Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Szczegółowe informacje dotyczące obron publicznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

Publiczne obrony rozpraw doktorskich odbędą się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Transmisja on-line na stronie: https://www.wnoz.cm.umk.pl/transmisje-on-line/

mgr Katarzyna Różycka


mgr Andrzej Syroka


mgr Stanisław Szczerbiński


mgr Łukasz Pietrzykowski


mgr Katarzyna Jaracz


mgr Anna Lewandowska