Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 12-14 października 2023 r. odbył się XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Zorganizowany został przez PTPAiIO, a mottem było: „Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent w anestezjologii i intensywnej opiece.

 

Patronat nad wydarzeniem objęła prof. Alina Borkowska, dziekan Wydziału Nauko o Zdrowiu CM UMK.

Warto wspomnieć o pracownikach Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, którzy czynnie uczestniczyli w XIII Zjeździe PTPAiIO:

• Pan dr n. med. i n. o zdr. Przemysław Żuratyński (Katedra Medycyny Ratunkowej) jako członek ZG PTPAiIO tworzył Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy Zjazdu. Prowadził jedną z sesji naukowych poświęconą leczeniu i opiece „trudnego pacjenta” 
oraz wykorzystaniu zaawansowanych technologii w trakcie zabiegów operacyjnych. W  trakcie tej sesji zaprezentował pracę na temat wykorzystania zaawansowanych technologii, a dokładniej roli zabiegów robotycznych. Na przykładzie zabiegów wykonywanych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy można było zobaczyć m.in. jak wygląda przygotowanie pacjenta do takich zabiegów, z uwzględnieniem ułożenia pacjenta na stole operacyjnym.

• Pani dr n. o zdr. Marta Lewicka (Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego) wygłosiła temat: „Dziecko w centrum opieki pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki”. Omówiła aspekty różnić fizjologiczno-anatomicznych wpływających na planowanie opieki pielęgniarskiej. Wykład opierał się o aktualne, zgodne z EBM/EBNP, wytyczne. 

• Pan dr n. med. i n. o zdr. Grzegorz Ulenberg (Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego)  wprowadził uczestników w świat wirtualnej symulacji. Wykład pt.: „Wirtualny pacjent w wirtualnej rzeczywistości” zawierał modele procesu dydaktycznego  wykorzystywanego w Polsce i na świecie m.in. w szkoleniu kadry pielęgniarskiej.

• Pani dr n. med. i n. o zdr. Weronika Hajec (Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych) przypomniała zasady bezpiecznej płynoterapii. Zwróciła uwagę na szereg aspektów, które wpływają na prowadzenie płynoterapii, m.in. wykorzystywany sprzęt do przetaczania a także bezpieczne igły do nabierania leków. 

• Pani mgr piel. Maria Budnik-Szymoniuk (Katedra Chorób Wieku Rozwojowego) omówiła „Long PIVC – dostęp naczyniowy, nowe rozwiązanie, tradycyjna technika”. Tematyka bardzo ważna, gdyż łączyła się z warsztatami, które dotyczyły implementacji 
dostępów naczyniowych pod kontrolą usg. Zwróciła szczególną uwagę na pielęgnację dostępów naczyniowych.

• Pani mgr piel. Zofia Tekień – Jankowska (Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Centrum Symulacji Medycznych) uczestniczyła w wykładzie interaktywnym pt.: „Możliwości symulacji insitu w środowisku anestezjologii i intensywnej terapii”. Wcieliła się w rolę członka zespołu wczesnego reagowania/zespołu reanimacyjnego, który na symulatorze pacjenta wykonywał czynności zaproponowane przez uczestników.

 

pozostałe wiadomości