Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Przewody doktorskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Szczegółowe informacje dotyczące obron publicznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu >>


AKTY PRAWNE

Rozporządzenie MNiSW z 26.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (798 KB)

Uchwała 33/17 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 23.02.2017 r. w sprawie zatwierdzania zasad nadawania tytułów i stopni naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu (3,17 MB)

Uchwała Rady Collegium Medicum nr 25/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad przeprowadzania przewodów doktorskich w Collegium Medicum UMK (203 KB)

Zasady regulujące powoływanie i odwoływanie promotora pomocniczego w przewodach doktorskich (650 KB)


SYNABA


ODPŁATNOŚĆ