Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Wykłady kursowe 2023/2024

 Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie/kursowe w roku akademickim 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 wykłady kursowe na WNoZ będą się odbywały zdalnie, w trybie offline (asynchronicznie) za pośrednictwem Microsoft Teams. Zajęcia można realizować przez cały rok akademicki, niezależnie na jaki semestr wykład/wykłady zostały przypisane w planie studiów. Zgodnie z planami studiów w roku akademickim 2023/2024 student zobowiązany jest do zrealizowania:

na studiach I stopnia:

 • na kierunku elektroradiologia: 8 wykładów  ogólnouniwersyteckich /kursowych (4 x 15 godz. -II rok + 4 x 15 godz. – III rok);
 • na kierunku dietetyka: 4 wykładów  ogólnouniwersyteckich /kursowych (4 x 15 godz - II rok);
 • na kierunkach: audiofonologia, terapia zajęciowa: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich /kursowych (2 x 15 godz - II rok);
 • na kierunku: ratownictwo medyczne:1 wykład ogólnouniwersytecki/kursowy (1 x 15 godz. - II rok);

na studiach II stopnia:

 • na kierunku: zdrowie publiczne, 6 wykładów ogólnouniwersyteckich / kursowych (2 x 15 godz.  - I rok + 4 x 15 godz. - II rok);
 • na kierunku: dietetyka: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich / kursowych (2 x 15 godz.  - II rok);
 •  

UWAGA!

Minimalna liczba studentów niezbędna do uruchomienia zajęć – 15 osób.

Nie ma możliwości wyboru tych samych wykładów na różnych latach studiów w jednym cyklu kształcenia.

System rejestracji w USOSweb otwarty będzie od 22.02.2023 r.  godz.12.00 do 3.03.2024 r. godz.23.59.

 

 

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie wyborcze z kandydatem na Rektora UMK - Prof. dr. hab. Wojciechem Wysotą

Zaproszenie >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa edycja programu TABMED

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium - Galeria zdjęć

Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

serdecznie dziękują za udział w

 UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM

WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

2022/2023 

która odbyła się

w dniu 15 grudnia 2023 roku

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie grupy eksperckiej ds. indukcji porodu

W 6-7 grudnia 2023 roku w Wiedniu, Austria, odbyło się spotkanie naukowe europejskiej grupy eksperckiej ds. indukcji porodu- Induction of Labor Advisory Board, IOL Expert Meeting, której przewodniczy prof. Daniel Surbek ze Szwajcarii oraz prof. Hans Helmer z Austrii. W spotkaniu uczestniczył dr Maciej W. Socha, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu p.o. Kierownika Katedry Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej z Zakładem Medycyny Rozrodu i Andrologii UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy. Celem spotkania było opracowanie aktualnego stanowiska dotyczącego farmakologicznej i mechanicznej indukcji porodu.

Szczegółowe informacje >>

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

W dniach 12-14 października 2023 r. odbył się XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Zorganizowany został przez PTPAiIO, a mottem było: „Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent w anestezjologii i intensywnej opiece.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WITAMY NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

Dnia 12 października br. odbyła się uroczysta Immatrykulacja  Studentów I roku na Wydziale nauk o Zdrowiu.

Władze Wydziału powitały ponad 700 nowych Studentów.

Poniżej galera zdjęć z Uroczystości

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepszy Student-Sportowiec

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego zostały przyznane najwyższe wyróżnienia studenckie przyznawane przez naszą Uczelnię. Tytuł "Najlepszego Studenta-Sportowca" UMK otrzymała studentka Naszego wydziału Barbara Streng (kierunek fizjoterapia).

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

O osiągnięciach Naszej studentki można przeczytać na portalu informacyjnym UMK - https://portal.umk.pl/.../nowy-rok-akademicki-rozpoczety

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja

Szanowni Studenci I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu,

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ma zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość IMMATRYKULACJI, która odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku (czwartek),

w auli A i B, ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz (budynek A, I piętro): 

 

- o godz. 10.00 dla studentów I roku niżej wymienionych kierunków:

 • pielęgniarstwo – studia I stopnia,
 • elektroradiologia – studia I stopnia,
 • położnictwo – studia I stopnia,
 • dietetyka – studia I stopnia,
 • dietetyka – studia II stopnia,
 • zdrowie publiczne – studia II stopnia.

 

- o godz. 12.00 dla studentów I roku niżej wymienionych kierunków:

 • fizjoterapia – studia jednolite magisterskie,
 • audiofonologia – studia I stopnia,
 • ratownictwo medyczne – studia I stopnia,
 • terapia zajęciowa – studia I stopnia,
 • pielęgniarstwo – studia II stopnia,
 • położnictwo – studia II stopnia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Światowy Dzień Sepsy- standard opieki w Polsce

13 września 2023 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się seminarium Komisji Zdrowia: Światowy Dzień Sepsy- standard opieki w Polsce. Na zaproszenie Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego i Przewodniczącej Komisji Zdrowia dr Beaty Małeckiej-Libery, do grona ekspertów zaproszono dr. Macieja W. Sochę, adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu p.o. Kierownika Katedry Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej z Zakładem Medycyny Rozrodu i Andrologii UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy. Pan dr M. Socha wygłosił wykład „Sepsa jako powikłanie u kobiet w ciąży” oraz z gronem znamienitych ekspertów i zaproszonych gości, wziął udział w dyskusji dotyczącym opracowania standardu diagnostyki i krajowego rejestru sepsy. Seminarium zakończyło się wystąpieniem Prezesa fundacji WOŚP Jurka Owsiaka na temat zbiórki funduszy by wesprzeć walkę z sepsą oraz konferencją prasową.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XIX edycja konkursu "Otwarte Drzwi"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIX edycję konkursu „OTWARTE DRZWI”, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym
organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.


więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrań webinarów z cyklu Porozmawiajmy o studiowaniu!

