Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Nadchodzące wydarzenia:

Wtorek z nauką

 Randomizowane badania kliniczne – czy istnieje „złoty standard”...

Posiedzenie Rady Dziekańskiej i Rady Dyscypliny

Wtorek z nauką

godz. 19.00 - Teoria humoralna. Długie trwanie. Od Hipokratesa do współczesności...

Wtorek z nauką

Punkty, indeksy, cytowania – o co w tym chodzi? - prelegent: prof. dr hab. K. Roszkowski...