Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

XIX edycja konkursu "Otwarte Drzwi"

kolorowe wycinanki na czarnym tle
fot. J. Tyburczy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIX edycję konkursu „OTWARTE DRZWI”, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym
organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.
Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/ oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl

pozostałe wiadomości