ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Praktyki

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ORGANIZACJI PRAKTYK

Skład osobowy >> (14 KB)

 

REGULAMIN PRAKTYK  (159 KB)

 

DZIENNICZKI PRAKTYK

UWAGA!

Od roku akademickiego 2022/2023 Dzienniczki praktyk należy wydrukować w całości i zbindować. Dzienniczki należy utrzymywać w odpowiednim stanie, gdyż będą jednym z dokumentów ukończenia studiów.

Student składać będzie w Dziekanacie WNoZ Dzienniczek praktyka na 3 dni przed planowanym terminem obrony pracy magisterskiej/licencjackiej.

 

Fizjoterapia

 1. studia jednolite magisterskie (nabór:  2022/2023) (1,25 MB)
 2. studia jednolite magisterskie (nabory:  2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) (1,70 MB)
 3. studia jednolite magisterskie (nabory: 2018/2019,  2017/2018) (290 KB)
 4. studia II stopnia (nabór: 2019/2020) (771 KB)
 5. informacje ogólne (399 KB)
 6. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana  (125 KB)
 7. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych  (125 KB)

Pielęgniarstwo

 1. studia I stopnia stacjonarne (nabory: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) (1,12 MB)
 2. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (nabór: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) (1,21 MB)
 3. informacje ogólne (357 KB)
 4. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (319 KB)
 5. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (283 KB)
 6. ankieta ewaluacyjna po praktykach (174 KB)

Ratownictwo medyczne

 1. studia I stopnia (nabór: 2022/2023)  (805 KB)
 2. studia I stopnia (nabór: 2021/2022) (218 KB)
 3. studia I stopnia (nabory: 2019/2020, 2020/2021)
 4. informacje ogólne (207 KB)
 5. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (323 KB)
 6. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (689 KB)

Dietetyka

 1. studia I stopnia (nabór:  2023/2024) (229 KB)
 2. studia I stopnia (nabór:  2022/2023) (227 KB)
 3. studia I stopnia (nabory:   2021/2022)  (329 KB)
 4. studia II stopnia (nabór:  2023/2024) (390 KB)
 5. studia II stopnia (nabory: 2022/2023)  (401 KB)
 6. informacje ogólne (205 KB)
 7. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (322 KB)
 8. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (524 KB)

Położnictwo

 1. studia I stopnia stacjonarne (nabory:  2022/2023, 2023/2024)   (286 KB)
 2. studia I stopnia stacjonarne (nab0ry:  2019/2020, 2020/2021)   (201 KB)
 3. studia II stopnia (nabory: 2022/2023, 2023/2024) (142 KB)
 4. studia II stopnia  (nabory:  2020/2021) (145 KB)(143 KB)
 5. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (318 KB)
 6. kryteria doboru mentora (526 KB)
 7. ankieta ewaluacyjna po praktykach (174 KB)

Elektroradiologia

 1. studia I stopnia (nabór: 2022/2023, 2023/2024)  (219 KB)
 2. studia I stopnia (nabory: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) (87 KB)
 3. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (685 KB)
 4. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (671 KB)

Audiofonologia

 1. studia I stopnia (nabory: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024)  (80 KB)
 2. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana  (625 KB)
 3. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (615 KB)

Terapia zajęciowa

 1. studia I stopnia (nabory: 2022/2023, 2023/2024)  (383 KB)
 2. studia I stopnia (nabory: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022)   (450 KB)
 3. kryteria doboru placówki, w której praktyka ma być realizowana (23 KB)
 4. kryteria doboru mentora praktyk zawodowych (49 KB)

Informacje dotyczące realizacji praktyk w jednostkach, z którymi Wydział ma podpisane porozumienia

Od dnia 1. 01. 2023 r. szkolenia BHP dla studentów WNoZ w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. J. Biziela  będą odbywać się wyłącznie w poniedziałki od godz. 8.00 do 9.30.

PRAKTYKI WAKACYJNE 2023/2024

PRAKTYKI WAKACYJNE 2022/2023

INDYWIDUALNE  PRAKTYKI STUDENCKIE 2022/2023

PRAKTYKI WAKACYJNE 2021/2022

INDYWIDUALNE  PRAKTYKI STUDENCKIE 2021/2022

PRAKTYKI WAKACYJNE 2020/2021- COVID

INDYWIDUALNE  ŚRÓDROCZNE PRAKTYKI STUDENCKIE 2020/2021

PRAKTYKI WAKACYJNE 2019/2020 – COVID

PRAKTYKI WAKACYJNE