Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

 

Zdjęcie ilustracyjne
fot. J. Tyburczy

Uwaga Studenci,

Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy niezbędne jest zrealizowanie szkoleń obowiązkowych.

W związku z powyższym każdemu ze starostów poszczególnych kierunków przesłane zostaną w formie elektronicznej materiały szkoleniowe z zakresu:

Bezpieczeństwa i higieny pracy,

Ochrony przeciwpożarowej,

Epidemiologii i zakażeń szpitalnych,

Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, 

Ochrony Radiologicznej 

w celu przekazania pozostałym studentom w ramach samokształcenia.

Studenci otrzymają także oświadczenia dotyczące poufności w dostępie do dokumentacji medycznej, które po podpisaniu  za pośrednictwem starostów dostarczone zostaną do naszego działu.

Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń  udziela pracownik Centrum Onkologii - Pani Monika Pilińska -  tel.  52-374-30-54.

pozostałe wiadomości