Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Przewody doktorskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu

UWAGA DOKTORANCI!!!
Uprzejmie przypominamy, że wg przepisów Ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – przewody doktorskie wszczęte przed 30.04.2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się. 
Przewody wszczęte do 30.04.2019 r. muszą zakończyć się nadaniem stopnia doktora do dnia 31.12.2023 r. (Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu).
WSZYSTKIE NIEZAKOŃCZONE PRZEWODY ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZAMKNIĘTE W STYCZNIU 2024 R. BEZ WZGLĘDU NA POZIOM ZAAWANSOWANIA PRZEWODU.

Transmisje on-line: OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Szczegółowe informacje dotyczące obron publicznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu >>


SYNABA


ODPŁATNOŚĆ


Zasady w przewodach doktorskich otwieranych do 30.04.2019 r.

Uchwała Rady Collegium Medicum nr 16/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr 25/15 Rady Collegium Medicum z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad przeprowadzenia przewodów doktorskich w Collegium Medicum UMK (24 KB)

Rozporządzenie MNiSW z 26.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (798 KB)

Uchwała 33/17 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 23.02.2017 r. w sprawie zatwierdzania zasad nadawania tytułów i stopni naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu (3,17 MB)

Uchwała 27/18 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 11.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr 33/17 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 23.02.2017 r. w sprawie zatwierdzania zasad nadawania tytułów i stopni naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu (3,63 MB)

Uchwała Rady Collegium Medicum nr 25/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad przeprowadzania przewodów doktorskich w Collegium Medicum UMK (203 KB)

Zasady regulujące powoływanie i odwoływanie promotora pomocniczego w przewodach doktorskich (650 KB)


Zasady w przewodach doktorskich otwieranych od 01.10.2019 r.