Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Jakość kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

skład osobowy Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia  (15 KB)

 

uchwały (345 KB)

 

zadania (441 KB)

Zarządzenie nr 180 Rektora UMK w sprawie szczegółowych zadań koordynatorów ds. jakości kształcenia i wydziałowych rad ds. jakości kształcenia (255 KB)

 

Raporty i działania doskonalące system jakości kształcenia

Rok akademicki 2022/2023

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Karta działań doskonalących >>

Akty prawne zewnętrzne:

Akty prawne wewnętrzne:

Zarządzenie Nr 167 Rektora UMK w Toruniu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie  Nr 195 Rektora UMK w Toruniu z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 167 Rektora UMK w Toruniu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie  Nr 195 Rektora UMK w Toruniu z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 

Zarządzenie Nr 201 Rektora UMK w Toruniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Komisji ds. Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024

KOMISJE WYDZIAŁOWE POWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE:


Adres do korespondencji:

Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu

e-mail: agnieszka.muszynska@cm.umk.pl


Webinary dotyczące jakości kształcenia:


Jakość kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu >>