Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Nominacje profesorskie na Wydziale

Zdjęcie ilustracyjne

 

16 czerwca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. Aldonie Kubicy, prof. UMK.

Prof. dr hab. Aldona  Kubica – Kierownik Katedry Promocji Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Zakładu Promocji Zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodnicząca Elekt oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Doktorat w 2008 w CM UMK, habilitacja w 2013 w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją zdrowotną, strategiami motywacji pacjentów, funkcjonowaniem w chorobie przewlekłej, badaniem gotowości do wypisu ze szpitala, współpracą lekarz-pacjent. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz trzech zwalidowanych skal do oceny pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także broszur edukacyjnych dla osób po zawale serca. Koordynowała ramię ambulatoryjne międzynarodowego projektu profilaktyki wtórnej chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy EUROASPIRE V w Polsce. Obecnie  reprezentuje UMK w Europejskim Projekcie Coroprevention. Ponadto jest autorem i kierownikiem programu MEDMOTION – wielopoziomowe interwencje edukacyjne i motywacyjne u pacjentów po zawale serca, którego realizacja rozpocznie się w tym roku w 31 polskich szpitalach w oparciu o przyznany grant badawczy. Prof. dr hab. Aldona Kubica jest uczestnikiem wielu międzynarodowych badań klinicznych.

 

21 lipca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu
dr hab. Marii Kłopockiej, prof. UMK.

Prof. dr hab. Maria Kłopocka – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w kadencjach: 2012-2016, 2016-2019 i 2019-2020, Kierownik Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, członek Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii oraz przedstawiciel Polski w European Crohn’s and  Colitis Organisation.

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Marii Kłopockiej dotyczą  tematyki chorób przewodu pokarmowego, szczególnie nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego-Crohna). Prof. dr hab. Maria Kłopocka była uczestnikiem wielu międzynarodowych badań klinicznych. W realizowanych projektach naukowych koncentruje się na wielospecjalistycznej współpracy z udziałem pielęgniarek, psychologów, farmaceutów i dietetyków. Jest współautorką wytycznych postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego w opiece nad pacjentami z chorobami zapalnymi jelit oraz inicjatorką organizowanych cyklicznie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, ogólnopolskich konferencji szkoleniowych dla personelu pielęgniarskiego.

Kierowana przez Panią prof. dr hab. Marię Kłopocką Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania prowadzi kształcenie studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Lekarskim, w tym studentów anglojęzycznych oraz studentów programu Erasmus, natomiast Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania jest ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie gastroenterologii, w którym realizowane są staże cząstkowe dla rezydentów różnych specjalizacji oraz programy specjalizacyjne z zakresu gastroenterologii. Z inicjatywy prof. dr hab. Marii Kłopockiej powstała kilka lat temu Poradnia Chorób Jelitowych oraz Centrum Endoskopii Zabiegowej, w której wykonuje się największą liczbę ambulatoryjnych badań endoskopowych na terenie naszego województwa.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.