Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Symulacji Medycznej

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK do pracy naukowo-badawczej w nowym Studenckim Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Symulacji Medycznej przy Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.


Koło naukowe zakłada cztery cele, których nadrzędnym zadaniem jest zapewnić studentowi możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinie medycyny.

  1. Wdrażanie i testowanie w warunkach symulowanych aktualnych wytycznych i algorytmów procedur medycznych.
  2. Podnoszenie kompetencji studentów w zakresie komunikacji klinicznej w zespołach interdyscyplinarnych w warunkach symulowanych.
  3. Prowadzenie badań dotyczących efektywności kształcenia przyszłych kadr medycznych metodą symulacji medycznych.
  4. Rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej umiejętności udzielania pomocy drugiemu człowiekowi w stanach nagłych z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.

Koordynatorem SIKNSM jest dr n. med. Mirosława Felsmann.

Mentorzy grup:
Instruktorzy symulacji medycznej: mgr Agata Ulenberg, mgr Wojciech Kaczmarek, lek. Iryna Matskiv, lek. Oleh Matskiv, mgr Zofia Tekień-Jankowska, lic Miłosz Wardziński, mgr Sławomir Kluczewski oraz inni nauczyciele akademiccy.

Kadrę wspomagającą działania koła naukowego stanowić będą technicy symulacji medycznej CSM: inż. Przemysław Jabłoński, inż. Anna Lewandowska, inż. Michał Wiśniewski, mgr Mikołaj Zawiszewski, inż. Kamil Jabłoński oraz praktycy medycyny chętni do współpracy z kołem.

SIKN Symulacji Medycznej opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i współpracujących z nim osób.

Siedzibą koła jest Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy.

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do rejestracji.

Ostateczny termin dokonywania rezerwacji to 14.10.2019r.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 16.10.2019r. o godzinie 12:00 w Sali umiejętności klinicznych w  Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail: zofia.tekien@cm.umk.pl

pozostałe wiadomości