Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

O wydziale

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-34-53
tel. +48 52 585-34-52
tel. +48 52 585-34-50
fax +48 52 585-34-51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl


Wydział Nauk o Zdrowiu jest najmłodszym, ale niezwykle dynamicznie rozwijającym się Wydziałem Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Geneza Wydziału sięga 1997 roku. W tym roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 czerwca 1997 roku (PNZ-MM-60/1/97) został powołany Wydział Pielęgniarski z kierunkiem nauczania: pielęgniarstwo. Przez lata na Wydziale zachodziły dynamiczne zmiany, uruchamiano nowe kierunki studiów, ewaluowała nazwa Wydziału. Ostatecznie w 2002 roku, uchwałą nr 37/02 Senatu Akademii Medycznej w Bydgoszczy zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Nauk o Zdrowiu.

Misja Wydziału Nauk o Zdrowiu (551 KB)

Wydział kształci studentów na dziewięciu kierunkach studiów:

Pracownicy Wydziału reprezentują dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora naukowego nauk o zdrowiu.