Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
obrazek wiadomości: ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WYBORCZE DO RADY DYSCYPLINY

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WYBORCZE DO RADY DYSCYPLINY

* o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Posiedzenie Komisji Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu

Posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

Wybory do Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

ZEBRANIA WYBORCZE DO RADY DYSCYPLIN

Z A P R O S Z E N I E  NA ZEBRANIE WYBORCZE DO RADY DYSCYPLINY   nauczycie...