Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego

grafika ilustracyjnaStudia podyplomowe stanowią pogłębienie wiedzy z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej, umożliwiają poznanie i zrozumienie zintegrowanego działania procesów fizjologicznych oraz metod oceny zmian adaptacyjnych w różnych warunkach środowiskowych. Tematyka studiów obejmuje również dokładne omówienie fizjologicznych procesów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, skutków małej aktywności fizycznej, oceny zapotrzebowania energetycznego oraz suplementacji i wspomagania farmakologicznego w sporcie. Ponadto ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie interpretacji badań fizjologicznych.

 Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  medyczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe
 Koszt studiów  3198 zł za cały rok

PROGRAM STUDIÓW (735 KB)

PLAN STUDIÓW (408 KB)

Rekrutacja   

Termin rozpoczęcia studiów  październik 2023 r.
Adresaci studiów podyplomowych mgr fizjoterapii, lekarz medycyny, mgr biologii, mgr biologii medycznej, mgr rehabilitacji ruchowej, mgr farmacji, mgr biotechnologii, mgr biotechnologii medycznej, mgr wychowania fizycznego, mgr chemii, mgr biochemii, lic. chemii medycznej, mgr neurobiologii
Warunki kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów
Termin składania dokumentów do dnia 30 września 2023 r.
Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy 649.91 KB

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
zmkpiez@cm.umk.pl