Dowiecie się, dlaczego warto podjąć studia na tym kierunku, jak wygląda nowy program kształcenia oraz jak przebiega rekrutacja.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NAGRAŃ!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu,

 

W trosce o poprawę jakości kształcenia na kierunkach kształcenia prowadzonych na naszym Wydziale pragniemy Państwa zaprosić na spotkanie organizowane przez Władze Wydziału WNoZ CM UMK oraz Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia.

 

Zapraszamy Wszystkich Studentów naszego Wydziału na spotkanie online wg. poniższego harmonogramu:

 • 22.05.23 godz. 20.00 – kierunki fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka, terapia zajęciowa, audiofonologia, zdrowie publiczne i elektoradiologia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Link: https://wnozcmumk.clickmeeting.com/spotkanie-ze-studentami-1-jakosc-ksztalcenia/register 

 

 • 22.05.23 godz. 20.30 – kierunki pielęgniarstwo i położnictwo

Link: https://wnozcmumk.clickmeeting.com/spotkanie-ze-studentami-2-jakosc-ksztalcenia/register  

 

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższej informacji studentom z Państwa kierunków.

 

Serdecznie zapraszam,

 

dr Marta Podhorecka

Prodziekan ds. studenckich WNoZ CM UMK

więcej informacji

władze Uczelni w uroczystych strojach podczas uroczystości promocji doktorskiej

125 DOKTORÓW COLLEGIUM MEDICUM ODEBRAŁO DYPLOMY

W południe 15 maja 2023 wypełniła się sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej. Przybyli, doktorzy, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali w Collegium Medicum UMK stopień naukowy doktora. Przybyli ich promotorzy. Salę wypełniali też rodziny i bliscy promowanych doktorów. Przybyli na uroczystość posłowie Tomasz Latos i Jan Szopiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, dyrektorzy bydgoskich Szpitali: Jacek Kryś, Agnieszka Rogalska, Janusz Kowalewski, Anna Lewandowska. O godzinie 12:00 zgodnie z ceremoniałem akademickim na scenę wkroczył orszak rektorski: Prorektor ds. CM prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Prorektor ds. Nauki prof. Wojciech Wysota, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w CM prof. Adam Buciński, Rektorzy bydgoskich uczelni (JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny, Prorektor Politechniki Bydgoskiej prof. Szymon Różalski, Prorektor Akademii Muzycznej prof. Janusz Stanecki), Dziekani Wydziałów CM i UMK, Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim, Dyrektorzy Szkół Doktorskich UMK, Przewodniczący Rad Dyscyplin CM, Prodziekani Wydziałów CM, Kanclerz UMK i Zastępca Kanclerza ds. CM.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego zaprasza na IX Ogólnopolska Konferencję Naukowo - Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 18-19.05.2023 r.

Szczegółowe informacje >>

 
 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Informacja o konkursie

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Informacja o przetwarzaniu danych

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bezpłatne konferencje i szkolenia dla pracowników WNoZ

I Konferencja Naukowa "Siła więzi"

"Jak mówić - kiedy słuchać? Typologia osobowości a style komunikacji z pacjentem"

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Drodzy Studenci, Wasza opinia jest dla Nas ważna!Z końcem stycznia otwarte zostały  kwestionariusze ankiety oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

 

Zebrane wyniki pomogą wykładowcom ulepszać ich pracę, a władzom poszczególnych jednostek uczelni - doskonalić proces kształcenia.

 

Osoba wypełniająca ankietę sama decyduje, czy komentarz będzie ukryty, czy widoczny dla wykładowcy. 

Ukryte uwagi trafią bezpośrednio do dziekanów wydziałów; z tej możliwości należy korzystać przede wszystkim wtedy, gdy nie jest dostępna inna forma zgłoszenia problemów.

 

Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS (https://usosweb.umk.pl/) lub w aplikacji Mobilny USOS UMK. Zajmuje to zaledwie kilka minut.

 

Bardzo dziekujemy! 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy usługę, która pozwala posiadaczom ważnej legitymacji studenckiej (ELS) na dołączanie mLegitymacji do aplikacji mObywatel na smartfonie.

Jak to działa:

Studenci spełniający następujące warunki:

- posiadają numer PESEL i numer albumu,

- posiadają zdjęcie w USOS,

- mają ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową),

- dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania najnowszej ELS,

mogą w aplikacji mobilnej USOS lub w USOSwebie (zakładka Dla Studentów -> Moje studia -> mLegitymacja) wystąpić o wydanie mLegitymacji, a następnie po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego włączyć ją w usłudze mObywatel.

 

Zatem:

- jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana danych osobowych,

- zmiana zdjęcia,

a nowa ELS nie będzie wydana, to nie można uzyskać mLegitymacji.

 

Ponadto, jeśli legitymacja plastikowa (ELS) nie zostanie przedłużona elektronicznie, to też nie można uzyskać mLegitymacji.

 

Pozdrawiamy

Zespół USOS

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

zmiana godzin pracy dziekanatu

UWAGA !

Od dnia 10.10.2022. następuję zmiana godzin pracy Dziekanatu WNOZ.

Obsługa studentów odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:

 • poniedziałek     10.30 - 14.30
 • wtorek                10.30 - 14.30
 • środa                      nieczynne
 • czwartek            10.30 - 14.30
 • piątek                   10.30 - 14.30

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Uwaga Studenci,

Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy niezbędne jest zrealizowanie szkoleń obowiązkowych.

W związku z powyższym każdemu ze starostów poszczególnych kierunków przesłane zostaną w formie elektronicznej materiały szkoleniowe z zakresu:

Bezpieczeństwa i higieny pracy,

Ochrony przeciwpożarowej,

Epidemiologii i zakażeń szpitalnych,

Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

Ochrony Radiologicznej 

w celu przekazania pozostałym studentom w ramach samokształcenia.

Studenci otrzymają także oświadczenia dotyczące poufności w dostępie do dokumentacji medycznej, które po podpisaniu  za pośrednictwem starostów dostarczone zostaną do naszego działu.

Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń  udziela pracownik Centrum Onkologii - Pani Monika Pilińska -  tel.  52-374-30-54.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na badanie: Analiza zmiennych psychologicznych, demograficznych i społeczno-ekonomicznych wywołanych kryzysem na Ukrainie

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest analiza zmiennych psychologicznych, demograficznych i społeczno-ekonomicznych,  które mogą być związane z funkcjonowaniem osób dotkniętych kryzysem wojny w Ukrainie. Do udziału w badaniu zapraszamy zarówno osoby z Ukrainy, przebywające w Ukrainie jak i poza granicami kraju, oraz osoby z Polski. W badaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Badanie jest dobrowolne i anonimowe i polega na wypełnieniu ankiety z danymi demograficznymi i pytaniami dotyczącymi funkcjonowania psychospołecznego, kwestionariusza poczucia stresu oraz temperamentu. Wyniki badania przyczynią się do lepszego zrozumienia sytuacji osób dotkniętych kryzysem wojny, co ma znaczenie przy tworzeniu dla nich adekwatnych i efektywnych form wsparcia. Dane zbierane w tym badaniu będą przetwarzane z zachowaniem anonimowości oraz wyłącznie do celów naukowych. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. 

Z wyrazami szacunku - zespół badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. n med. Aliny Borkowskiej, kierownik Katedry Neuropsychologii Klinicznej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Link do ankiety: https://forms.gle/jvWPbjzr3w4jhTfj7

 

 Шановні Панове,

запрошуємо Вас до участі у дослідженні, метою якого є аналіз психологічних, демографічних та соціально-економічних змін, що можуть бути пов'язані з функціонуванням людей, які постраждали від військової агресії в Україні. До участі в опитуванні запрошуємо українців, які перебувають в Україні та за кордоном, а також громадян Польщі. У дослідженні можуть брати участь лише повнолітні особи. Дослідження є добровільним та анонімним, і включає в себе заповнення опитування демографічними даними, питання про психосоціальне функціонування, анкету про почуття стресу та темпераменту. Результати дослідження сприятимуть кращому розумінню становища людей, які постраждали від військової агресії, що є важливим при створенні адекватних та ефективних форм підтримки для них. Дані, зібрані у цьому дослідженні, будуть оброблятися анонімно і лише з науковою метою. Дуже дякуємо за Ваш час. 

З повагою, дослідницька група під керівництвом проф. доктора Аліни Борковської, завідувача Кафедри Клінічної Нейропсихології Медичного Колегіуму ім. Людвіга Ридигера в Бидгощі, Університет Миколая Коперника у Торуні.

Посилання на опитування: https://forms.gle/EWP5cV8DNKVFk6Yx9          

 

Jeśli jesteś osobą dwujęzyczną, wypełnij ankietę tylko w jednym, wybranym przez siebie języku.

Якщо Ви володієте двома мовами, пройдіть опитування лише однією мовою на Ваш вибір

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Praca dla absolwentów rocznika 2022 kierunków pielęgniarstwo i położnictwo

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na międzynarodową konferencję „OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Międzynarodowej „OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE” współorganizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum W Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Głównym organizatorem konferencji jest: Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet im. Aleksandra Dubčka w Trenczynie w Trenczynie, Słowacja.

Współorganizatorzy:

 • Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum in Bydgoszcz
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií v Ústí nad Labem
 • Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
 • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

 

Termin konferencji: 9 listopada 2022 r.

Miejsce: Uniwersytet im. Aleksandra Dubčka w Trenczynie w Trenczynie, ul. Studentska 2, Trenczyn, Słowacja (w przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, forma konferencji może ulec zmianie ze stacjonarnej na on-line).

Jezyk konferecji: słowacki, czeski, angielski

Tematyka: zdrowie psychiczne, opieka pielęgniarska w psychiatrii, higiena zdrowia psychicznego, varia.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=186

 

Informacja o konferencji 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Audiofonologia - Studia z Przyszłością

Kierunek Audiofonologia uzyskał w 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów “ Studia z Przyszłością” Certyfikat Akredytacyjny. Organizatorami Programu są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC.

W programie “Studia z Przyszłością” nagradzane są kierunki i specjalności studiów, które wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia, nowatorskim modelu edukacji praktycznej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dodatkowa rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus + - aplikuj już dziś!

Informujemy, iż termin rekrutacji dodatkowej (wiosennej): od 8 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r. - wyjazdy w semestrze zimowym 2022/2023, w semestrze letnim 2022/2023 oraz roczne 2022/2023

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do Działu Nauki i Projektów CM.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.

Lista wolnych miejsc:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Université d'Angers - Angers - Francja - dietetyka - F ANGERS01 - 2

Universidad de Alcalá - Alcala de Henares (Madrid) - Hiszpania - fizjoterapia - E ALCAL-H01 - 2

Universidad Francisco de Vitoria - Madrid - Hiszpania - fizjoterapia, pielęgniarstwo - E MADRID28 - 3

Universidad de Oviedo - Oviedo - Hiszpania - pielęgniarstwo - E OVIEDO01 - 2

Universitat de Vic - Vic - Hiszpania – fizjoterapia, pielęgniarstwo - E VIC01 - 3

NHL University of Applied Sciences - Leeuwarden - Holandia - pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, nauki o zdrowiu - NL LEEUWAR01 - 2

Hochschule Kempten - Kempten - Niemcy - zdrowie publiczne - D KEMPTEN01 - 4

Hacettepe Üniversitesi - Ankara - Turcja - pielęgniarstwo, nauki o zdrowiu - TR ANKARA03 - 2Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
 • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
  Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies.) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Więcej informacji w szczegółowych zasadach oraz na stronie: https://www.cm.umk.pl/33-studenci/programy-miedzynarodowe/5595-erarekrutacja-2.html

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Solidarni z Ukrainą >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

W ostatni czwartek, tj. 10.03.2022 r.  zakończyliśmy pierwszy cykl bezpłatnego kursu dla mieszkańców i mieszkanek regionu, opiekujących się dorosłymi osobami przewlekle chorymi. Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK zorganizował szkolenie w ramach działań związanych z YUFE. 

