Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


Egzamin zintegrowany z przedmiotów: pielęgniarstwo w nefrologii, diabetologii, w chorobach układu oddechowego i gastroenterologii

 
Dla kierunku Pielęgniarstwo - I rok, II stopień odbędzie się w dniach:
  • 28.05.2018 r.  o godz. 17:00 w Auli A  - budynek Rektoratu (studia stacjonarne)
  • 8.06.2018 r.  o godz. 17:00 w Auli 4 -  budynku Biblioteki (studia niestacjonarne)
 

Zapisy na praktyki wakacyjne

Informujemy, że od dnia 21. 05. 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, w godzinach od 9.00 do 14.00 (za wyjątkiem środy) odbywać się będą zapisy na realizację praktyk wakacyjnych w roku akademickim 2017/2018 organizowanych przez Collegium Medicum. 

Szczegółowy harmonogram zapisów dostępny jest na podstronie dotyczącej praktyk


Zaliczenie z przedmiotu “Fizjoterapia w spastyczności”

 dla I roku Fizjoterapii, studia stacjonarne II stopnia odbędzie się dnia 13.06.2018r w auli 4 – Biblioteka o godz. 15:00


Egzamin praktyczny dla kierunku pielęgniarstwo

Uprzejmie informujemy, że zostały powołane Komisje Egzaminacyjne w celu przeprowadzenia
praktycznego egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku: PIELĘGNIARSTWO, studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne, w terminach:
              - 02.07.2018 r. – godz. 9.00 – 15.00
              - 03.07.2018 r. – godz. 9.00 – 15.00
              - 04.07.2018 r. – godz. 9.00 – 15.00
              - 26.09.2018 r. – godz. 9.00 – 15.00 (poprawka/druga edycja egzaminu)
 
 
 
 
 

więcej informacji


Egzamin zawodowy dla kierunku elektroradiologia

Egzamin praktyczny i teoretyczny dla studentów w/w kierunku, odbędzie się w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej ul. M. Curie- Skłodowskiej w terminach:

- 21.06.2018 od godziny 8.00 ( studia stacjonarne)

- 22.06.2018 od godziny 8.00 ( studia niestacjonarne)

więcej informacji


Zaliczenie z przedmiotu “Refleksoterapia”

 dla II roku Fizjoterapii, studia stacjonarne II stopnia odbędzie się dnia 22.05.2018r w auli nr 4 – budynek Biblioteka, ul. MC Skłodowskiej


Egzamin zawodowy dla ratownictwa medycznego

W dniach 5-6 lipca 2018 r. odbędzie się egzamin zawodowy dla kierunku ratownictwo medyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

więcej informacji


Egzamin z przedmiotu “Fizjoterapia ogólna”

dla I roku Fizjoterapii, studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się dnia 19.06.2018 r. w sali 35  - Farmacja 
Grupa I, II godz. 8:00
Grupa III oraz studenci zaoczni o godzinie 9:00
Na egzamin należy stawić się z dowodem osobistym.

Szkolenie biblioteczne

Studenci, którzy w systemie USOS mają niezaliczenie ze Szkolenia bibliotecznego proszeni są o zapoznanie się z kursem i rozwiązanie testu znajdującym się na stronie https://moodle.umk.pl/BM/  w nieprzekraczalnym terminie do 8. lutego (czwartek). TERMIN OSTATECZNY.

więcej informacji