nr 38 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/38_zapobieganie_rozprzestrzeniania_sie_1585047152.pdf

 - Zarządzenie nr 39 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020  r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/39_organizacja_zajec_dydaktycznych_1585047164_1.pdf

KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW:

Komunikat nr 1

więcej informacji