 

To kolejna po Poradniach Studenckich inicjatywa konsorcjum Young Universities for the Europe (YUFE), mająca na celu zacieśnienie relacji uczelni z jej otoczeniem.  Kurs był prowadzony stacjonarnie w Bydgoszcz, przez zespół specjalistów z WNoZ Collegium Medicum UMK. Ukończenie kursu zostało potwierdzone certyfikatem dla 15 uczestników.

 

Wiemy, że jest ogromna potrzeba i chęć tworzenia takich inicjatyw, zatem na pewno będą kolejne edycje szkoleń, o czym będziemy informować na bieżąco.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, różne kierunki drogi naukowej oraz możliwości wsparcia akademickiego w szeroko rozumianym rozwoju.

 

Szczegóły projektu:

 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK

Patronat naukowy: prof. dr hab. Alina Borkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Organizacja projektu: dr Marta Podhorecka, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Grupa docelowa: Społeczność akademicka UMK zainteresowani działalnością naukową.

Szczegóły:

 • Czas spotkania około 45 minut + 15 minut na dyskusję.
 • Moderator spotkań – dr Marta Podhorecka.
 • Spotkania odbywają się online poprzez platformę ClickMeeting
 • Zapisy na poszczególne wykłady są będą odbywały się poprzez platformę ClickMeeting za pomocą adresów mailowych z domeną UMK – liczba uczestników ograniczona!
 • Linki do spotkań będą systematycznie umieszczane w harmonogramie poniżej.
 • Po każdym wykładzie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz ma możliwość przedstawienia swojej opinii nt. spotkania (za którą będziemy bardzo wdzięczni).

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szanowni Państwo,

Studenci kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne

uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U z 2022 r. poz. 157).

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki wprowadzona na wniosek KRAUM, zmiana ma na celu uelastycznienie wymagań dotyczących odbywania i zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych.

Wprowadzenie rozwiązań w powyższym zakresie jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami związanymi z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w szczególności potrzebą zapewnienia wsparcia podmiotom leczniczym i służbom sanitarno-epidemiologicznym w realizowanych przez nie zadaniach. Jednocześnie mają stanowić mechanizm zachęcający studentów kształcących się na tych studiach do podejmowania działań wspierających podmioty lecznicze i służby sanitarno-epidemiologiczne w przeciwdziałaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Studenci studiów przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych wykonujący, w trakcie tego roku akademickiego, czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (tych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szanowni Państwo! Jest zadanie do wykonania!

23 marca organizowana jest Gala Copernicana - gala charytatywna w której, oprócz licytacji, zostaną przyznane nagrody dla wyróżniających się osób oraz organizacji z całego UMK.

https://www.samorzad.umk.pl/poznaj-nominowanych/

Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał nominację aż w siedmiu kategoriach!

 1. Koło Geriatrii w kategorii "Najlepsze Koło Naukowe"
 2. Dr Marta Podhorecka w kategorii "Najlepszy prodziekan ds. studenckich"
 3. Maja Kozdrój w kategorii "Wzór studenta"
 4. Projekt "Poznajmy się" w kategorii "Projekt studencki"
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w kategorii „Najlepszy dziekanat”
 6. Lek. Jakub Husejko "Wzór doktoranta"
 7. Dr Ewa Zieliński „Najlepszy wykładowca”

O tym kto wygra w danej kategorii zadecyduje liczba głosów!

Głosować można w linku poniżej, każdy może oddać jeden głos w każdej kategorii.

Głosowanie jest tylko do piątku!!!

Link do formularza głosowania >>

 

Z wyrazami szacunku,

dr n.med. Marta Podhorecka

Prodziekan ds. studenckich WNoZ

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

                                                                      

 1. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo.
 2. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
 3. Wysokość stypendium wynosi 1 000 złotych miesięcznie.
 4. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia albo I i II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
 • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza), w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie, dla którego Powiat Włoszczowski jest podmiotem tworzącym lub w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów na okres, co najmniej 3 lat, do którego nie wlicza się okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
 2. Wniosek, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, należy złożyć w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do dnia 21 lutego 2022 r.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku,
  w przypadku studenta I roku studiów drugiego stopnia zaświadczenie powinno obejmować dane za III rok studiów pierwszego stopnia,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego oraz, że nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • zobowiązanie studenta do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie lub Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres, co najmniej 3 lat.
 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski:
 • studentów, którzy w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęli wyższą średnia ocen; w odniesieniu do studentów pierwszego roku studiów II stopnia – średnia ocen z III roku studiów pierwszego stopnia,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen za ostatni rok studiów lub w odniesieniu do studentów pierwszego roku studiów II stopnia – średnia ocen z III roku studiów pierwszego stopnia – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu włoszczowskiego,
 1. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do dnia 1 marca 2022 r.
 2. Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:
 • przyznania stypendium,
 • zasady jego wypłaty,
 • okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty,
 • okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.
 1. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Więcej informacji dostępnych na stronie Starostwa powiatowego we Włoszczowie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szanowni Studenci,

Proszę o wnikliwą weryfikację dokonanych w systemie USOS zapisów na wykłady kursowe. Proszę, aby sprawdzić:

 1. czy zapisu dokonano na właściwą liczbę wykładów, zgodnie z przypisaną do programu liczbą punktów ECTS (należy zapisać się zarówno na wykłady przypisane do sem. zimowego, jak i letniego);
 2. czy wybrany wykład zostanie uruchomiony.

