Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Jakość kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia została powołana Uchwałą Rady Wydziału w dniu 8 września 2016 r.

Skład osobowy Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia:

Raporty i działania doskonalące system jakości kształcenia

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Akty prawne zewnętrzne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (1,36 MB)
  2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (852 KB)
  3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (669 KB)
  4. Ustawa z dnia 20 maja 2016 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (55 KB)
  5. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (673 KB)
  6. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2016 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (716 KB)
  7. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (975 KB)
  8. Rozporządzenie MNiSW z 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4- poziomy 6-8 (1017 KB)
  9. Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (754 KB)
  10. Rozporządzenie MNiSW w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z 8 sierpnia 2011 r. (35 KB)

Akty prawne wewnętrzne:

Dokumenty Wydziałowe

 


Narzędzia oceny jakości kształcenia (2,15 MB)
Procedura potwierdzania efektów uczenia (21 KB)
System weryfikacji efektów kształcenia (465 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (661 KB)


Dyżur Przewodniczącego Rady ds. Jakości Kształcenia:
dr hab. Wojciech Pospiech, prof. UMK
czwartki w godz. 9.00 – 10.00, ul. Świętojańska 20
tel. 52 585-54-16
tel. 52 585-54-17
tel. 52 585-54-18
fax 52 585-54-16 w. 110


Jakość kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu >>