Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców

Zdjęcie ilustracyjne

Dział Nauki i Projektów CM uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Program skierowany jest do  doktorantów oraz nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni  w Collegium Medicum.

Wniosek o przyznanie stypendium można składać od 1 grudnia do 31 grudnia 2021r. poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF), który zostanie otwarty 1 grudnia 2021 r.

Wersję papierową wniosku należy złożyć w terminie do dnia 13 grudnia 2021r. do Działu Nauki i Projektów CM – Sekcji Nauki CM pokój nr 59. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Po weryfikacji i sprawdzeniu poprawności ostateczną wersję wniosku będzie można wygenerować w systemie OSF i przesłać  do  Działu Nauki i Projektów CM w celu uzyskania podpisu elektronicznego JM Rektora.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata),
a maksymalna wysokość stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie.

Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

W przypadku chęci aplikowania w ramach niniejszego konkursu, uprzejmie proszę
o kontakt  z p. Karoliną Kamińską (Dział Nauki i Projektów CM – Sekcja Nauki CM – tel. 33-79;
e-mail: Karolina.Kaminska@cm.umk.pl ) do 13 grudnia 2021r.

 

pozostałe wiadomości