Nadmieniam, że należy wybrać

na studiach I stopnia:

 • na kierunkach: elektroradiologia, dietetyka: 4 wykłady  kursowe (4 x 2 ECTS.);
 • na kierunku elektroradiologia (III rok): 2 wykłady kursowe (2 x 2 ECTS);
 • na kierunkach: audiofonologia, terapia zajęciowa: 2 wykłady kursowe (2 x 2 ECTS);
 • na kierunku: ratownictwo medyczne: 1 wykład kursowy (1 x 1 ECTS);

na studiach II stopnia:

 • na kierunku: zdrowie publiczne: 4 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (4 x 2 ECTS);
 • na kierunku: dietetyka: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 2ECTS);

na studiach jednolitych magisterskich:

 • na kierunku: fizjoterapia: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 2 ECTS);

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Dnia 26. 11. 2021 r. odbyło się uroczyste Dyplomatorium Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dział Nauki i Projektów CM uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

 Ze szczepienia skorzystać mogą: 

 - nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni, 
- studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów, 


więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szczepienia dla studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Dnia 5 października 2021 roku o godz. 13.oo odbyła się uroczysta IMMATRYKULACJA na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Galeria zdjęć

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group.

 

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

 1. Wejść na stronę: cm.mentor.pl (platforma cm.mentor.pl uruchomiona zostanie dnia 21 września 2021 r.)
 2. Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
 3. Opłacić składkę
 4. Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplom Ministra EiN dla Katedry Fizjoterapii

W ramach 14. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2021 (15-15.06.2021 r.) Minister Edukacji i Nauki nagrodził dyplomem, za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2020 r. projekt dr hab. Emilii Mikołajewskiej prof. UMK "Zestaw diagnostyczny chwytów podstawowych w terapii ręki wraz z nakładkami dla chwytów grafomotorycznych optymalnych."

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

W dniu 30.06.21 odbyły się pierwsze obrony prac dyplomowych na kierunku Terapia Zajęciowa. W imieniu całej Społeczności Akademickiej gratulujemy wszystkim Absolwentom i życzymy powodzenia w życiu zawodowym oraz prywatnym!

 

Władze Dziekańskie 

Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

List  do społeczności akademickiej >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci pomagają mieszkańcom

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia online z baz ScienceDirect i Scopus

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 kwietnia – 1 czerwca 2021 roku Elsevier organizuje serię szkoleń online z baz ScienceDirect i Scopus. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Podziękowania studentów kierunku Ratownictwo medyczne >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nauka zdalna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2021 r., w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu przechodzą na tryb zdalny.
 
 
Władze Dziekańskie WNoZ

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Dr  Kosma Kołodziej z Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego Collegium Medicum UMK otrzymał nagrodę specjalną konkursu Newsweeka o tytuł „Społecznika roku 2020" w kategorii wsparcia dla szpitali.

Dr Kosma Kołodziej zorganizował wzorowy system wsparcia, dzięki któremu zapewniono środki ochrony osobistej oraz wyżywienie dla personelu 19 szpitali i licznych placówek opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs został zorganizowany przez „Newsweek”, a uroczyste wyróżnienie nastąpiło podczas zorganizowanej wirtualnie gali.

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

Regulamin>>

Wniosek >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja do Studenckiej Przychodni Zdrowia

Drodzy Studenci
Zapraszamy Was do udziału w projekcie: "Studencka Przychodnia Zdrowia"; prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu w ramach konsorcjum YUFE  Help Desk.

Co to takiego?
Studencka Przychodnia Zdrowia będzie miejscem udzielającym porad w zakresie kompetencji personelu medycznego Ponadto w przychodni będą działały dwie interdyscyplinarne poradnie zajmujące się problematyką pediatrii oraz geriatrii, które w swoim składzie będą reprezentowały studentów z różnych kierunków kształcenia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nauczanie zdalne - kursy zaawansowane dla nauczycieli akademickich

Aby rozpocząć korzystanie z „kursów zaawansowanych” można:

- wybrać link do kursu z listy poniżej, zalogować się przez Centralny Punkt Logowania

lub

- wejść na stronę moodle.umk.pl – wybrać Szkolenia dla pracowników UMK – wybrać Szkolenia – rok akademicki 2020/21Szkolenia zaawansowane - wybrać kurs i zalogować się przez Centralny Punkt Logowania

Kursy nie są zabezpieczone hasłem

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat dotyczący wymazów przed realizacją zajęć klinicznych

Szanowni Studenci, Nauczyciele Akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Uprzejmie informuję, że po konsultacjach z Mikrobiologiem Klinicznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1  - Panem dr hab.  A. Deptułą, prof. UMK wymazy w kierunku Covid-19 studentom WNoZ przeprowadzane będą wyłącznie przed realizacja zajęć klinicznych przy łóżku chorego w nw. jednostkach:

 • Katedrze Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej;
 • Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencję edukacyjną Żywienie i suplementacja w położnictwie

 

Studenckie Koło Naukowe Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić
Państwa na pierwszą w tym roku konferencję edukacyjną: "Żywienie i suplementacja w położnictwie". 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs „Grants4NCUStudents” dla studentów i doktorantów

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu Grants4NCUStudents - 2021.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie oraz kursowe

12 lutego 2021 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim oraz językach obcych potrwa do dnia 5 marca 2021 r. do godz. 23:59.  W pierwszym tygodniu rejestracji będzie można zarejestrować się maksymalnie na dwa przedmioty. Od 25 lutego 2021 r. od godz. 18:00 zostanie udostępniona możliwość wybrania kolejnych dwóch przedmiotów. W przypadku problemów dotyczących oferty dydaktycznej należy skontaktować się z osobami zajmującymi się na wydziałach ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich. Problemy techniczne można zgłaszać do Uczelnianego Centrum Informatycznego (usos@umk.pl).

Więcej informacji na temat zajęć ogólnouniwersyteckich

Dodatkowo studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu mają możliwość wyboru wykładów kursowych zamiast zajęć ogólnouniwersyteckich. 

Wykłady kursowe realizowane są asynchronicznie przez nauczycieli akademickich WNoZ ze studentami Wydziału.

Zarejestrować na wykłady kursowe mogą się studenci, którzy nie wybrali jeszcze wszystkich wykładów kursowych, przewidzianych w planie studiów dla danego kierunku w bieżącym roku akademickim.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

25 stycznia 2021 r. zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.


więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Na okres 5 lat prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej.  

Do zadań konsultanta krajowego należy m.in. inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych oraz ich ocena, prognozowanie potrzeb zdrowotnych, doradztwo, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych, opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski, ect.

Serdecznie gratulujemy !

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

#CMniebolało Studenci CM UMK idą się szczepić!

 Drodzy Studenci, Pracownicy oraz pozostali zainteresowani!

Żyjemy w dobie „fake news”, które rozprzestrzeniają się 6-krotnie szybciej niż prawdziwe informacje! W 2017 roku współtwórca World Wide Web – Tim Berners-Lee – powiedział, że fałszywe wiadomości są jednym z trzech najbardziej szkodliwych nowych trendów w Internecie, które należy rozwiązać, jeśli sieć ma naprawdę „służyć ludziom”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Kapituła konkursu złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę zdrowia: przedstawicieli związków pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny doceniła działania Towarzystwa i wpływ na rzeczywistość w kraju podczas pandemii.


Gala konkursu ( online) odbędzie 14 stycznia 2021. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, o możliwości składania wniosków o Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wszelkie informacje dotyczące ww. konkursów wraz z formularzami wniosków i wymaganych zgód, dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów CM oraz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Reprezentant Wydziału

Mariusz Wąsicki, student Collegium Medicum UMK został jednogłośnie wybrany do Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, działającej z ramienia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem Mariusza Wąsickiego jest reprezentacja studentów z dziedziny nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych. Ponadto zajmuje się koordynacją zespołów przyporządkowanych do tych dyscyplin oraz odpowiada za zapewnienie sprawnego obiegu informacji między przedstawicielami uczelni medycznych.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

https://csm.cm.umk.pl/?id=19653
https://csm.cm.umk.pl/dydaktyka/procedury-covid-19/

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dostęp do pracowni komputerowej

Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach wsparcia studentów przeznacza pracownię komputerową w budynku dydaktycznym CM przy ulicy Sandomierskiej 16 na potrzeby studentów, którzy mogą mieć problemy techniczne i/lub sprzętowe uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 - Z pracowni będą mogli skorzystać studenci po uprzednim zapisaniu drogą mailową u Pani Beaty Bakalarz - kizterfiz@cm.umk.pl

 - Ilość osób, które będą przebywały jednocześnie w pracowni komputerowej będzie zawsze zgodna z wytycznymi reżimu sanitarnego.

 - Przed skorzystaniem z pracowni prosimy w portierni budynku prosimy o wpisanie danych w zeszyt (godzina wejścia do pracowni, godzina opuszczenia pracowni oraz numer indeksu).

 - Ze względów higienicznych studenci, muszą być wyposażeni w własne słuchawki.

 - W budynku oraz w pracowni komputerowej należy stosować się do wszystkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Prof. dr hab. Paweł Zalewski – urodził się w Elblągu (1980 r.), w 2005 r. ukończył studia z zakresu fizjoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych za rozprawę pt. "Ocena czynnościowa układu autonomicznego u osób poddanych oddziaływaniu temperatur kriogenicznych". Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymał w 2015 r., na podstawie osiągnięcia, pt. "Czynność autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych". 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Wywiad z Panią dr Anną Pyszorą >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zawieszenie zajęć klinicznych

Zarządzenie nr 3 Dziekana WNoZ w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych >>  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku

 

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku (stopnia I i II oraz jednolitych magisterskich)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jak prowadzić zajęcia w Microsoft Teams

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia zdalne

Uprzejmie informujemy, że pierwszy zjazd 25-27.09.2020 r. , ze względów organizacyjnych będzie się odbywała w trybie zdalnym (offline) - co oznacza, że prowadzący umieszczą na platformach materiały, które będziecie mogli Państwo odtworzyć w dowolnym momencie. Z wyjątkiem wykładów z anatomii, które będą przeniesione na inny termin.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacje dla studentów

 

List Władz Dziekańskich Wydziału Nauk o Zdrowiu  >>

List Prodziekana ds. Studenckich do Studentów I roku >>

Przewodnik dla Studentów>> 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU W SEMESTRZE ZIMOWYM

Rozkłady zajęć dydaktycznych >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia nauczycieli, którzy planują realizować część zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

Szanowni Państwo,

Jak co roku, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, zapraszamy na szkolenia nauczycieli, którzy planują w tym roku akademickim realizować część zajęć ze studentami w Centrum Symulacji Medycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacje profesorskie na Wydziale

 

16 czerwca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. Aldonie Kubicy, prof. UMK.

Prof. dr hab. Aldona  Kubica – Kierownik Katedry Promocji Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Zakładu Promocji Zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodnicząca Elekt oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Doktorat w 2008 w CM UMK, habilitacja w 2013 w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją zdrowotną, strategiami motywacji pacjentów, funkcjonowaniem w chorobie przewlekłej, badaniem gotowości do wypisu ze szpitala, współpracą lekarz-pacjent. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz trzech zwalidowanych skal do oceny pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także broszur edukacyjnych dla osób po zawale serca. Koordynowała ramię ambulatoryjne międzynarodowego projektu profilaktyki wtórnej chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy EUROASPIRE V w Polsce. Obecnie  reprezentuje UMK w Europejskim Projekcie Coroprevention. Ponadto jest autorem i kierownikiem programu MEDMOTION – wielopoziomowe interwencje edukacyjne i motywacyjne u pacjentów po zawale serca, którego realizacja rozpocznie się w tym roku w 31 polskich szpitalach w oparciu o przyznany grant badawczy. Prof. dr hab. Aldona Kubica jest uczestnikiem wielu międzynarodowych badań klinicznych.

 

21 lipca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu
dr hab. Marii Kłopockiej, prof. UMK.

Prof. dr hab. Maria Kłopocka – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w kadencjach: 2012-2016, 2016-2019 i 2019-2020, Kierownik Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, członek Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii oraz przedstawiciel Polski w European Crohn’s and  Colitis Organisation.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prodziekani na kadencję 2020-2024

Dnia 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK, Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.
 
W obecności Pani Dziekan -Elekt prof. dr hab. Aliny Borkowskiej, na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK nominowani zostali:
- prof. dr hab. Grzegorz Grześk – Prodziekan ds. badań i rozwoju
- dr Marta Podhorecka – Prodziekan ds. studenckich
- dr Magdalena Weber-Rajek – Prodziekan ds. kształcenia
 
Serdecznie gratulujemy !

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie kontynuacji nauczania

Komunikat Władz Dziekańskich WNoZ dotyczący kontynuacji nauczania od dnia 1. 06. 2020 r. >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska kandydatem na prorektora ds. Collegium Medicum

Komisja Wyborcza Uniwersytetu ogłosiła kandydatkę na prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-2024.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 27 kwietnia 2020 r. głosowania, kandydatem na prorektora ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 została wybrana prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Prof. Kornatowska w swoim programie wyborczym zwróciła szczególną uwagę na konieczność integracji wszystkich wydziałów Collegium Medicum z jednoczesnym uwzględnieniem ich odrębności. Ponadto w swojej wizji rozwoju Collegium Medicum uwzględnia strategię Uniwersytetu Badawczego i wiążących się z nią ambicji na poprawę warunków badawczo-dydaktycznych, klinicznych i wdrażania ambitnego programu inwestycyjnego. Pełny program wyborczy prof. Kornatowskiej można znaleźć na podstronie związanej z tegorocznymi wyborami. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informatory - zdalne nauczanie

Informacja Prodziekana WNoZ>>

Informator - studenci>>

Informator - nauczyciele  akademiccy>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZDALNE NAUCZANIE NA WYDZIALE

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI: 

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

 więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wolontariat

Szanowni Państwo Studenci kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne,


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił się z prośbą o pomoc w walce z zagrożeniem epidemicznym. Obecnie obowiązujące regulacje prawne dają możliwość studentom ostatnich lat wyżej wymienionych kierunków studiów  do aktywnego udziału w niektórych aspektach walki z zagrożeniem.


Zgłoszeń można dokonać poprzez stronę: https://wolontariat.cm.umk.pl/

 
 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomy absolwentom rozdane

Dnia 14. 12. 2019 r. odbyło sie uroczyste Dyplomatorium  absolwentów  Wydziału Nauk o Zdrowiu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Koło Naukowe Geriatrii najlepsze w konkursie StRuNy

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zwyciężyło w Ogólnopolskim Konkursie StRuNa.

StRuNa to ogólnopolski konkurs dla autorów i promotorów najlepszych projektów naukowych, realizowanych przez studentów i doktorantów, odbywający się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oficjalna strona Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK na Facebooku

Studenci, Absolwenci, Pracownicy oraz Sympatycy WNoZ CM UMK!!!
Zapraszamy do obserwowania, udostępniania oraz czynnego tworzenia Naszego
wydziałowego funpage'a.

Link do strony>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Awanse na Wydziale Nauk o Zdrowiu

W dniu 27.09.2019 r. Jego Magnificencja prof. Andrzej Tretyn wręczył awanse na profesora i profesora Uniwersytetu pracownikom Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Awans na stanowisko profesora: 

Prof. Aleksander Goch

Prof. Marek Harat

Prof. Sławomir Jeka

Prof. Jakub Kałużny

Prof. Janusz Stanecki

Prof. Bogusław Sygit

Prof. Maria Szewczyk

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Symulacji Medycznej

Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK do pracy naukowo-badawczej w nowym Studenckim Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Symulacji Medycznej przy Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.


więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na studia podyplomowe!

Zapraszamy na studia podyplomowe!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nasz człowiek przewodniczącym Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

W dniach 23-25 maja 2019 w Szczecinie odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii połączone z  zebraniem sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.  Na przewodniczącego Sekcji w kadencji 2019-2021 wybrano dr hab. n. med. Pawła Burduka, Kierownika Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej . Powierzono mu także organizację w 2021 roku w Bydgoszczy XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci na ratunek

Zespół studentów ratownictwa medycznego w składzie: Paulina Duraj, Martyna Hackl, Mateusz Orliński pod opieką naukową dr n.med. Elżbiety Bernaciak zajął  rewelacyjne 4 miejsce w X Mistrzostwach Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym, Szczyrk 2019r.

Warto wspomnieć, że nasi studenci w mistrzostwach uczestniczyli po raz pierwszy, stąd podwójnie cieszy taka wysoka lokata ! 

 Zespół odpowiedzialnie podszedł do Mistrzostw i rzetelnie przygotował się do zawodów podczas zajęć dydaktycznych na Uczelni. Wsparcia merytorycznego udzielili także ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, za co serdecznie dziękujemy.

Gratulujemy studentom zdobytej wiedzy i umiejętności, a także wytrwałości w dążeniu do celu. 

 

Dumni MY, Brawo WY !!!

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci Terapii Zajęciowej z wizytą w Klubie Pracy Twórczej

12 grudnia 2018 r. studenci I roku kierunku Terapia Zajęciowa pod opieką dr Michaliny Radzińskiej gościli na zajęciach w Klubie Pracy Twórczej Pipsztyk.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Naukowcy w międzynarodowym konsorcjum

Naukowcy z Collegium Medicum UMK w dniach 26-27 listopada 2018 r. wzięli udział w CFS/ME (Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis) International Conference Research Innovation & Discovery, organizowanej przez Griffith University w Gold Coast, Queensland, Australia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie dla Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii Collegium Medicum UMK otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie StRuNa w kategorii "Koło Naukowe Roku 2018".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Liderzy innowacji

Międzyuczelniany zespół naukowców, w składzie którego znajduje się nasza naukowiec dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK oraz dr inż. Dariusz Mikołajewski z Zakładu Teleinformatyki, Instytutu Mechaniki Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW w Bydgoszczy, otrzymał wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2018.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Aldona Kubica Ambasadorem Zdrowia 2018

Instytut Biznesu 16 października 2018 roku przyznał nagrody Ambasadorów Zdrowia.

