Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
obrazek wiadomości: Tryb prowadzenia zajęć na WNoZ od dnia 10.05.2021 r.

Tryb prowadzenia zajęć na WNoZ od dnia 10.05.2021 r.

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Studencki Wtorek z Nauką

Studencki Wtorek z Nauką

Posiedzenie Rady Dziekańskiej i Rady Dyscypliny

Studencki Wtorek z Nauką