Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

 

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie/kursowe w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 wykłady kursowe na WNoZ będą się odbywały zdalnie, w trybie offline (asynchronicznie) za pośrednictwem Microsoft Teams. Zajęcia można realizować przez cały rok akademicki, niezależnie na jaki semestr wykład/wykłady zostały przypisane w planie studiów. Zgodnie z planami studiów w roku akademickim 2021/2022 student zobowiązany jest do zrealizowania:

na studiach I stopnia:

 • na kierunkach: elektroradiologia, dietetyka: 4 wykładów  ogólnouniwersyteckich /kursowych (4 x 15 godz.);
 • na kierunkach: audiofonologia, terapia zajęciowa: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 15 godz.);
 • na kierunku: ratownictwo medyczne: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 15 godz.);

na studiach II stopnia:

 • na kierunku: zdrowie publiczne: 4 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (4 x 15 godz.);
 • na kierunku: dietetyka: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 15 godz.);

na studiach jednolitych magisterskich:

 • na kierunku: fizjoterapia: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 15 godz.);

System rejestracji w USOSweb otwarty będzie od 6.12.2021 r. godz. 8.00 do 17.12.2021 r. godz. 23.59

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie/kursowe w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 wykłady kursowe na WNoZ będą się odbywały zdalnie, w trybie offline (asynchronicznie) za pośrednictwem Microsoft Teams. Zajęcia można realizować przez cały rok akademicki, niezależnie na jaki semestr wykład/wykłady zostały przypisane w planie studiów. Zgodnie z planami studiów w roku akademickim 2021/2022 student zobowiązany jest do zrealizowania:

na studiach I stopnia:

 • na kierunkach: elektroradiologia, dietetyka: 4 wykładów  ogólnouniwersyteckich /kursowych (4 x 15 godz.);
 • na kierunkach: audiofonologia, terapia zajęciowa: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 15 godz.);
 • na kierunku: ratownictwo medyczne: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 15 godz.);

na studiach II stopnia:

 • na kierunku: zdrowie publiczne: 4 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (4 x 15 godz.);
 • na kierunku: dietetyka: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 15 godz.);

na studiach jednolitych magisterskich:

 • na kierunku: fizjoterapia: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 15 godz.);

 

System rejestracji w USOSweb otwarty będzie od 6.12.2021 r. godz. 8.00 do 17.12.2021 r. godz. 23.59

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie/kursowe w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 wykłady kursowe na WNoZ będą się odbywały zdalnie, w trybie offline (asynchronicznie) za pośrednictwem Microsoft Teams. Zajęcia można realizować przez cały rok akademicki, niezależnie na jaki semestr wykład/wykłady zostały przypisane w planie studiów. Zgodnie z planami studiów w roku akademickim 2021/2022 student zobowiązany jest do zrealizowania:

na studiach I stopnia:

 • na kierunkach: elektroradiologia, dietetyka: 4 wykładów  ogólnouniwersyteckich /kursowych (4 x 15 godz.);
 • na kierunkach: audiofonologia, terapia zajęciowa: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 15 godz.);
 • na kierunku: ratownictwo medyczne: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 15 godz.);

na studiach II stopnia:

 • na kierunku: zdrowie publiczne: 4 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (4 x 15 godz.);
 • na kierunku: dietetyka: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 15 godz.);

na studiach jednolitych magisterskich:

 • na kierunku: fizjoterapia: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 15 godz.);

 

System rejestracji w USOSweb otwarty będzie od 6.12.2021 r. godz. 8.00 do 17.12.2021 r. godz. 23.59

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie/kursowe w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 wykłady kursowe na WNoZ będą się odbywały zdalnie, w trybie offline (asynchronicznie) za pośrednictwem Microsoft Teams. Zajęcia można realizować przez cały rok akademicki, niezależnie na jaki semestr wykład/wykłady zostały przypisane w planie studiów. Zgodnie z planami studiów w roku akademickim 2021/2022 student zobowiązany jest do zrealizowania:

na studiach I stopnia:

 • na kierunkach: elektroradiologia, dietetyka: 4 wykładów  ogólnouniwersyteckich /kursowych (4 x 15 godz.);
 • na kierunkach: audiofonologia, terapia zajęciowa: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 15 godz.);
 • na kierunku: ratownictwo medyczne: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 15 godz.);

na studiach II stopnia:

 • na kierunku: zdrowie publiczne: 4 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (4 x 15 godz.);
 • na kierunku: dietetyka: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 15 godz.);

na studiach jednolitych magisterskich:

 • na kierunku: fizjoterapia: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 15 godz.);

 

System rejestracji w USOSweb otwarty będzie od 6.12.2021 r. godz. 8.00 do 17.12.2021 r. godz. 23.59

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Informacje dotyczące kształcenia>>

Informacje dotyczące wymazów>>

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Dnia 26. 11. 2021 r. odbyło się uroczyste Dyplomatorium Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szanowni Państwo,

 

Chciałabym przedstawić się Państwu jako Ambasadorka Programów Fulbrighta na lata 2021-2023 https://fulbright.edu.pl/ambasadorzy/

Jako była stypendystka Fulbrighta i naukowczyni z regionu kujawsko-pomorskiego (PBS, UKW), chciałabym zachęcać do zainteresowania się wspaniałą ofertą Komisji Fulbrighta i wspomagać w procesie podejmowania decyzji i aplikacji. Moim pierwszym działaniem jest webinar, zorganizowany wspólnie z Działem Współpracy Międzynarodowej Politechniki Bydgoskiej oraz KPK Politechniki Gdańskiej, w którym opowiemy o możliwościach podjęcia mobilności ze wsparciem programów europejskich (EURAXESS) i amerykańskich (Fulbright).

Zapraszam na nasze pierwsze wydarzenie i również zachęcam do włączania mnie w Państwa seminaria na temat mobilności. Chętnie się spotkam i poopowiadam o tym, jak to jest być stypendystą/tką Fulbrighta i co należy zrobić, żeby się nim/nią stać.

Informacja o wydarzeniu „Naukowcy na walizkach, czyli szkolenie o mobilności. Część 1. Programy europejskie i amerykańskie”.

Gdzie? Platforma MS Teams

Kiedy? 1 grudnia, w godzinach 13:00 - 14:00

Informacja na FB: https://www.facebook.com/erasmuspolitechnikabdg

 

Plan ramowy:

Godz. 13.00 wprowadzenie

Godz. 13.05 – 13.35 EURAXESS - Portal dla mobilnych naukowców Renata Downar-Zapolska, KPK Gdańsk, Politechnika Gdańska

Godz. 13.35 – 14.00 Fulbright Poland – Lifetime Adventure Anna Sławińska & Kevin Sompel, Politechnika Bydgoska                          im. J.J. Śniadeckich

Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGXqB_HQY1zTJ4ieEyJXee5OgTaac-5aClQN_QlGFnUQ1%40thread.tacv2/1636963725774?context=%7b%22Tid%22%3a%221acdc1b3-6f10-4b9b-ac4b-93b3104cda07%22%2c%22Oid%22%3a%22e05d6e8c-7dec-43fe-83b3-cb3c0a20c1ee%22%7d

 

Z poważaniem,

Anna Sławińska

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dział Nauki i Projektów CM uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

 Ze szczepienia skorzystać mogą: 

 - nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni, 
- studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów, 


więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, różne kierunki drogi naukowej oraz możliwości wsparcia akademickiego w szeroko rozumianym rozwoju.

 

Szczegóły projektu:

 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK

Patronat naukowy: prof. dr hab. Alina Borkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Organizacja projektu: dr Marta Podhorecka, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Grupa docelowa: Społeczność akademicka UMK zainteresowani działalnością naukową.

Szczegóły:

 • Czas spotkania około 45 minut + 15 minut na dyskusję.
 • Moderator spotkań – dr Marta Podhorecka.
 • Spotkania odbywają się online poprzez platformę ClickMeeting
 • Zapisy na poszczególne wykłady są będą odbywały się poprzez platformę ClickMeeting za pomocą adresów mailowych z domeną UMK – liczba uczestników ograniczona!
 • Linki do spotkań będą systematycznie umieszczane w harmonogramie poniżej.
 • Po każdym wykładzie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz ma możliwość przedstawienia swojej opinii nt. spotkania (za którą będziemy bardzo wdzięczni).

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szczepienia dla studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Dnia 5 października 2021 roku o godz. 13.oo odbyła się uroczysta IMMATRYKULACJA na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Galeria zdjęć

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group.

 

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

 1. Wejść na stronę: cm.mentor.pl (platforma cm.mentor.pl uruchomiona zostanie dnia 21 września 2021 r.)
 2. Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
 3. Opłacić składkę
 4. Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Konkurs grantowy ONKOgranty V

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do V edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

 

W V edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

 • Nowotwór jako choroba przewlekła
 • Onkologia po pandemii
 • Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

 

Termin zgłaszania projektów upływa 30 października 2021 r.

