Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
obrazek wiadomości: Regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Uczelni

Regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Uczelni

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Posiedzenie Rady Dyscypliny - godz. 12.00

Zawieszenie zajęć klinicznych od dnia 10.10.2020 r

Zarządzenie nr 3 Dziekana WNoZ w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych >>  ...

Posiedzenie Rady Dziekańskiej i Rady Dyscypliny

Obsługa studentów w Dziekanacie WNoZ

Harmonogram obsługi studentów >>