Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

 

Zdjęcie ilustracyjne
fot. J. Tyburczy

Szanowni Studenci,

Proszę o wnikliwą weryfikację dokonanych w systemie USOS zapisów na wykłady kursowe. Proszę, aby sprawdzić:

 1. czy zapisu dokonano na właściwą liczbę wykładów, zgodnie z przypisaną do programu liczbą punktów ECTS (należy zapisać się zarówno na wykłady przypisane do sem. zimowego, jak i letniego);
 2. czy wybrany wykład zostanie uruchomiony.

Nadmieniam, że należy wybrać

na studiach I stopnia:

 • na kierunkach: elektroradiologia, dietetyka: 4 wykłady  kursowe (4 x 2 ECTS.);
 • na kierunku elektroradiologia (III rok): 2 wykłady kursowe (2 x 2 ECTS);
 • na kierunkach: audiofonologia, terapia zajęciowa: 2 wykłady kursowe (2 x 2 ECTS);
 • na kierunku: ratownictwo medyczne: 1 wykład kursowy (1 x 1 ECTS);

na studiach II stopnia:

 • na kierunku: zdrowie publiczne: 4 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (4 x 2 ECTS);
 • na kierunku: dietetyka: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich/kursowych (2 x 2ECTS);

na studiach jednolitych magisterskich:

 • na kierunku: fizjoterapia: 1 wykładu ogólnouniwersyteckiego/kursowego (1 x 2 ECTS);

LISTA WYKŁADÓW KURSOWYCH:

 - które zostaną uruchomione i na które można się zapisać:

 1. Socjologiczne studium kobiecości, narodzin i opieki położniczej /dr Urszula Domańska, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-SSKNOP
 2. Społeczne konsekwencje i dylematy postępu medycznego  /dr Urszula Domańska, dr Andrzej Domański, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-SKIDPM
 1. Zachowania zbiorowe: tłum, panika, katastrofa /dr Andrzej Domański, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-ZZTPK
 1. Rehabilitacja w chorobach dziecięcych /dr Iwona Szymkuć – Bukowska, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-RWCD
 1. Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego /dr Magdalena Mackiewicz-Milewska, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-RWCOUN
 1. Patologie społeczne w środowisku społecznym i zawodowym pracowników ochrony zdrowia /dr Hanna Trzcińska, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-PSWSSIZ
 1. Finanse dla każdego: jak dbać o pieniądze? /dr hab. Błażej Łyszczarz, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-FDK
 1. Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego /dr J. Przybyszewska, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-PZDIP
 1. Nowe prawo medyczne /dr A. Gałęska - Śliwka, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-NPM
 1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej /dr hab. Z. Wyszkowska, prof. UMK, dr hab. B. Łyszczarz, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-PPDG
 1. Interdyscyplinarna opieka nad chorym angiologicznym /dr P. Mościcka, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-ION
 1. Rola i rodzaje antyseptyków /dr J. Cwajda – Białasik, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-RRA
 1. Stany nagłe w ginekologii i położnictwie /dr M. Socha, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-SGP
 1. Stany hiperglikemii w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy ciążowej i cukrzycy w ciąży /dr M. Socha, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-SHC
 1. Jak żyć z chorobami sercowo – naczyniowymi /prof. dr hab. G. Grześk, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-JZC

- które nie zostaną uruchomione i na które nie można się zapisać lub trzeba się wypisać:

 1. Podstawy prawne bezpieczeństwa państwa i obywateli /dr N. Wąsik, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-PPBPO
 1. Zakamarki negocjacji - skuteczne style i techniki stosowane w rozmowach negocjacyjnych /dr Ż. Skinder, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-ZNGJ
 1. Szef idealny czyli jak skutecznie zarządzać ludźmi /dr Ż. Skinder, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-SIZL
 1. Marketing w praktyce - każdy jest managerem /dr Ż. Skinder, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-MWPR
 1. Oxybaroterapia /dr E. Zieliński, kod przedmiotu w USOS: 1800-POG-OXYB

Osoby, które po dokonanej weryfikacji zauważyły, że powinny wybrać inny / dodatkowy przedmiot proszone są o kontakt mailowy ze starostą kierunku do dnia 5.01.2022 r. i wskazanie innego/ dodatkowego przedmiotu wybranego przez studenta.

Nadmieniam, że listę zbiorczą starostowie prześlą opiekunom właściwych kierunków w Dziekanacie WNoZ.

                                                                                      Dr M. Weber- Rajek

                                                                                                     /-/

                                                                             Prodziekan ds. Kształcenia

pozostałe wiadomości