Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

W nowych władzach PTFKiT

Zdjęcie ilustracyjne
fot. J. Tyburczy

Prof. Grzegorz Grześk - kierownik Katedry Kardiologii i Farmakologii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został wybrany Przewodniczącym Elektem Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii. Wybory przeprowadzono podczas Walnego Zgromadzenia

Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii istnieje od 2003 r., a do jego działań statutowych należą między innymi:

  • promocja zagadnień farmakologii klinicznej w kształceniu przed- i  podyplomowym lekarzy w celu poprawy skuteczności i bezpieczeństwa terapii,
  • szerokie wdrażanie medycyny spersonalizowanej do praktyki klinicznej,
  • współpraca z przemysłem farmaceutycznym,
  • udział w działaniach zmierzających do racjonalizacji terapii i ekonomizacji leczenia,
  • aktywność naukowa.

Obecnym przewodniczącym Towarzystwa jest prof. Dagmara Mirowska-Guzel - kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

pozostałe wiadomości