Wyniki V edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2022 r.

Regulamin >>

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@ligawalkizrakiem.pl.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplom Ministra EiN dla Katedry Fizjoterapii

W ramach 14. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2021 (15-15.06.2021 r.) Minister Edukacji i Nauki nagrodził dyplomem, za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2020 r. projekt dr hab. Emilii Mikołajewskiej prof. UMK "Zestaw diagnostyczny chwytów podstawowych w terapii ręki wraz z nakładkami dla chwytów grafomotorycznych optymalnych."

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

W dniu 30.06.21 odbyły się pierwsze obrony prac dyplomowych na kierunku Terapia Zajęciowa. W imieniu całej Społeczności Akademickiej gratulujemy wszystkim Absolwentom i życzymy powodzenia w życiu zawodowym oraz prywatnym!

 

Władze Dziekańskie 

Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

List  do społeczności akademickiej >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci pomagają mieszkańcom

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia online z baz ScienceDirect i Scopus

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 kwietnia – 1 czerwca 2021 roku Elsevier organizuje serię szkoleń online z baz ScienceDirect i Scopus. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Podziękowania studentów kierunku Ratownictwo medyczne >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nauka zdalna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2021 r., w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu przechodzą na tryb zdalny.
 
 
Władze Dziekańskie WNoZ

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Dr  Kosma Kołodziej z Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego Collegium Medicum UMK otrzymał nagrodę specjalną konkursu Newsweeka o tytuł „Społecznika roku 2020" w kategorii wsparcia dla szpitali.

Dr Kosma Kołodziej zorganizował wzorowy system wsparcia, dzięki któremu zapewniono środki ochrony osobistej oraz wyżywienie dla personelu 19 szpitali i licznych placówek opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs został zorganizowany przez „Newsweek”, a uroczyste wyróżnienie nastąpiło podczas zorganizowanej wirtualnie gali.

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

Regulamin>>

Wniosek >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja do Studenckiej Przychodni Zdrowia

Drodzy Studenci
Zapraszamy Was do udziału w projekcie: "Studencka Przychodnia Zdrowia"; prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu w ramach konsorcjum YUFE  Help Desk.

Co to takiego?
Studencka Przychodnia Zdrowia będzie miejscem udzielającym porad w zakresie kompetencji personelu medycznego Ponadto w przychodni będą działały dwie interdyscyplinarne poradnie zajmujące się problematyką pediatrii oraz geriatrii, które w swoim składzie będą reprezentowały studentów z różnych kierunków kształcenia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nauczanie zdalne - kursy zaawansowane dla nauczycieli akademickich

Aby rozpocząć korzystanie z „kursów zaawansowanych” można:

- wybrać link do kursu z listy poniżej, zalogować się przez Centralny Punkt Logowania

lub

- wejść na stronę moodle.umk.pl – wybrać Szkolenia dla pracowników UMK – wybrać Szkolenia – rok akademicki 2020/21Szkolenia zaawansowane - wybrać kurs i zalogować się przez Centralny Punkt Logowania

Kursy nie są zabezpieczone hasłem

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat dotyczący wymazów przed realizacją zajęć klinicznych

Szanowni Studenci, Nauczyciele Akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Uprzejmie informuję, że po konsultacjach z Mikrobiologiem Klinicznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1  - Panem dr hab.  A. Deptułą, prof. UMK wymazy w kierunku Covid-19 studentom WNoZ przeprowadzane będą wyłącznie przed realizacja zajęć klinicznych przy łóżku chorego w nw. jednostkach:

 • Katedrze Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej;
 • Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencję edukacyjną Żywienie i suplementacja w położnictwie

 

Studenckie Koło Naukowe Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić
Państwa na pierwszą w tym roku konferencję edukacyjną: "Żywienie i suplementacja w położnictwie". 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. tytuł profesora uzyskał Pan dr hab. Jacek Budzyński.

Dr hab. n. med. Jacek Budzyński uzyskał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 22 lutego 2021r.. Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w 1993r.. Stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem uzyskał w roku 2001 na podstawie rozprawy pt.: „Parametry lipidowe i hemostatyczne u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej leczonych odwykowo". Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych zdobył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2012 na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji pt. „Wybrane aspekty stosowania inhibitorów pompy protonowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nawracającym bólem w klatce piersiowej”. Jest współautorem i autorem 448 publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej wartości bibliometrycznej Impact Factor 109,456 i punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 346 pkt. Jest laureatem indywidualnej (2002- II- stopnia) i zespołowych Nagród Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowo- badawczej (2017r. - I-go i II-go stopnia, w 2020r. - I-go stopnia) oraz beneficjentem stypendium Rektora UMK za wysokopunktowaną publikację (2019).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. tytuł profesora uzyskał Pan dr hab. Krzysztof Roszkowski.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski – ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy pt.: "Analiza produktów reperacji tlenowych uszkodzeń DNA w moczu pacjentów chorych na nowotwory poddanych radioterapii". Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 r. za osiągnięcie pt.: "Możliwości zastosowania w praktyce klinicznej markerów oksydacyjnych uszkodzeń DNA". Od roku 2015 pracuje w Collegium Medicum UMK. Jest autorem 76 publikacji naukowych o łącznym Impact Factorze 128. Od 2014 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma "Journal of Hematology and Oncology Research", a także członkiem rady naukowej 10 czasopism o zasięgu międzynarodowym. Recenzent ponad stu publikacji naukowych w czasopismach z IF. Recenzent merytoryczny kilkunastu wniosków grantowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu LIDER). Członek zespołu eksperckiego do zadań związanych z realizacją zleceń Ministra Zdrowia. Ekspert w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Krzysztofa Roszkowskiego koncentrują się wokół poszukiwania molekularnych markerów skuteczności leczenia onkologicznego. Aktualnie prowadzi projekty badawcze w międzynarodowych zespołach badawczych z Department of Translational Hematology and Oncology Research, Lerner Research Institute, Cleveland Clinic, USA, Departments of Dermatology and Pathology, University of Alabama at Birmingham, USA oraz Department of Chemical Engineering (DEQ), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego z zakresie radioterapii onkologicznej. Jest kierownikiem Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz kierownikiem Katedry Onkologii Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

 
Szanowni Absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK!
 
Dziś żegnamy się z Państwem, jesteśmy z Wami myślami, a w Naszym sercu jest specjalny kawałek tylko dla Was! 
Niestety nie możemy Wam winszować w tradycyjnych warunkach, więc przekazujemy życzenia wirtualnie!
Trzymamy za Was kciuki i do zobaczenia!!!
Społeczność Akademicka WNoZ CM UMK
 
Premiera filmu odbędzie się 19.02.21 o godz.18.00. 
https://www.youtube.com/watch?v=4FYHD1iIcrc&feature=youtu.be 
 
Film powstał dzięki współpracy z @Program "Absolwent UMK" oraz Sekcją kreatywną Działu Promocji i Informacji UMK.
@Program "Absolwent UMK – Program "Absolwent UMK"

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs „Grants4NCUStudents” dla studentów i doktorantów

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu Grants4NCUStudents - 2021.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie oraz kursowe

12 lutego 2021 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim oraz językach obcych potrwa do dnia 5 marca 2021 r. do godz. 23:59.  W pierwszym tygodniu rejestracji będzie można zarejestrować się maksymalnie na dwa przedmioty. Od 25 lutego 2021 r. od godz. 18:00 zostanie udostępniona możliwość wybrania kolejnych dwóch przedmiotów. W przypadku problemów dotyczących oferty dydaktycznej należy skontaktować się z osobami zajmującymi się na wydziałach ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich. Problemy techniczne można zgłaszać do Uczelnianego Centrum Informatycznego (usos@umk.pl).

Więcej informacji na temat zajęć ogólnouniwersyteckich

Dodatkowo studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu mają możliwość wyboru wykładów kursowych zamiast zajęć ogólnouniwersyteckich. 

Wykłady kursowe realizowane są asynchronicznie przez nauczycieli akademickich WNoZ ze studentami Wydziału.

Zarejestrować na wykłady kursowe mogą się studenci, którzy nie wybrali jeszcze wszystkich wykładów kursowych, przewidzianych w planie studiów dla danego kierunku w bieżącym roku akademickim.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

25 stycznia 2021 r. zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.


więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Na okres 5 lat prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej.  

Do zadań konsultanta krajowego należy m.in. inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych oraz ich ocena, prognozowanie potrzeb zdrowotnych, doradztwo, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych, opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski, ect.

Serdecznie gratulujemy !

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

#CMniebolało Studenci CM UMK idą się szczepić!

 Drodzy Studenci, Pracownicy oraz pozostali zainteresowani!

Żyjemy w dobie „fake news”, które rozprzestrzeniają się 6-krotnie szybciej niż prawdziwe informacje! W 2017 roku współtwórca World Wide Web – Tim Berners-Lee – powiedział, że fałszywe wiadomości są jednym z trzech najbardziej szkodliwych nowych trendów w Internecie, które należy rozwiązać, jeśli sieć ma naprawdę „służyć ludziom”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Kapituła konkursu złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę zdrowia: przedstawicieli związków pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny doceniła działania Towarzystwa i wpływ na rzeczywistość w kraju podczas pandemii.


Gala konkursu ( online) odbędzie 14 stycznia 2021. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, o możliwości składania wniosków o Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wszelkie informacje dotyczące ww. konkursów wraz z formularzami wniosków i wymaganych zgód, dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów CM oraz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Reprezentant Wydziału

Mariusz Wąsicki, student Collegium Medicum UMK został jednogłośnie wybrany do Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, działającej z ramienia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem Mariusza Wąsickiego jest reprezentacja studentów z dziedziny nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych. Ponadto zajmuje się koordynacją zespołów przyporządkowanych do tych dyscyplin oraz odpowiada za zapewnienie sprawnego obiegu informacji między przedstawicielami uczelni medycznych.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

https://csm.cm.umk.pl/?id=19653
https://csm.cm.umk.pl/dydaktyka/procedury-covid-19/

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dostęp do pracowni komputerowej

Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach wsparcia studentów przeznacza pracownię komputerową w budynku dydaktycznym CM przy ulicy Sandomierskiej 16 na potrzeby studentów, którzy mogą mieć problemy techniczne i/lub sprzętowe uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 - Z pracowni będą mogli skorzystać studenci po uprzednim zapisaniu drogą mailową u Pani Beaty Bakalarz - kizterfiz@cm.umk.pl

 - Ilość osób, które będą przebywały jednocześnie w pracowni komputerowej będzie zawsze zgodna z wytycznymi reżimu sanitarnego.

 - Przed skorzystaniem z pracowni prosimy w portierni budynku prosimy o wpisanie danych w zeszyt (godzina wejścia do pracowni, godzina opuszczenia pracowni oraz numer indeksu).

 - Ze względów higienicznych studenci, muszą być wyposażeni w własne słuchawki.

 - W budynku oraz w pracowni komputerowej należy stosować się do wszystkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Prof. dr hab. Paweł Zalewski – urodził się w Elblągu (1980 r.), w 2005 r. ukończył studia z zakresu fizjoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych za rozprawę pt. "Ocena czynnościowa układu autonomicznego u osób poddanych oddziaływaniu temperatur kriogenicznych". Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymał w 2015 r., na podstawie osiągnięcia, pt. "Czynność autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych". 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Szczegółowe informacje >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

 

Wywiad z Panią dr Anną Pyszorą >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zawieszenie zajęć klinicznych

Zarządzenie nr 3 Dziekana WNoZ w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych >>  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku

 

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku (stopnia I i II oraz jednolitych magisterskich)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jak prowadzić zajęcia w Microsoft Teams

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia zdalne

Uprzejmie informujemy, że pierwszy zjazd 25-27.09.2020 r. , ze względów organizacyjnych będzie się odbywała w trybie zdalnym (offline) - co oznacza, że prowadzący umieszczą na platformach materiały, które będziecie mogli Państwo odtworzyć w dowolnym momencie. Z wyjątkiem wykładów z anatomii, które będą przeniesione na inny termin.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacje dla studentów

 

List Władz Dziekańskich Wydziału Nauk o Zdrowiu  >>

List Prodziekana ds. Studenckich do Studentów I roku >>

Przewodnik dla Studentów>> 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU W SEMESTRZE ZIMOWYM

Rozkłady zajęć dydaktycznych >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia nauczycieli, którzy planują realizować część zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

Szanowni Państwo,

Jak co roku, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, zapraszamy na szkolenia nauczycieli, którzy planują w tym roku akademickim realizować część zajęć ze studentami w Centrum Symulacji Medycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacje profesorskie na Wydziale

 

16 czerwca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. Aldonie Kubicy, prof. UMK.