Do Nagród Ambasadorów Zdrowia mogą pretendować najciekawsze osobowości świata medycyny i farmacji: lekarze, naukowcy, którzy walczą z chorobami, hamują lub powstrzymują ich rozwój, przyczyniają się do tego, że pacjenci mogą cieszyć się dłużej zdrowiem.

Portal TVP INFO poinformował, że w tym roku tytuł Ambasadora Zdrowia otrzymali prof. Aldona Kubica Kierownik Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu UMK, prof. Jerzy Sadowski, prezes zarządu Unicardia & Unimedica, prof. Cezary Szczylik, ordynator Oddziału Onkologii w Szpitalu Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, a także prof. Andrzej Kokoszka, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wynalazek na medal

Wynalazek współtworzony przez dr Emilię Mikołajewską z Katedry Fizjoterapii zdobył brązowy medal podczas International Warsaw Invention Show IWIS 2018. Rozwiązaniem, które nagrodzono, jest wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Setny zabieg trombektomii w Klinice Neurochirurgii i Neurologii

22 września 2018 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy wykonano setny zabieg trombektomii mechanicznej. Liczba ta jest najwyższą spośród wykonanych zabiegów w ośrodkach Polski północnej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedstawiciele Toho University w CM

24 września 2018 r. Collegium Medicum UMK gościło przedstawicieli Toho University z Japonii. Wizyta jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie badań oraz wymiany naukowej. Obszarami, które obejmie współpraca naukowa są w szczególności kardiologa i pielęgniarstwo.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Terapia zajęciowa - Kierunek na czasie

Terapia zajęciowa - Kierunek na czasie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konstytucja dla Nauki

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poszczególne przepisy będą wchodziły w życie stopniowo. Konstytucja dla Nauki to projekt obejmujący kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

100 000 zł na badania z PARPA

Dr n. o zdr. Damian Czarnecki, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego otrzymał ponad 100 000 zł na realizację zadania nr 44/3.4.3/18/DEA: “Wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu” określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego nr 2 “Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” w konkursie ogłoszonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Egzoszkielet wciąż nagradzany

Wykonany w technologii druku 3D egzoszkielet pasywny służący wsparciu siły osłabionych kończyn górnych u dzieci, którego współautorami są naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK: prof. dr hab. Aleksander Goch oraz dr Emilia Mikołajewska, zdobył kolejne laury.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Z Nagrodami Marszałka 2018

Naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska zostali 19 czerwca 2018 r. uhonorowani Nagrodami Marszałka 2018. Wśród wyróżnionych znaleźli się prof. dr hab. Wojciech Zegarski oraz dr Maciej Nowacki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Supertalent w medycynie

Dr n. med. Maciej Nowacki, adiunkt w Katedrze Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum UMK, został laureatem plebiscytu „Supertalenty w Medycynie”, promującego liderów młodego pokolenia lekarzy, organizowanego przez redakcję „Pulsu Medycyny”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia w Banku Mleka Kobiecego

28 maja 2018 r. studenci II roku studiów na kierunku Położnictwo uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych w Banku Mleka Kobiecego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Bank powstał w 2013 r. w ramach programu „Mamy mleko dla wcześniaka w województwie kujawsko-pomorskim”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyniki XIII Mistrzostw UMK w tenisie ziemnym

26 maja 2018 r. Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej zorganizowała dla studentów i pracowników UMK oraz pracowników ochrony zdrowia na XIII Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym o puchary prorektora ds. Collegium Medicum.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XX-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu

10-11 maja 2018 r.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu"
Konferencja Jubileuszowa z okazji XX-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykłady fakultatywne w j. angielskim

W związku z zaplanowanym przyjazdem Prof. Mauro Panteghini, wybitnego eksperta z dziedziny medycyny laboratoryjnej, w charakterze „Visiting Professor” na zaproszenie Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej, w dniach 25, 28-29 maja 2018 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy osoby, w szczególności studentów 4-5 roku Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu do wysłuchania cyklu wykładów, które osobiście poprowadzi Profesor Mauro Panteghini.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

International Cardiovascular Research Meeting

W dniach 10-12 maja 2018 r. w Bydgoszczy odbył się International Cardiovascular Research Meeting organizowany przez Katedrę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Katedrę i Zakład Promocji Zdrowia oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyniki Bydgoskich Igrzysk Symulacji

26 kwietnia 2018 r. w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK odbyły się pierwsze lokalne zawody symulacji medycznej zwane Bydgoskimi Igrzyskami Symulacji.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medal za egzoszkielet

Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych, otrzymał złoty medal na 21. Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES w Moskwie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa sala w CSM - pacjent wirtualny

Od 16 kwietnia 2018 r. Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK udostępnia dla studentów kierunku lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo a także ratownictwo medyczne salę komputerowego wspomagania nauczania - pacjent wirtualny.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Wojciech Zegarski Bydgoszczaninem Roku

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK został wybrany Bydgoszczaninem Roku 2017 w corocznym plebiscycie Expressu Bydgoskiego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medal i nagrody na IPITEx 2018

Złoty medal oraz dwie nagrody specjalne przyznane przez liderów delegacji kanadyjskiej i rumuńskiej trafiły na ręce zespołu naukowego, który reprezentował Collegium Medicum UMK na targach nowych technologii "Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” IPITEx 2018 w Bangkoku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska - prof. dr hab. Jakub Kałużny

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych otrzymał prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny, Kierownik Zakładu Biologii Układu Wzrokowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepszy Student UMK z naszego wydziału!

Najlepszym Studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2016/2017 została lic. Anna Maria Dobosiewicz, studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Młody naukowiec z międzynarodowym wyróżnieniem

Dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej w Katedrze Fizjoterapii otrzymała pierwszą nagrodę dla młodego naukowca od International College of Psychosomatic Medicine.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Zegarski uhonorowany "Bydgoskim Autografem"

23 września 2017 r. prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy.

więcej informacji

Archiwum