Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie oraz kursowe

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay

12 lutego 2021 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim oraz językach obcych potrwa do dnia 5 marca 2021 r. do godz. 23:59.  W pierwszym tygodniu rejestracji będzie można zarejestrować się maksymalnie na dwa przedmioty. Od 25 lutego 2021 r. od godz. 18:00 zostanie udostępniona możliwość wybrania kolejnych dwóch przedmiotów. W przypadku problemów dotyczących oferty dydaktycznej należy skontaktować się z osobami zajmującymi się na wydziałach ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich. Problemy techniczne można zgłaszać do Uczelnianego Centrum Informatycznego (usos@umk.pl).

Więcej informacji na temat zajęć ogólnouniwersyteckich

Dodatkowo studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu mają możliwość wyboru wykładów kursowych zamiast zajęć ogólnouniwersyteckich. 

Wykłady kursowe realizowane są asynchronicznie przez nauczycieli akademickich WNoZ ze studentami Wydziału.

Zarejestrować na wykłady kursowe mogą się studenci, którzy nie wybrali jeszcze wszystkich wykładów kursowych, przewidzianych w planie studiów dla danego kierunku w bieżącym roku akademickim.

 

 

Lista proponowanych wykładów:

 

 1. Społeczne konsekwencje i dylematy postępu medycznego (dr Urszula Domańska, dr Andrzej Domański) - riw6h0k - kod przedmiotu w usos 1800-POG-SKIDPM
 2. Patologie społeczne w środowisku społecznym i zawodowym pracowników ochrony zdrowia (dr Hanna Trzcińska) - vhrtnb9- kod przedmiotu w usos 1800-POG-PSWSSIZ
 3. Nowe prawo medyczne (prof. dr hab. Bogusław Sygit) - kod przedmiotu w usos 1800-POG-NPM
 4. Drobnoustroje znaczenie w zdrowiu i chorobach nieinfekcyjnych (prof. dr hab. E. Gospodarek) - 3k8rcxh- kod przedmiotu w usos 1800-POG-DZWZICN
 5. Alternatywne i nowe strategie leczenia zakażeń ( (prof. dr hab. E. Gospodarek, dr A. Mikucka) - n60d8vb -kod przedmiotu w usos 1800-POG-AINSLZ
 6. Żywność, jako źródło drobnoustrojów i ich toksyn, pasożytów i robaków (prof. dr hab. E. Gospodarek, dr A. Michalska, dr S. Mikucka, dr A. Sękowska, dr P. Zalas) - gy9eyc3- kod przedmiotu w usos 1800-POG-ZJZDTPR
 7. Finanse dla każdego: jak dbać o pieniądze? (dr Błażej Łyszczarz) - ci0l2yb- kod przedmiotu w usos 1800-POG-FDK
 8. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (dr Błażej Łyszczarz) - tgoo5sv- kod przedmiotu w usos 1800-POG-PPDG
 9. Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego (dr Justyna Przybyszewska) - WK_PZDiP- kod przedmiotu w usos 1800-POG-PZDIP
 10. Rehabilitacja w chorobach dziecięcych (dr Iwona Szymkuć – Bukowska) – kdnadzq- kod przedmiotu w usos 1800-POG-RWCD
 11. Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego (dr Magdalena Mackiewicz-Milewska) - o84o8tj- kod przedmiotu w usos 1800-POG-RWCOUN
 12. Socjologiczne studium kobiecości, narodzin i opieki położniczej (dr Urszula Domańska) - c7ec9cfca324- kod przedmiotu w usos 1800-POG-SSKNOP
 13. Zaburzenia funkcjonowania mózgu na przykładzie wad mózgowia (dr Milena Świtońska) - 8ot0hoe- kod przedmiotu w usos 1800-POG-ZFMPWM
 14. Zachowania zbiorowe: tłum, panika, katastrofa (dr Andrzej Domański) - 1gihjqe- kod przedmiotu w usos 1800-POG-ZZTPK

 Uwaga! Minimalna liczba studentów zapisanych, niezbędna do uruchomienia wykładu - 6 osób.

System rejestracji na wykłady kursowe w USOSweb otwarty będzie  od dnia 13.02. 2021 r. godz. 19.00 do dnia 24.02.2021 r.  godz.23.59.

pozostałe wiadomości