Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

WŁADZE DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ 2019-2020

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

DZIEKAN

prof. dr hab. Kornelia  Kędziora – Kornatowska

godziny przyjęć:
poniedziałek 11.00-14.00, środa 11.00-14.00  (pokój 15)


 

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA I ROZWOJU

dr hab. Maria Kłopocka

godziny przyjęć:
wtorek 7.30-9.30, czwartek 13.30-15.00 (pokój 16)


Prodziekan ds. ekonomicznych i nauki - prof. dr hab. Alina Borkowska
PRODZIEKAN DS. EKONOMICZNYCH I NAUKI

prof. dr hab. Alina Borkowska

godziny przyjęć:
poniedziałek 8.00-11.00, środa 8.00-11.00 (pokój 16)

 


PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH 

dr Marta Podhorecka

godziny przyjęć:
wtorek 11.00-14.00, piątek 9.00-12.00 (pokój 16)


 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUK O ZDROWIU

prof. dr hab. Andrzej Kurylak


WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI

dr Mariusz Kozakiewicz

e-mail: markoz@cm.umk.pl


WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr Kamila Faleńczyk

e-mail: kamila.falenczyk@cm.umk.pl


 WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

dr Magdalena Weber – Rajek

e-mail: m.weber@cm.umk.pl