ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


Godziny Rektorskie

W związku z prośbą Przewodniczącego RSS Wydziału Nauk o Zdrowiu, w dniu 18.10.2019 r. do godz. 12.00  decyzją Władz Uczelni zostaną ustanowione godziny rektorskie dla studentów stacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu CM.


Egzamin dyplomowy - położnictwo I i II stopnia

Uprzejmie informujemy, że egzamin dyplomowy teoretyczny i praktyczny dla studentów położnictwa studia stacjonarne I i II stopnia odbędzie się w poniżej wymienionych terminach:
Położnictwo studia stacjonarne I i II stopnia – egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 06.11.2019 r. godz. 13.00, ul. Łukasiewicza 1, sala nr 6.
Położnictwo studia stacjonarne I stopnia – egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 14.11.2019 godz.7.00, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im.dr J. Biziela
Położnictwo studia stacjonarne II stopnia – egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 14.11.2019 godz.10.00, Centrum Onkologii, sala seminaryjna 226
 
Po egzaminach teoretycznych na wszystkich stopniach odbędzie się losowanie oddziałów na egzamin praktyczny.

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku pierwszego i drugiego stopnia

Studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (Zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.) do rozwiązania Testu Diagnostycznego z Języka Obcego na platformie Moodle Wydział Lekarski / Zakład Lingwistyki Stosowanej w terminie do 27 października 2019 r.

Celem testu jest określenie poziomu zaawansowania z języka obcego. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z języka obcego jest wykonanie testu diagnostycznego.

W przypadku niezaliczenia testu diagnostycznego student jest zobligowany do dodatkowej nauki, aby w dniu rozpoczęcia zajęć z języka obcego (drugi semestr) wykazać się znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B1.

Wyniki testu diagnostycznego mają charakter informacyjny. Dodatkowy test zostanie przeprowadzony na pierwszych zajęciach z języka obcego.

Testy z języka angielskiego będą aktywne od 15 do 27 października 2019 r".


Godziny Rektorskie

uprzejmie informuję, że w związku z uroczystą Immatrykulacją Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pan Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej ustanowił godziny rektorskie w dniu 16.10.2019 roku od 8.00 do 15.00 dla studentów I roku.


Harmonogram wydawania legitymacji studentom I roku

Harmonogram wydawania legitymacji studentom I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

- odbiór legitymacji w Dziekanacie Wydziału -

więcej informacji


Immatrykulacji studentów I roku

Uprzejmie zapraszam na uroczystość Immatrykulacji studentów I roku  Wydziału   Nauk o Zdrowiu, która   odbędzie  się w   środę 16.10.2019 r. w sali A-B przy ul. Jagiellońskiej 13,budynek A, zgodnie z następującym harmonogramem:

więcej informacji


Studenci I roku – obowiązkowe szkolenie biblioteczne

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum informuje o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego przez studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu I oraz II stopnia w terminie od 7 października do 15 grudnia 2019 r.

więcej informacji


Rejestracja na zajęcia z języków obcych

Szczegółowe informacje>>


Terminy zaliczeń przedmiotów realizowanych przez Z. Pielęgniarstwa Internistycznego

Pielęgniarstwo II rok, II stopień studia stacjonarne
Zaliczenie z przedmiotów: pielęgniarstwo w hematologii dorosłych i pielęgniarstwo w kardiologii odbędzie się 4.02.2019 w Auli nr 4, imienia Prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki) przy ul. C.Skłodowskiej o godz. 17.00
 
 
Pielęgniarstwo II rok, II stopień studia niestacjonarne
Zaliczenie z przedmiotów: pielęgniarstwo w hematologii dorosłych i pielęgniarstwo w kardiologii odbędzie się 4.02.2019 w Auli nr 4, imienia Prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki) przy ul. C.Skłodowskiej o godz. 18.00
 
Położnictwo II rok I stopień stacjonarne
Zaliczenie z przedmiotu pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych odbędzie się 4.02.2019 w Auli nr 4, imienia Prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki) przy ul. C.Skłodowskiej o godz. 16.15