ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


Najlepszy student / absolwent w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie  z § 20 Zarządzenia nr 55 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, wnioski (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu w roku akademickim 2017/2018 oraz do wyróżnienia za osiągniecie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej, można składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w terminie do dnia 30.08.2018 r.

szczegółowe informacje>>

wzory wniosków>>


Study Buddy

Poszukujemy studentów, którzy chcieliby pomóc swoim zagranicznym kolegom przyjeżdżającym do Collegium Medicum na semestr lub rok studiów w ramach programu Erasmus+.  W semestrze zimowym 2018/19 na Wydziale Nauk o Zdrowiu będzie gościło 11 studentów z Turcji oraz Hiszpanii.

 

więcej informacji


Kolokwium zaliczeniowe z Analizy i oceny jakości żywności

dla kierunku dietetyka, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia II rok odbędzie się dnia 10. 09. 2018 r. o godz. 11.30 w s. 4 ul. M Curie-Skłodowskiej 9


Egzamin poprawkowy z Chemii ogólnej i żywności

dla kierunku dietetyka I rok studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się dnia 10. 09. 2018 r. o godz. 11.30 w s. nr 4 ul. M. Curie-Skłodowskiej 9


Informacja dla kandydatów na studia/studentów I roku w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że spotkanie organizacyjne z Dziekanem Wydziału odbędzie się dla niżej wymienionych kierunków i rodzajów studiów w następujących terminach:

- studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe):

 

(na spotkaniach zostaną podane informacje o pomocy materialnej dla studentów, sposobie i terminach wydawania umów, legitymacji studenckich, zaświadczeń i inne)

Dnia 2. 10. 2018 r. odbędzie się uroczysta INAUGURACJA roku akademickiego 2018/2019.

 

 

więcej informacji


Egzamin poprawkowy praktyczny z Podstaw pielęgniarstwa

Dla studentów I roku, I stopnia  stacjonarnych kierunku pielęgniarstwo odbędzie się 17.09.2018 o godz. 9.00, ul. Łukasiewicza 1, III piętro


Poprawka z przedmiotu „Fizjoterapia ogólna”

dla studentów I roku kierunku fizjoterapia, studia stacjonarne i niestacjonarne (dzienne i zaoczne) odbędzie się  dnia 10.09.2018 r. o godzinie 8:00 w sali 11, znajdującej się w Katedrze i Klinice Rehabilitacji.


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie informujemy, że studenci oraz doktoranci WNoZ mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.

 

więcej informacji


Egzamin praktyczny dla kierunku pielęgniarstwo

Uprzejmie informujemy, że zostały powołane Komisje Egzaminacyjne w celu przeprowadzenia
praktycznego egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku: PIELĘGNIARSTWO, studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne, w terminach:
              - 02.07.2018 r. – godz. 9.00 – 15.00
              - 03.07.2018 r. – godz. 9.00 – 15.00
              - 04.07.2018 r. – godz. 9.00 – 15.00
              - 26.09.2018 r. – godz. 9.00 – 15.00 (poprawka/druga edycja egzaminu)
 
 
 
 
 

więcej informacji


Szkolenie biblioteczne

Studenci, którzy w systemie USOS mają niezaliczenie ze Szkolenia bibliotecznego proszeni są o zapoznanie się z kursem i rozwiązanie testu znajdującym się na stronie https://moodle.umk.pl/BM/  w nieprzekraczalnym terminie do 8. lutego (czwartek). TERMIN OSTATECZNY.

więcej informacji