Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Nominacja profesorska - prof. dr hab. Jakub Kałużny

Zdjęcie ilustracyjne
prof. dr hab. Jakub Kałużny

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych otrzymał prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny, Kierownik Zakładu Biologii Układu Wzrokowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

Uroczystość odbyła się 26 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny w 1994 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy, w 1997 r. zrealizował specjalizację I stopnia, a w 2000 r. – II stopnia z okulistyki. Stopień doktora uzyskał w 2000 r., a doktora habilitowanego – w 2008 r. W latach 1994-1995 był asystentem stażystą w Zakładzie Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, w latach 1995-2001 - asystentem w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a następnie - w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Aktualnie kieruje Zakładem Biologii Układu Wzrokowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. Odbył staże zagraniczne w Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital in New York (1997), US Army Hospital in Heidelberg (1999) oraz New York Eye and Ear Infirmary (2005). Do osiągnięć zawodowych prof. dr. hab. n. med. Jakuba Kałużnego należą m.in. udział w pracach pierwszego na świecie zespołu badającego zastosowanie Spektralnej Optycznej Tomografii Koherentnej w diagnostyce okulistycznej (2000-2006). Naukowiec ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, m.in. wyróżnienie w uznaniu szczególnych wartości rozprawy doktorskiej (2001) oraz Indywidualną Nagrodę Rektora II stopnia za działalność naukową (2002). Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

pozostałe wiadomości