Prof. dr hab. Aldona  Kubica – Kierownik Katedry Promocji Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Zakładu Promocji Zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodnicząca Elekt oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Doktorat w 2008 w CM UMK, habilitacja w 2013 w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją zdrowotną, strategiami motywacji pacjentów, funkcjonowaniem w chorobie przewlekłej, badaniem gotowości do wypisu ze szpitala, współpracą lekarz-pacjent. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz trzech zwalidowanych skal do oceny pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także broszur edukacyjnych dla osób po zawale serca. Koordynowała ramię ambulatoryjne międzynarodowego projektu profilaktyki wtórnej chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy EUROASPIRE V w Polsce. Obecnie  reprezentuje UMK w Europejskim Projekcie Coroprevention. Ponadto jest autorem i kierownikiem programu MEDMOTION – wielopoziomowe interwencje edukacyjne i motywacyjne u pacjentów po zawale serca, którego realizacja rozpocznie się w tym roku w 31 polskich szpitalach w oparciu o przyznany grant badawczy. Prof. dr hab. Aldona Kubica jest uczestnikiem wielu międzynarodowych badań klinicznych.

 

21 lipca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu
dr hab. Marii Kłopockiej, prof. UMK.

Prof. dr hab. Maria Kłopocka – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w kadencjach: 2012-2016, 2016-2019 i 2019-2020, Kierownik Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, członek Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii oraz przedstawiciel Polski w European Crohn’s and  Colitis Organisation.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prodziekani na kadencję 2020-2024

Dnia 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK, Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.
 
W obecności Pani Dziekan -Elekt prof. dr hab. Aliny Borkowskiej, na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK nominowani zostali:
- prof. dr hab. Grzegorz Grześk – Prodziekan ds. badań i rozwoju
- dr Marta Podhorecka – Prodziekan ds. studenckich
- dr Magdalena Weber-Rajek – Prodziekan ds. kształcenia
 
Serdecznie gratulujemy !

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie kontynuacji nauczania

Komunikat Władz Dziekańskich WNoZ dotyczący kontynuacji nauczania od dnia 1. 06. 2020 r. >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska kandydatem na prorektora ds. Collegium Medicum

Komisja Wyborcza Uniwersytetu ogłosiła kandydatkę na prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-2024.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 27 kwietnia 2020 r. głosowania, kandydatem na prorektora ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 została wybrana prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Prof. Kornatowska w swoim programie wyborczym zwróciła szczególną uwagę na konieczność integracji wszystkich wydziałów Collegium Medicum z jednoczesnym uwzględnieniem ich odrębności. Ponadto w swojej wizji rozwoju Collegium Medicum uwzględnia strategię Uniwersytetu Badawczego i wiążących się z nią ambicji na poprawę warunków badawczo-dydaktycznych, klinicznych i wdrażania ambitnego programu inwestycyjnego. Pełny program wyborczy prof. Kornatowskiej można znaleźć na podstronie związanej z tegorocznymi wyborami. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informatory - zdalne nauczanie

Informacja Prodziekana WNoZ>>

Informator - studenci>>

Informator - nauczyciele  akademiccy>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZDALNE NAUCZANIE NA WYDZIALE

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI: 

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

 więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wolontariat

Szanowni Państwo Studenci kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne,


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił się z prośbą o pomoc w walce z zagrożeniem epidemicznym. Obecnie obowiązujące regulacje prawne dają możliwość studentom ostatnich lat wyżej wymienionych kierunków studiów  do aktywnego udziału w niektórych aspektach walki z zagrożeniem.


Zgłoszeń można dokonać poprzez stronę: https://wolontariat.cm.umk.pl/

 
 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomy absolwentom rozdane

Dnia 14. 12. 2019 r. odbyło sie uroczyste Dyplomatorium  absolwentów  Wydziału Nauk o Zdrowiu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Koło Naukowe Geriatrii najlepsze w konkursie StRuNy

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zwyciężyło w Ogólnopolskim Konkursie StRuNa.

StRuNa to ogólnopolski konkurs dla autorów i promotorów najlepszych projektów naukowych, realizowanych przez studentów i doktorantów, odbywający się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oficjalna strona Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK na Facebooku

Studenci, Absolwenci, Pracownicy oraz Sympatycy WNoZ CM UMK!!!
Zapraszamy do obserwowania, udostępniania oraz czynnego tworzenia Naszego
wydziałowego funpage'a.

Link do strony>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Awanse na Wydziale Nauk o Zdrowiu

W dniu 27.09.2019 r. Jego Magnificencja prof. Andrzej Tretyn wręczył awanse na profesora i profesora Uniwersytetu pracownikom Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Awans na stanowisko profesora: 

Prof. Aleksander Goch

Prof. Marek Harat

Prof. Sławomir Jeka

Prof. Jakub Kałużny

Prof. Janusz Stanecki

Prof. Bogusław Sygit

Prof. Maria Szewczyk

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Symulacji Medycznej

Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK do pracy naukowo-badawczej w nowym Studenckim Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Symulacji Medycznej przy Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.


więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na studia podyplomowe!

Zapraszamy na studia podyplomowe!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nasz człowiek przewodniczącym Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

W dniach 23-25 maja 2019 w Szczecinie odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii połączone z  zebraniem sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.  Na przewodniczącego Sekcji w kadencji 2019-2021 wybrano dr hab. n. med. Pawła Burduka, Kierownika Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej . Powierzono mu także organizację w 2021 roku w Bydgoszczy XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci na ratunek

Zespół studentów ratownictwa medycznego w składzie: Paulina Duraj, Martyna Hackl, Mateusz Orliński pod opieką naukową dr n.med. Elżbiety Bernaciak zajął  rewelacyjne 4 miejsce w X Mistrzostwach Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym, Szczyrk 2019r.

Warto wspomnieć, że nasi studenci w mistrzostwach uczestniczyli po raz pierwszy, stąd podwójnie cieszy taka wysoka lokata ! 

 Zespół odpowiedzialnie podszedł do Mistrzostw i rzetelnie przygotował się do zawodów podczas zajęć dydaktycznych na Uczelni. Wsparcia merytorycznego udzielili także ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, za co serdecznie dziękujemy.

Gratulujemy studentom zdobytej wiedzy i umiejętności, a także wytrwałości w dążeniu do celu. 

 

Dumni MY, Brawo WY !!!

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci Terapii Zajęciowej z wizytą w Klubie Pracy Twórczej

12 grudnia 2018 r. studenci I roku kierunku Terapia Zajęciowa pod opieką dr Michaliny Radzińskiej gościli na zajęciach w Klubie Pracy Twórczej Pipsztyk.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Naukowcy w międzynarodowym konsorcjum

Naukowcy z Collegium Medicum UMK w dniach 26-27 listopada 2018 r. wzięli udział w CFS/ME (Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis) International Conference Research Innovation & Discovery, organizowanej przez Griffith University w Gold Coast, Queensland, Australia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie dla Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii Collegium Medicum UMK otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie StRuNa w kategorii "Koło Naukowe Roku 2018".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Liderzy innowacji

Międzyuczelniany zespół naukowców, w składzie którego znajduje się nasza naukowiec dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK oraz dr inż. Dariusz Mikołajewski z Zakładu Teleinformatyki, Instytutu Mechaniki Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW w Bydgoszczy, otrzymał wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2018.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Aldona Kubica Ambasadorem Zdrowia 2018

Instytut Biznesu 16 października 2018 roku przyznał nagrody Ambasadorów Zdrowia.

Do Nagród Ambasadorów Zdrowia mogą pretendować najciekawsze osobowości świata medycyny i farmacji: lekarze, naukowcy, którzy walczą z chorobami, hamują lub powstrzymują ich rozwój, przyczyniają się do tego, że pacjenci mogą cieszyć się dłużej zdrowiem.

Portal TVP INFO poinformował, że w tym roku tytuł Ambasadora Zdrowia otrzymali prof. Aldona Kubica Kierownik Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu UMK, prof. Jerzy Sadowski, prezes zarządu Unicardia & Unimedica, prof. Cezary Szczylik, ordynator Oddziału Onkologii w Szpitalu Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, a także prof. Andrzej Kokoszka, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wynalazek na medal

Wynalazek współtworzony przez dr Emilię Mikołajewską z Katedry Fizjoterapii zdobył brązowy medal podczas International Warsaw Invention Show IWIS 2018. Rozwiązaniem, które nagrodzono, jest wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Setny zabieg trombektomii w Klinice Neurochirurgii i Neurologii

22 września 2018 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy wykonano setny zabieg trombektomii mechanicznej. Liczba ta jest najwyższą spośród wykonanych zabiegów w ośrodkach Polski północnej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedstawiciele Toho University w CM

24 września 2018 r. Collegium Medicum UMK gościło przedstawicieli Toho University z Japonii. Wizyta jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie badań oraz wymiany naukowej. Obszarami, które obejmie współpraca naukowa są w szczególności kardiologa i pielęgniarstwo.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Terapia zajęciowa - Kierunek na czasie

Terapia zajęciowa - Kierunek na czasie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konstytucja dla Nauki

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poszczególne przepisy będą wchodziły w życie stopniowo. Konstytucja dla Nauki to projekt obejmujący kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

100 000 zł na badania z PARPA

Dr n. o zdr. Damian Czarnecki, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego otrzymał ponad 100 000 zł na realizację zadania nr 44/3.4.3/18/DEA: “Wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu” określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego nr 2 “Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” w konkursie ogłoszonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Egzoszkielet wciąż nagradzany

Wykonany w technologii druku 3D egzoszkielet pasywny służący wsparciu siły osłabionych kończyn górnych u dzieci, którego współautorami są naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK: prof. dr hab. Aleksander Goch oraz dr Emilia Mikołajewska, zdobył kolejne laury.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Z Nagrodami Marszałka 2018

Naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska zostali 19 czerwca 2018 r. uhonorowani Nagrodami Marszałka 2018. Wśród wyróżnionych znaleźli się prof. dr hab. Wojciech Zegarski oraz dr Maciej Nowacki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Supertalent w medycynie

Dr n. med. Maciej Nowacki, adiunkt w Katedrze Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum UMK, został laureatem plebiscytu „Supertalenty w Medycynie”, promującego liderów młodego pokolenia lekarzy, organizowanego przez redakcję „Pulsu Medycyny”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia w Banku Mleka Kobiecego

28 maja 2018 r. studenci II roku studiów na kierunku Położnictwo uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych w Banku Mleka Kobiecego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Bank powstał w 2013 r. w ramach programu „Mamy mleko dla wcześniaka w województwie kujawsko-pomorskim”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyniki XIII Mistrzostw UMK w tenisie ziemnym

26 maja 2018 r. Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej zorganizowała dla studentów i pracowników UMK oraz pracowników ochrony zdrowia na XIII Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym o puchary prorektora ds. Collegium Medicum.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XX-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu

10-11 maja 2018 r.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu"
Konferencja Jubileuszowa z okazji XX-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykłady fakultatywne w j. angielskim

W związku z zaplanowanym przyjazdem Prof. Mauro Panteghini, wybitnego eksperta z dziedziny medycyny laboratoryjnej, w charakterze „Visiting Professor” na zaproszenie Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej, w dniach 25, 28-29 maja 2018 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy osoby, w szczególności studentów 4-5 roku Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu do wysłuchania cyklu wykładów, które osobiście poprowadzi Profesor Mauro Panteghini.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

International Cardiovascular Research Meeting

W dniach 10-12 maja 2018 r. w Bydgoszczy odbył się International Cardiovascular Research Meeting organizowany przez Katedrę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Katedrę i Zakład Promocji Zdrowia oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyniki Bydgoskich Igrzysk Symulacji

26 kwietnia 2018 r. w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK odbyły się pierwsze lokalne zawody symulacji medycznej zwane Bydgoskimi Igrzyskami Symulacji.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medal za egzoszkielet

Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych, otrzymał złoty medal na 21. Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES w Moskwie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa sala w CSM - pacjent wirtualny

Od 16 kwietnia 2018 r. Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK udostępnia dla studentów kierunku lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo a także ratownictwo medyczne salę komputerowego wspomagania nauczania - pacjent wirtualny.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Wojciech Zegarski Bydgoszczaninem Roku

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK został wybrany Bydgoszczaninem Roku 2017 w corocznym plebiscycie Expressu Bydgoskiego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medal i nagrody na IPITEx 2018

Złoty medal oraz dwie nagrody specjalne przyznane przez liderów delegacji kanadyjskiej i rumuńskiej trafiły na ręce zespołu naukowego, który reprezentował Collegium Medicum UMK na targach nowych technologii "Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” IPITEx 2018 w Bangkoku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska - prof. dr hab. Jakub Kałużny

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych otrzymał prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny, Kierownik Zakładu Biologii Układu Wzrokowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepszy Student UMK z naszego wydziału!

Najlepszym Studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2016/2017 została lic. Anna Maria Dobosiewicz, studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Młody naukowiec z międzynarodowym wyróżnieniem

Dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej w Katedrze Fizjoterapii otrzymała pierwszą nagrodę dla młodego naukowca od International College of Psychosomatic Medicine.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Zegarski uhonorowany "Bydgoskim Autografem"

23 września 2017 r. prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy.

więcej informacji

Archiwum