ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Praktyki

PRAKTYKI WAKACYJNE 2020/20201- COVID

INDYWIDUALNE  ŚRÓDROCZNE PRAKTYKI STUDENCKIE 2020/2021

PRAKTYKI WAKACYJNE 2019/2020 – COVID

PRAKTYKI WAKACYJNE

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ORGANIZACJI PRAKTYK

Skład Osobowy >> (1,03 MB)

DZIENNICZKI PRAKTYK

Fizjoterapia

 1. studia jednolite magisterskie (nabory: 2019/2020, 2020/2021) (1,70 MB)
 2. studia jednolite magisterskie (nabory: 2018/2019,  2017/2018) (290 KB)
 3. studia II stopnia (nabór: 2019/2020) (771 KB)
 4. informacje ogólne (399 KB)
 5. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana  (125 KB)
 6. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych  (125 KB)

Pielęgniarstwo

 1. studia I stopnia stacjonarne (nab0ry: 2019/2020, 2020/2021) (1,12 MB)
 2. studia I stopnia stacjonarne niestacjonarne (nabór: 2018/2019)  (940 KB)
 3. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (nabór: 2020/2021) (1,21 MB)
 4. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (nabór: 2019/2020) (1,21 MB)
 5. studia II stopnia stacjonarne niestacjonarne (nabór: 2018/2019) (73 KB)
 6. informacje ogólne (357 KB)
 7. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (319 KB)
 8. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (283 KB)
 9. ankieta ewaluacyjna po praktykach (174 KB)

Ratownictwo medyczne

 1. studia I stopnia (nabory: 2019/2020, 2020/2021)
 2. studia I stopnia (nabór: 2018/2019)
 3. informacje ogólne (207 KB)
 4. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (323 KB)
 5. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (689 KB)

Zdrowie publiczne

 1. studia II stopnia stacjonarne (nabory: 2019/2020, 2020/2021)
 2. studia II stopnia (nabór 2018/2019)  (210 KB)
 3. informacje ogólne (357 KB)
 4. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (315 KB)
 5. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (603 KB)

Dietetyka

 1. studia I stopnia (nabór:  2020/2021)  (329 KB)
 2. studia I stopnia (nabór:  2019/2020)   (330 KB)
 3. studia I stopnia (nabór:  2018/2019)  (336 KB)
 4. studia II stopnia (nabory: 2019/2020, 2020/2021)  (401 KB)
 5. informacje ogólne (205 KB)
 6. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (322 KB)
 7. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (524 KB)

Położnictwo

 1. studia I stopnia stacjonarne (nab0ry:  2019/2020, 2020/2021)   (201 KB)
 2. studia I stopnia (nabór 2018/2019)  (1,01 MB)
 3. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (nabory: 2019/202, 2020/2021) (145 KB)(143 KB)
 4. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (318 KB)
 5. kryteria doboru mentora (526 KB)
 6. ankieta ewaluacyjna po praktykach (174 KB)

Elektroradiologia

 1. studia I stopnia (nabory: 2019/2020, 2020/2021) (89 KB)
 2. studia I stopnia (nabór: 2018/2019)  (68 KB)
 3. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (685 KB)
 4. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (671 KB)

Audiofonologia

 1. studia I stopnia (nabory: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021)  (80 KB)
 2. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana  (625 KB)
 3. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (615 KB)

Terapia zajęciowa

 1. studia I stopnia (nabory: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021)   (450 KB)
 2. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (23 KB)
 3. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (49 KB)