Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
obrazek wiadomości: Nieczynny Dziekanat WNoZ

Nieczynny Dziekanat WNoZ

* o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Spotkanie organizacyjne ze studentami pierwszych roczników

W imieniu Władz Dziekańskich i Samorządu Studenckiego WNoZ CM UMK serdecznie zapraszam...

Immatrykulacja studentów I roku

Podział na grupy

Podziały na grupy studentów wszystkich roczników znajdują się przy rozkładach...