Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Najlepszy Student UMK z naszego wydziału!

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Najlepszym Studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2016/2017 została lic. Anna Maria Dobosiewicz, studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

Tytuł Najlepszego Studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadał Senat UMK uchwałą nr 140 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta, najlepszego studenta-sportowca UMK.

Anna Maria Dobosiewicz ukończyła I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizjoterapia, uzyskując średnią ocen 4,58. Wcześniej otrzymała tytuł najlepszego studenta Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum.
Laureatka aktywnie uczestniczy w projektach badawczych m.in. w badaniach nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia. Jest członkiem Koła Naukowego przy Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego. Publikuje artykuły naukowe oraz uczestniczy w konferencjach o zasięgu międzynarodowym. Poza działalnością naukową studentka aktywnie udziela się społecznie, jest m.in. przewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu, członkiem Senatu UMK i Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich oraz Studentów i Doktorantów. Ponadto od marca 2017 roku sprawuje funkcję Pełnomocnika ds. Ruchu Naukowego w Parlamencie Studentów RP. Oprócz tego wolontariacko pracuje jako fizjoterapeuta w Fundacji „Całym sercem”. Jest także fizjoterapeutką drużyny piłkarskiej KP Polonia Bydgoszcz.

pozostałe wiadomości