Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Szczegółowe informacje dotyczące obron publicznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

mgr Aleksandra Berdzińska-Wolny


mgr Dominik Chmiel


lek. Tomasz Skrzypek