Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

125 DOKTORÓW COLLEGIUM MEDICUM ODEBRAŁO DYPLOMY

władze Uczelni w uroczystych strojach podczas uroczystości promocji doktorskiej
władze Uczelni podczas uroczystości fot. Mariusz Kowalikowski

W południe 15 maja 2023 wypełniła się sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej. Przybyli, doktorzy, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali w Collegium Medicum UMK stopień naukowy doktora. Przybyli ich promotorzy. Salę wypełniali też rodziny i bliscy promowanych doktorów. Przybyli na uroczystość posłowie Tomasz Latos i Jan Szopiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, dyrektorzy bydgoskich Szpitali: Jacek Kryś, Agnieszka Rogalska, Janusz Kowalewski, Anna Lewandowska. O godzinie 12:00 zgodnie z ceremoniałem akademickim na scenę wkroczył orszak rektorski: Prorektor ds. CM prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Prorektor ds. Nauki prof. Wojciech Wysota, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w CM prof. Adam Buciński, Rektorzy bydgoskich uczelni (JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny, Prorektor Politechniki Bydgoskiej prof. Szymon Różalski, Prorektor Akademii Muzycznej prof. Janusz Stanecki), Dziekani Wydziałów CM i UMK, Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim, Dyrektorzy Szkół Doktorskich UMK, Przewodniczący Rad Dyscyplin CM, Prodziekani Wydziałów CM, Kanclerz UMK i Zastępca Kanclerza ds. CM.

Chór Collegium Medicum odśpiewał Hymn Państwowy. Po powitaniu wszystkich przybyłych na uroczystość przemówienia wygłosili: prorektor ds. Nauki prof. Wojciech Wysota, który też odczytał list od JM Rektora UMK prof. Andrzeja Sokali, Prorektor ds. CM prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego organizującego tegoroczną promocję doktorską prof. Stefan Kruszewski (teksty listu JM Rektora oraz wystąpienia dziekana w załączeniu). Następnie prof. dr hab. dr h.c. Arkadiusz Jawień wygłosił wykład „Ludwik Rydygier – chirurg, patriota, patron”,  który został bardzo doceniony długotrwałymi oklaskami oraz wypowiedziami gości honorowych. Następnie Dziekan prof. Stefan Kruszewski odczytał list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka (w załączeniu) zawierający gratulacje i życzenia skierowane do promowanych doktorów. W dalszej części przemówienia wygłosili: poseł i przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Pan Tomasz Latos, poseł, członek Sejmowej Komisji Zdrowia Pan Jan Szopiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Wiceprezydent Bydgoszczy Pani Iwona Waszkiewicz. Te wystąpienia będzie można wysłuchać w nagraniu, które wkrótce zostanie opublikowane. Troje profesorów (prof. K Kędziora-Kornatowska, prof. A. Jawień i prof. S. Kruszewski)  z rąk Wojewody otrzymało Medal „ Za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Po wystąpieniach gości honorowych, promowani doktorzy złożyli ślubowanie, Chór Collegium Medicum zaśpiewał pieśń „Gaudeamus Igitur” po czym nastąpiła ceremonia wręczania dyplomów. Liczba promowanych w tym roku doktorów była wyjątkowo duża - aż 125 osobom w ciągu ostatniego roku stopień naukowy doktora nadały działające w Collegium Medicum Rady Dyscyplin Naukowych.  Po ceremonii wręczania, Chór Collegium Medicum wykonał pieśń „Gaude Mater Polonia”. Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu Chóru Collegium Medicum – wykonał on 3 utwory: Ave Maria (opr. Mariusz Kramarz), Blue skies (opr. Alan Woods) i Con el vito (opr. Emil Fabrez). Uczestnicy uroczystości mogli na wyświetlanych slajdach uzyskać informacje o kierunkach studiów prowadzonych przez 3 Wydziały Collegium Medicum, o liczbie absolwentów Collegium Medicum oraz o nadanych w Collegium Medicum stopniach naukowych (treść wyświetlanych slajdów w załączeniu). Relacje i fotorelacje z promocji doktorskiej pojawiły się w TVP3 oraz bydgoskich gazetach: Gazecie Wyborczej-Bydgoszcz, Gazecie Pomorskiej, Expressie Bydgoskim oraz Bydgoszcz Informuje.

TVP 3

Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz  

Gazeta Pomorska  

Express Bydgoski  

Bydgoszcz Informuje  

Bydgoszcz - Nasze Miasto

Radio PIK 

Slajdy wyświetlane podczas Promocji Doktorskiej

List JM Rektora UMK

Przemówienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

LIST Ministra Edukacji i Nauki

LIST Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia

List pani poseł Ewy Kozaneckiej

List Prezydenta Bydgoszczy

List Prezydenta Torunia

pozostałe wiadomości