Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Konkurs „Grants4NCUStudents” dla studentów i doktorantów

Zdjęcie ilustracyjne

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu Grants4NCUStudents - 2021.

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się 23.02.2021 r. i potrwa do 23.03.2021 r.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać elektronicznie, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, odpowiednio dla:

a)      projektu badawczego, artystycznego, konserwatorskiego lub wystawy - Formularz zgłoszeniowy- projekty

 b)     wyjazdu na konferencję naukową lub udziału w konkursie lub wystawie - Formularz zgłoszeniowy-wyjazdy

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca kwietnia 2021 r. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie IDUB. Decyzje wraz z kartą oceny, zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin konkursu. pdf

pozostałe wiadomości