Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Rada Dziekańska

Harmonogram posiedzeń Rady Dziekańskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu
w roku akademickim 2019/2020