Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)

grafika ilustracyjnaNaczelnym celem studiów jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się udzielaniem porad dietetycznych, zarówno w ramach indywidualnej praktyki, jak i pracujących na co dzień w placówkach służby zdrowia, czy zakładach żywienia zbiorowego. Powyższe studia są także szczególnie skierowane do osób współpracujących ze sportowcami oraz prowadzącymi różnego rodzaju treningi sportowe. Tematyka studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie oceny stanu odżywienia, zasad postępowania dietetycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta czy zasad żywienia zbiorowego. Ponadto w trakcie studiów dokładnie zostaną omówione zagadnienia związane z żywieniem klinicznym czy fizjologią wysiłku fizycznego. Szczególny nacisk zostanie położony na zapoznanie uczestników studiów z aktualną wiedzą w zakresie wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (zarówno w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego, jak i rekonwalescencji), suplementacji czy fitoterapii. Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami farmakologii klinicznej w kontekście pracy dietetyka oraz wpływem poszczególnych grup leków na metabolizm ustroju. Omówione zostaną również zasady interpretacji laboratoryjnych i obrazowych badań diagnostycznych. Oddzielny moduł stanowić będą zagadnienia związane z organizacją gabinetu dietetyka, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniem na rynku pracy (w tym z aspektami skutecznej promocji i konkurencyjności).

Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  medyczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  prof. dr hab. Maria Kłopocka
 Koszt studiów  3300 zł za 2 semestry

PROGRAM STUDIÓW (391 KB)

PLAN STUDIÓW (430 KB)

Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów październik 2023 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata z zakresu: dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, położnictwa, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, biologii, chemii i innych pokrewnych specjalności lub posiadających dyplom lekarza medycyny. W przypadku absolwentów innych kierunków kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie.
 Warunki kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów do dnia 30 września 2023 r.
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy 649.91 KB

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
zmkpiez@cm.umk.pl