Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej

grafika ilustracyjna

Naczelnym celem studiów jest podniesienie kompetencji osób sprawujących, organizujących i zarządzających opieką geriatryczną, długoterminową i paliatywną w placówkach społecznych i służby zdrowia.

Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z opieką i pielęgnacją ludzi w starszym wieku, psychologii klinicznej i rozwojowej okresu późnej dorosłości, polityki społecznej w rehabilitacji i pomocy społecznej, z zakresu organizacji i zarządzania oraz zagadnień prawnych. Mają umożliwić poznanie metod rehabilitacji i rewitalizacji, psychoterapii oraz praktycznego ich zastosowania w odniesieniu do osób w okresie późnej dorosłości. Studia rozwiną również umiejętności ogólne komunikacji międzyludzkiej, zarządzania i sztuki negocjacji.

Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  społeczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów dr hab. Marta Muszalik, prof. UMK
 Koszt studiów  3000 zł za 2 semestry

PROGRAM STUDIÓW (7,55 MB)

PLAN STUDIÓW (1,11 MB)

 Rekrutacja

 Termin rozpoczęcia studiów  październik 2023 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych i/lub zaangażowanych w opiekę nad osobami w starszym wieku.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata, z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, muzyki, sztuk plastycznych, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.

 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów  do dnia 30 września 2023 r.
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy 649.91 KB

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
zmkpiez@cm.umk.pl