ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


Szkolenie biblioteczne

UWAGA STUDENCI PIERWSZWGO ROKU!

 

        Biblioteka Medyczna CM UMK przypomina o obowiązku zaliczenia Szkolenia bibliotecznego. Termin zaliczenia upływa w dniu 31 stycznia 2023 r. Kurs wraz z testem znajduje się na stronie Biblioteki https://bm.cm.umk.pl/ . Po upływie tego terminu, studenci, którzy nie dopełnią tego obowiązku proszeni będą o kontakt z pracownikiem Biblioteki (Anna Breś-Targowska): annbre@cm.umk.pl lub tel. (52) 585-35-14.


Legia Akademicka

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regulacjami prawnymi od obecnego roku akademickiego ochotnicze szkolenie wojskowe studentów w ramach Legi Akademickiej ma być realizowane w 3 eta-pach (w ciągu 3 lat):

Etap 1 – szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Jest to szkolenie w jednostce wojskowej, trwające 28 dni, w systemie skoszarowania, odbywające się w okresie wakacji letnich. Zainteresowany tym szkoleniem student powinien zgłosić się bezpośrednio do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR, dawniejsze WKU) i tam złożyć odpowiedni wniosek. Powołanie na szkolenie podstawowe następuje przez do-starczenie ochotnikowi karty powołania wystawionej przez WCR.

Etap 2 – szkolenie podoficerskie (teoretyczna część szkolenia realizowana będzie w uczelni).

Do tego etapu szkolenia może przystąpić student, który ukończył szkolenie podstawowe (w jakiejkolwiek formie – jest żołnierzem rezerwy). Szkolenie teoretyczne (w wymiarze 15 godzin) będzie realizowane w uczelni, a szkolenie praktyczne (trwające 21 dni) realizowane będzie w jednostkach wojskowych, w okresie wakacyjnym. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu podoficerskiego, ochotnik otrzyma stopień kaprala. Szkolenie teoretyczne na etapie podoficerskim student odbędzie na wniosek złożony w uczelni. Termin rekrutacji na szkolenie teoretyczne zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.

Etap 3 – szkolenie oficerskie.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na etapie oficerskim będzie realizowane we wskazanej uczelni wojskowej. Studenci – podoficerowie mogą składać odpowiednie wnioski bezpośrednio do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, w terminie do 31 stycznia 2023 r. (o szczegóły proszę pytać w dowolnym WCR, www.wcrtorun.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/modul-oficerski-w-szkolach-legii-akademickiej/).

 

Z poważaniem,

dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK

koordynator Legii Akademickiej na UMK


Koło Naukowe przy K. Mikrobiologii

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich kierunków CM UMK chętnych do dołączenia do Studenckiego Koła Naukowego funkcjonującego w Katedrze Mikrobiologii na jedno ze spotkań organizacyjnych zaplanowanych w dniach 01.12.2022 r. i 09.12.2022 r. o godz. 15:00, w sali seminaryjnej Katedry Mikrobiologii.

 

W razie braku możliwości uczestnictwa w spotkaniach, a chęci dołączenia do pracy naukowej, prosimy o kontakt z opiekunem Koła Naukowego na adres t.bogiel@cm.umk.pl

 

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich kierunków, chętnych i zdeterminowanych do realizacji zarówno doświadczalnej pracy naukowej, jak i pisania publikacji naukowych z dziedziny mikrobiologii.


Zmiany w organizacji roku akademickiego

Zarządzenie nr 169 Rektora UMK z dnia 18.11.2022 r.>>


Dostęp do czasopisma "Służba zdrowia"

Bezpłatny dostęp online do czasopisma “Służba zdrowia”


Uwaga Studenci !

Szkolenie BHP na Platformie  Moodle dla osób przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 dostępne będzie w terminie 17.10.2022 r. - 30.12.2022 r. 


Konkurs Logos Olimpijski

Szczegóły konkursu >>


Informacja dotycząca korzystania z szafek

Regulamin korzystania z szafek w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2


Indywidualne Praktyki Studenckie

Szczegółowe informacje >>


Bezpłatne porady psychiatryczne

Studenci i pracownicy UMK będą mogli skorzystać z porady lekarza psychiatry bez konieczności ponoszenia żadnych opłat.

Bezpłatne porady udzielane będą w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 14:00 w Centrum Zdrowia „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy przy ul. ks. I. Skorupki 2.

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 285, hasło podczas rejestracji: student lub pracownik UMK.


Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii

Więcej informacji >>