Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Synaba

Doktorant po otrzymaniu  z Dziekanatu tymczasowego zaświadczenia o uzyskaniu stopnia dr n. med. wypełnia kartę „SYNABA” poprzez stronę internetową www.nauka-polska.opi.org.pl

W poz. „Jednostka, w której wykonano pracę” należy wpisać:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
REGON: 00076683100037

Wersja elektroniczna karty SYNABA powinna zostać przesłana bezpośrednio do OPI, jak również do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu: agnieszka.glowacka@cm.umk.pl