Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wynalazek na medal

Zdjęcie ilustracyjne

Wynalazek współtworzony przez dr Emilię Mikołajewską z Katedry Fizjoterapii zdobył brązowy medal podczas International Warsaw Invention Show IWIS 2018. Rozwiązaniem, które nagrodzono, jest wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami.

Nagroda trafiła do międzyuczelnianego zespołu naukowców, w którego skład wchodzą: dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz dr inż. Dariusz Mikołajewski z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków (International Warsaw Invention Show IWIS 2018) odbyła się w dniach 15-17 października 2018 r. na Politechnice Warszawskiej. Jest to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawie goszczą konstruktorzy z ponad 25 państw świata prezentujący na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej, organizowany jest również Światowy Konkurs Chemiczny.

Opis nagrodzonego wynalazku z UMK:

Skostnienie w obrębie stawu biodrowego poprzez jego unieruchomienie w danym kącie, uniemożliwiającym ruch, powoduje utrudnienie w korzystaniu z wózka w pozycji siedzącej z kątem pomiędzy tułowiem a kością udową wynoszącym 90 stopni. Powoduje to niebezpieczne zsuwanie się użytkownika z wózka, grożące niebezpiecznym upadkiem. W części przypadków uniemożliwia to korzystanie z wózka, skazując osobę niepełnosprawną na pozostawanie w łóżku, co drastycznie obniża jej jakość życia. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia komfortowe i bezpieczne korzystanie z wózka. Rozwiązanie obejmuje rozwiązanie wkładu do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami w obrębie stawów biodrowych oraz oparty na inteligencji obliczeniowej system wspomagający projektowanie i wykonanie wkładu do wózka inwalidzkiego dla ww. osób, którego zadaniem jest zapewnienie optymalnego dopasowania wkładu do wózka inwalidzkiego do wymogów kątowych zaistniałych w wyniku skostnień okołostawowych.

pozostałe wiadomości