Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Rada Dziekańska

Harmonogram posiedzeń Rady Dziekańskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu
w roku akademickim 2021/2022

 

 

18.11.2021 r.

16.12.2021 r.

13.01.2022 r.

17.02.2022 r.

24.03.2022 r.

28.04.2022 r.

19.05.2022 r.

09.06.2022 r.

23.06.2022 r. 30.06.2022 r.

22.09.2022 r.