Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Opłaty za studia

Informacja dla studentów I roku.
Czesne uiszczane jest w systemie ratalnym dla obywateli polskich w 8 ratach od października do maja do 15 każdego miesiąca. Opłaty za usługi edukacyjne
wnoszone są w formie bezgotówkowej na indywidualne rachunki bankowe studenta. Informacje dla studenta o numerach indywidualnych rachunków
bankowych do wpłat, należnościach, dokonanych wpłatach oraz stanie rozliczeń z Uniwersytetem dostępne są w systemie USOSweb, po zalogowaniu.
Wszystkie informacje szczegółowe umieszczone są w poniższych aktach prawnych regulujących kwestie opłat za studia.

Wysokość opłat:


Zasady pobierania opłat za studia (303 KB)

Zmiany w zasadach pobierania opłat (289 KB)

Zasady wystawiania faktur VAT za studia (82 KB)

Zwrot nadpłat (34 KB)