Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Najlepszy Student / Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu

Studenci na tle grafiki
fot. J. Tyburczy

Zgodnie  z § 16 ust. 2 Zasad i trybu przyznawania tytułów i wyróżnień studentom i absolwentom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wnioski (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu w roku akademickim 2023/2024 oraz do wyróżnienia za osiągniecie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej, można składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w terminie do dnia 09.09.2024 r.

szczegółowe informacje>>

wniosek o tytuł najlepszego studenta>>

wniosek o tytuł najlepszego absolwenta>>

wyróżnienie>>

pozostałe wiadomości