Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Przewody doktorskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu

UWAGA DOKTORANCI!!!
Uprzejmie przypominamy, że wg przepisów Ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – przewody doktorskie otwarte przed dniem 30.04.2019 r. muszą zakończyć się nadaniem stopnia doktora do dnia 31.12.2022 r. Wszystkie niezakończone przewody zostaną automatycznie zamknięte w styczniu 2023 roku bez względu na poziom zaawansowania przewodu.

Transmisje on-line: OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Szczegółowe informacje dotyczące obron publicznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu >>


AKTY PRAWNE

Uchwała Rady Collegium Medicum nr 16/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr 25/15 Rady Collegium Medicum z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad przeprowadzenia przewodów doktorskich w Collegium Medicum UMK (24 KB)

Rozporządzenie MNiSW z 26.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (798 KB)

Uchwała 33/17 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 23.02.2017 r. w sprawie zatwierdzania zasad nadawania tytułów i stopni naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu (3,17 MB)

Uchwała 27/18 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 11.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr 33/17 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 23.02.2017 r. w sprawie zatwierdzania zasad nadawania tytułów i stopni naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu (3,63 MB)

Uchwała Rady Collegium Medicum nr 25/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad przeprowadzania przewodów doktorskich w Collegium Medicum UMK (203 KB)

Zasady regulujące powoływanie i odwoływanie promotora pomocniczego w przewodach doktorskich (650 KB)


SYNABA


ODPŁATNOŚĆ


 

Przepisy stosowane do przewodów doktorskich otwieranych od 1.10.2019 r.: