Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Konstytucja dla Nauki

Zdjęcie ilustracyjne

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poszczególne przepisy będą wchodziły w życie stopniowo. Konstytucja dla Nauki to projekt obejmujący kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

Prace nad projektem trwają od lutego 2016 r., a ich efekt zaprezentowany został we wrześniu 2017 r. podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Jest on wypracowany w oparciu o konsultacje eksperckie i środowisko akademickie. Do współtworzenia reformy zostało zaproszone środowisko akademickie i naukowe. W konkursie na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wzięło udział 15 zespołów ekspertów z całej Polski, a trzy najlepsze projekty wyłoniła komisja konkursowa składająca się z naukowców, dydaktyków, ekspertów i przedsiębiorców z całej Polski.

konstytucjadlanauki.gov.pl

pozostałe wiadomości