Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Informacji udziela:
Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
mgr Izabela Cedro-Ciborska
tel. 52 585-39-61
e-mail: i.cedrociborska@cm.umk.pl