Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zapraszamy na badanie: Analiza zmiennych psychologicznych, demograficznych i społeczno-ekonomicznych wywołanych kryzysem na Ukrainie

Kobieta z flagą, ankieta

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest analiza zmiennych psychologicznych, demograficznych i społeczno-ekonomicznych,  które mogą być związane z funkcjonowaniem osób dotkniętych kryzysem wojny w Ukrainie. Do udziału w badaniu zapraszamy zarówno osoby z Ukrainy, przebywające w Ukrainie jak i poza granicami kraju, oraz osoby z Polski. W badaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Badanie jest dobrowolne i anonimowe i polega na wypełnieniu ankiety z danymi demograficznymi i pytaniami dotyczącymi funkcjonowania psychospołecznego, kwestionariusza poczucia stresu oraz temperamentu. Wyniki badania przyczynią się do lepszego zrozumienia sytuacji osób dotkniętych kryzysem wojny, co ma znaczenie przy tworzeniu dla nich adekwatnych i efektywnych form wsparcia. Dane zbierane w tym badaniu będą przetwarzane z zachowaniem anonimowości oraz wyłącznie do celów naukowych. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. 

Z wyrazami szacunku - zespół badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. n med. Aliny Borkowskiej, kierownik Katedry Neuropsychologii Klinicznej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Link do ankiety: https://forms.gle/jvWPbjzr3w4jhTfj7

 

 Шановні Панове,

запрошуємо Вас до участі у дослідженні, метою якого є аналіз психологічних, демографічних та соціально-економічних змін, що можуть бути пов'язані з функціонуванням людей, які постраждали від військової агресії в Україні. До участі в опитуванні запрошуємо українців, які перебувають в Україні та за кордоном, а також громадян Польщі. У дослідженні можуть брати участь лише повнолітні особи. Дослідження є добровільним та анонімним, і включає в себе заповнення опитування демографічними даними, питання про психосоціальне функціонування, анкету про почуття стресу та темпераменту. Результати дослідження сприятимуть кращому розумінню становища людей, які постраждали від військової агресії, що є важливим при створенні адекватних та ефективних форм підтримки для них. Дані, зібрані у цьому дослідженні, будуть оброблятися анонімно і лише з науковою метою. Дуже дякуємо за Ваш час. 

З повагою, дослідницька група під керівництвом проф. доктора Аліни Борковської, завідувача Кафедри Клінічної Нейропсихології Медичного Колегіуму ім. Людвіга Ридигера в Бидгощі, Університет Миколая Коперника у Торуні.

Посилання на опитування: https://forms.gle/EWP5cV8DNKVFk6Yx9          

 

Jeśli jesteś osobą dwujęzyczną, wypełnij ankietę tylko w jednym, wybranym przez siebie języku.

Якщо Ви володієте двома мовами, пройдіть опитування лише однією мовою на Ваш вибір

pozostałe wiadomości