Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Dyplom Ministra EiN dla Katedry Fizjoterapii

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach 14. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2021 (15-15.06.2021 r.) Minister Edukacji i Nauki nagrodził dyplomem, za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2020 r. projekt dr hab. Emilii Mikołajewskiej prof. UMK "Zestaw diagnostyczny chwytów podstawowych w terapii ręki wraz z nakładkami dla chwytów grafomotorycznych optymalnych."

Jest to już 26. nagroda przyznana naukowcom z Katedry Fizjoterapii WNoZ CM UMK. Podkreśla ona nie tylko naukowe i technologiczne możliwości Wydziału Nauk o Zdrowiu CM w rozwoju nowoczesnej personalizowanej diagnostyki, terapii i opieki, ale również wkład Collegium Medicum UMK i całego Uniwersytetu w rozwój naukowy, społeczny i gospodarczy naszego regionu i kraju, co jest dostrzegane i oceniane bardzo pozytywnie jako wypełnianie kulturotwórczej misji Uniwersytetu.

 Dyplom Ministra EiN 2021 okładka  Mikoajewska Dyplom Ministra EiN 2021

 

 

 

pozostałe wiadomości