Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii

Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z zaburzeniami funkcji poznawczych osób w starszym wieku. Omawiają teoretyczne podstawy starzenia się człowieka oraz opisują typowe problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne osób w okresie później dorosłości. Wyjaśniają szczegółowo zagadnienia z psychologii klinicznej i rozwojowej oraz psychiatrii geriatrycznej. Umożliwiają poznanie metod diagnostycznych, psychoterapii oraz technik aktywizacyjnych używanych w terapii osób starszych. Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii rozwijają ponadto umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umożliwiają poznanie zagadnień prawnych związanych z opieką nad osobą starszą.

Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  społeczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów dr n.med. Marta Podhorecka
 Koszt studiów  4000 zł za 2 semestry

PROGRAM STUDIÓW (376 KB)

PLAN STUDIÓW (299 KB)

Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów Październik 2023 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Adresaci studiów podyplomowych: Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata, z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.
 Warunki kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów do dnia 30 września 2023 r.
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy 649.91 KB

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
zmkpiez@cm.umk.pl