Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Reprezentant Wydziału

Zdjęcie ilustracyjne

Mariusz Wąsicki, student Collegium Medicum UMK został jednogłośnie wybrany do Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, działającej z ramienia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem Mariusza Wąsickiego jest reprezentacja studentów z dziedziny nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych. Ponadto zajmuje się koordynacją zespołów przyporządkowanych do tych dyscyplin oraz odpowiada za zapewnienie sprawnego obiegu informacji między przedstawicielami uczelni medycznych.

 

 

Przewodniczącym na kadencję 2021 został Piotr Petryla z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, a pozostałymi członkami: Jakub Stefaniak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Alan Tkaczuk z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Daria Żuraw z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W skład Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego wchodzi 14 samorządów studenckich spośród Uniwersytetów Medycznych oraz uczelni kształcących na Wydziale Lekarskim. Do głównych zadań Komisji należy reprezentowanie środowiska studentów akademickich uczelni medycznych wobec administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji społecznych, rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami w poszczególnych ośrodkach akademickich, kształtowanie wizerunku studentów akademickich uczelni medycznych oraz stanie na straży praw studentów uczelni medycznych.

Mariusz Wąsicki w 2019 roku ukończył studia licencjackie z audiofonologii, a obecnie jest uczestnikiem studiów licencjackich z pielęgniarstwa oraz magisterskich ze zdrowia publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. Od kwietnia 2018 jest zaangażowany w działalność samorządową, a od grudnia 2018 pełni funkcję przewodniczącego Samorządu Studentów Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

pozostałe wiadomości