Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

 

Zdjęcie ilustracyjne

Na okres 5 lat prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej.  

Do zadań konsultanta krajowego należy m.in. inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych oraz ich ocena, prognozowanie potrzeb zdrowotnych, doradztwo, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych, opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski, ect.

Serdecznie gratulujemy !

 

 

 

pozostałe wiadomości