Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu
w roku akademickim 2020/2021

22.10.2020 r.
19.11.2020 r.
10.12.2020 r.
21.01.2021 r.
18.02.2021 r.
18.03.2021 r.
22.04.2021 r.
20.05.2021 r.
24.06.2021 r.
24.09.2021 r.