Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Dodatkowa rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus + - aplikuj już dziś!

Zdjęcie ilustracyjne

Informujemy, iż termin rekrutacji dodatkowej (wiosennej): od 8 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r. - wyjazdy w semestrze zimowym 2022/2023, w semestrze letnim 2022/2023 oraz roczne 2022/2023

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do Działu Nauki i Projektów CM.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.

Lista wolnych miejsc:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Université d'Angers - Angers - Francja - dietetyka - F ANGERS01 - 2

Universidad de Alcalá - Alcala de Henares (Madrid) - Hiszpania - fizjoterapia - E ALCAL-H01 - 2

Universidad Francisco de Vitoria - Madrid - Hiszpania - fizjoterapia, pielęgniarstwo - E MADRID28 - 3

Universidad de Oviedo - Oviedo - Hiszpania - pielęgniarstwo - E OVIEDO01 - 2

Universitat de Vic - Vic - Hiszpania – fizjoterapia, pielęgniarstwo - E VIC01 - 3

NHL University of Applied Sciences - Leeuwarden - Holandia - pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, nauki o zdrowiu - NL LEEUWAR01 - 2

Hochschule Kempten - Kempten - Niemcy - zdrowie publiczne - D KEMPTEN01 - 4

Hacettepe Üniversitesi - Ankara - Turcja - pielęgniarstwo, nauki o zdrowiu - TR ANKARA03 - 2Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
  • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
    Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies.) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

  • mieć dobre wyniki w nauce,
  • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Więcej informacji w szczegółowych zasadach oraz na stronie: https://www.cm.umk.pl/33-studenci/programy-miedzynarodowe/5595-erarekrutacja-2.html

pozostałe wiadomości